Archiv rubriky: názory

úvahy, názory, postoje, polemiky

Tlačení trakaře s demokracií a dodržováním zákonů je na Vás

Mám 3 důvody, proč nenajdete mé jméno na volební kandidátce v Kostelci u Holešova. Všechny mají společného jmenovatele v napadení občanem obce Miroslavem P. 18.12.2017 provázeného 2,82 ‰ alkoholu a vyjádřením „Děláš bordel v dědině“ a „Děláš bordel na zastupitelstvu“. Soud útočníka pravomocně odsoudil, navazující další soudy stále probíhají, následky bohužel přetrvávají. Prvním důvodem je můj zdravotní stav v příčinné souvislosti s napadením 18.12.2017 z důvodu mých aktivit jako zastupitele (Zlínský deník, Týdeník Kroměřížska). Třináct měsíců strávených na neschopence po napadení (první moje neschopenka v životě), co přešlo do trvalého invalidního důchodu je myslím dost výmluvný argument pro mé rozhodnutí. Druhý důvod je, že v návaznosti na napadení jsem přišel o práci a musím pomáhat manželce v soláriu, což je náš jediný zdroj příjmů jako rodiny. Třetí důvod je, že až na pár výjimek lidi v Kostelci nezajímalo co dělám a báli se mne veřejně podpořit. Proč mám tedy riskovat svůj život a zdraví pro někoho, kdo o to ani nestojí a veřejně se mě nezastane? Jestli si mám vybrat mezi svým zdravím a životem na jedné straně a aktivitami pro obec, kterým téměř nikdo nevyjádří veřejně podporu, tak si vybírám svůj život a zdraví. Lidé v Kostelci ještě musí dozrát a dospět v demokracii a respektu k zákonům, jak je běžné v jiných místech této země. Já jsem jim ukázal cestu jak dohlížet na nakládání s našimi veřejnými prostředky, na dodržování zákonů, na úctu a respekt k principům demokracie. Zbytek je na nich.

Z počátku vládnutí Hlobilova uskupení se mi vryly do paměti dva výrazné signály, které předznamenaly moje úsilí za dodržování zákonů obcí a za zachování úcty a respektu k demokratickým pravidlům:

 • „To číst nebudu. Já jsem tu zákon.“ (reakce Hlobila po zvolení starostou na nabídnutý výtisk zákona o obcích k prostudování)
 • „To by si tu mohl říkat každý co chce!“ (replika radního Rušikvase na poznámku veřejnosti při jednání Zastupitelstva obce)

Vědom si svého slibu zastupitele „… Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ , začal jsem obec nabádat k dodržování zákonů. Bohužel mnoho mých upozornění zůstalo ze strany obce či zastupitelstva bez odezvy. Přesněji řečeno mým upozorněním se vysmívali. Nezbylo než požádat třetí stranu o vyjádření ke způsobu aplikování zákona obcí.

Dovolím si uvést stručný výčet dosažených prosazení zákona a práv občanů obce Kostelec u Holešova zajímat se o dění v obci. Abyste případně věděli, na co a kde navázat.

 1. „Jednání Rady obce je neveřejné, žádost o zápis RO odmítáme.“ Z prvotního postoje p. Hlobil obrátil a dnes jsou alespoň neúplné zápisy (ZO a RO) k dispozici on-line. Pokud se zajímáte o kompletní originální dokument, musíte na obec osobně, nebo si jej vyžádat dle zákona č. 106/1999 Sb.
 2. „Zpoplatníme poskytování informací.“ Účelovou finanční překážku v poskytování informací byla obec nucena zrušit na základě zásahu dozorujícího orgánu MV ČR.
 3. „Vypněte tu kameru! Hoďte na to čepicu! Zastupitelstvo odhlasovalo, abyste vypnul tu kameru.“ To jsou některé z hlášek zastupitelů a občanů z dvacetiminutového grilování odporu na ZO č. 9 kvůli natáčení veřejného jednání zastupitelstva. Nezákonné požadavky jsem ignoroval a natočená jednání zastupitelstva jsou od té doby veřejně k dispozici. Častokrát slouží jako důkazní dokument protiprávního jednání obce. Jednání odpůrců natáčení je o to více komické, jelikož Holešov i Přerov jednání ZO nejen natáčí, ale i živě přenáší kabelovou TV.
 4. „Zadávací dokumentace je diskriminační, hrozí zásah ÚOHS.“ Většina zastupitelů se nám na ZO smála, když jsme toto varování vyslovili. Pak zasáhnul ÚOHS a výběrové řízení zrušil. Obec to stálo 30 tis. Kč a zdržení při výběru dodavatele téměř o jeden rok.
 5. „Ministerstvo vnitra konstatovalo 6 porušení zákona obcí.“ Marně jsem dlouhodobě upozorňoval na nesoulad konání obce se zákonem o obcích a Informačním zákonem; autorita kontroly z MV ČR jako jediná přinutila obec k nápravě.
 6. „Nedostatky ve vedení spisové služby Kostelec u Holešova.“ Kontrola MV ČR konstatovala pochybení při neoznačování úředních dokumentů spisovou značkou. Mohlo tak docházet k manipulaci s úředním dokumentem obce, kdy byl dokument vlastně oficiálně vyhotoven.
 7. „V obecním periodiku KOSTKA musí být umožněno vyjádřit svůj názor i opozičnímu zastupiteli, třeba i odkazem na web stránky.“ Od roku 2018 se vyostřily zásahy obce do mých textů spolu s odporem obce zveřejňovat mé příspěvky. Následovaly 2 žaloby, které byly nepravomocně okresním soudem Kroměříž zamítnuty, aby při odvolacím řízení Krajský soud v Brně prvostupňové rozhodnutí zrušil a potvrdil správnost mých žalob. Obec, kromě ostudy a odstoupení vedoucí redaktorky, vydala za tento předem ztracený právní experiment 53.433 Kč.
 8. „Černá stavba chodníků v Kostelci byla postavena v rozporu s projektem, aniž by to zaregistroval stavební dozor či obec.“ Pro sjednání nápravy musela do obce dorazit PČR a stavební úřad.
 9. „Obec byla přinucena k zadání odborného posudku, který zredukoval původní požadavek na skácení 30 stromů na výsledných 6 stromů“. Příčinou bylo nekompetentní odůvodnění skácení stoletých stromů ze strany žadatelů (obec, soukromá osoba).
 10. „Uloženou náhradní výsadbu obec neoprávněně vykázala doklady zaplacenými z dotace“. Dle KÚ ZK je věcí obce, aby si hlídala provedení náhradní výsadby. Porušení dotací prověří Státní fond životního prostředí, nesplnění náhradní výsadby Inspekce životního prostředí.
 11. „Až 5 let nebyla prováděna náhradní výsadba za pokácené stromy.“ Z podnětu KÚ ZK bylo zmapováno pochybení na základě něhož obec začala dodatečně konat. Dohru má v rukou přestupkový orgán Inspekce životního prostředí.
 12. „Většina zastupitelů se vysmívala riziku při rozdělení veřejné zakázky na veřejné osvětlení.“ ÚOHS na základě zjištěných okolností zahájil s obcí správní řízení.

Z popsaného je myslím zřetelně vidět, že dodržování zákonů, spolu s respektováním demokratických principů, není u nás v obci Kostelec u Holešova automatickou samozřejmostí. Zvlášť citelně to pocítí jednotlivci, co nejsou konformní s Hlobilovým názorovým proudem. Byť nám trakař s demokracií a dodržováním zákonů v obci při tlačení vrže, musí se v rámci České republiky pohybovat. Je jen na nás (Vás), zda se občanům podaří přesednout do pohodlnějšího prostředku, který bude přirozeně dodržovat a respektovat pravidla demokratického právního státu.

Obec opět prošustrovala 366 tisíc

Nikdy se nesmířím se ztrátou obce 366 tisíc Kč za pronájem školní jídelny za rok 2020. Stejně jako za rok 2019, kdy ztráta dosáhla 368 tisíc Kč, podávám námitky k závěrečnému účtu obce, který se bude projednávat na zastupitelstvu v úterý 29. června 2021. Není mi lhostejné, že obec nejedná s péčí řádného hospodáře. Zbývá otázka, v čí prospěch obec se ztrátou pronajímá majetek a poskytuje služby.

Struktura ztráty a její příčina je stále stejná. V roce 2020 se ztráta skládala z pronájmu prostor a placení energií v částce 217 tis. Kč a ze ztráty na rozvozu stravy v částce 123 tis. Kč. V roce 2019 tomu bylo obdobně – ztráta z pronájmu prostor a placení energií 237 tis. Kč, ztráta z rozvozu stravy 130 tis. Kč.

Od roku 2015, kdy byla uzavřena smlouva se Scholarest, nikdo neaktualizoval cenu za rozvoz stravy. Přitom stouply náklady na pohonné hmoty, stouply tarifní mzdy a hned máme příčinu ztráty. V minulosti jsme několikrát upozorňovali na nutnost revidovat cenu za obcí poskytovanou službu rozvoz stravy. Bohužel bezúspěšně. S jejich 9 hlasy našich 6 hlasů vždy s přehledem přehlasují. Po letech opakované ztráty se na mysl dere otázka: Qui bono? V čí prospěch? Finanční ztráta asi ve prospěch obce nebude.

Sběratel

V posledních dvou číslech Kostky publikoval p. Hlobil st. v rubrice Fórum zastupitelů citáty osobností. Nic proti sběratelskému hobby p. Hlobila st., ale takovéto příspěvky by měly být uveřejňovány vedle pěstování rajčat či chovu králíků. Nikoliv v rubrice určené pro zastupitele, kde ze zákona mají právo na otištění textu týkajícího se obce.

Z veřejně dostupných informací lze dohledat, že šíře sběratelského portfolia p. Hlobila st. kromě citátů obsahuje ještě pranostiky, což si můžeme připomenout z minulých vydání periodika KOSTKA. Aby nedošlo k mýlce: nemám nic proti sběratelským a hobby aktivitám. Z dětství si pamatuji, že mnoho z nás sbíralo citáty, výroky nebo pranostiky. Jak jsme pobírali více rozumu, znalostí a životního rozhledu, postupně jsme opuštěli toto sběratelství, protože jsme si zformovali vlastní názory, myšlenky či postoje k životu, které jsme se naučili prezentovat svému okolí. Ti obratnější z nás si pak již nemuseli při prezentaci svých názorů pomáhat myšlenkami cizích lidí.

Jak jsem uvedl, nemám vůbec nic proti hobby či sběratelství. Určitě může být zajímavé podělit se o výsledky sportovních, kulturních či zájmových aktivit. Dozajista se najdou čtenáři, kteří si se zálibou přečtou o pěstitelském či chovatelském úspěchu občana obce. Ostatně redakční rada je hladová po takovýchto informacích, když sama na straně 12 čísla 1/2021 periodika KOSTKA půstránkovým inzerátem vybízí k zaslání příspěvků.

V příspěvku „Kostelecké papalášství“ jsem 28. ledna 2021 publikoval názor, že citáty 4 osobností publikované p. Hlobilem st. v čísle 4/2020 periodika KOSTKA nepatří do rubriky Fórum zastupitelů. I přesto, že pan Hlobil st. své další citáty v čísle 1/2021 periodika KOSTKA uvodí textem z programu jeho kandidátky z roku 2014 „usilovat o lepšího člověka“, nic to nemění na skutečnosti, že to nepatří do rubriky Fórum zastupitelů. Konkrétně proto, že není naplněn požadavek zákona, aby se text týkal obce. Přilepenec propagandistické volební fráze s nekonkrétním naplněním a souvislostí s naší obcí obtížně dokáže naplnit dikci zákona.

Je výsostné právo redakční rady citáty pana Hlobila st. uveřejnit. Zároveň je jejich zodpovědností vybrat pro publikování textu odpovídající rubriku. Redakční rada by neměla rezignovat na čistotu členění periodika. Abychom příště náhodou nenašli článek o Chmelovárku v rubrice Mateřská škola.

Kostelecké papalášství

„Všichni jsou si rovni, někteří jsou si rovnější“ napsal George Orwell v roce 1945 ve Farmě zvířat. Kostelecké papalášství při porušování zákona a vlastních pravidel obce přerůstá do drzosti a arogance moci. Nejenže se na papaláše kladou odlišné požadavky oproti ostatním, ale proudí k nim informace pro jiné nedostupné.

Porušování zákona a pravidel obce

V posledním čísle periodika KOSTKA č. 4/2020 nešlo v rubrice Fórum zastupitelů přehlédnout příspěvek p. Hlobila st. se čtyřmi citáty. Lidé se mě ptali, co to znamená? Jestli p. Hlobil opustil křesťanství a dal se na zen-buddhismus?

Názor na kopírování myšlenek jiných osobností do textu p. Hlobila přenechám laskavým čtenářům. Pro mne je v tomto konkrétním případě naprosto zásadní jiná věc.

 1. porušení §4a Tiskového zákona

2. porušení čl. 3 bod 6 písm. b) Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA.

Pozorný čtenář si jistě povšimnul nezbytné zásadní podmínky pro uveřejnění textu zastupitele: musí se týkat územně samosprávného celku. Tedy obce. Jak se citáty Komenského, Dalajlámy a Gándhího týkají naší obce, mi uniká. Připouštím, že mohu být nepozorný a přehlédnul jsem, že v minulosti tito 3 pánové navštívili naší obec a pronesli tyto citáty. Jako realističtější se mi ale jeví, že nikdo z citovaných 3 pánů do naší obce nezavítal a text p. Hlobila st. se netýká naší obce. Text neměl být Redakční radou akceptován jako sdělení zastupitele a uveřejněn v rubrice Fórum zastupitelů. Vyžádané vyjádření redakční rady a obce jako vydavatele jen potvrzuje, že byl porušen Tiskový zákon a naše Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA.

Když jsem v červnu 2017 žádal o otištění sdělení zastupitele, které splňovalo jak dikci §4a Tiskového zákona tak i tehdy platnou verzi Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA, požadovala p. Andrlíková (vedoucí redaktorka) spolu s p. Popsíšilíkovou (členka Redakční rady a místostarostka) ve výživné mailové komunikaci zkrácení textu o odkazy na stránky www.kostelecuholesova.eu. Můj text se snažili naroubovat jako placenou reklamu. Jak to dopadlo, je všeobecně známo. Zažaloval jsem obec a soud jsem vyhrál – viz příspěvek Z prohraného soudního sporu se obec nepoučila.

Když Redakční rada ode mne požaduje důsledné dodržování aktuálních Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA spočívajících v souhlasu jiného zastupitele s poskytnutím tiskového prostoru, přizpůsobím se požadované byrokracii. Že jsem jediný, kdo do rubriky píše a moje texty nezaberou ani 1 stranu z vyhražených 3 stran pro všechny zastupitele? Beru to jako zoufalý boj zoufalého establishmentu.

Jenže proč nejsou stejná pravidla aplikována na všechny příspěvky zastupitelů? Proč p. Pospíšilíková při obhajování porušování zákona a Pravidel manipuluje a zamlčuje část textu zákonné normy?

Všimněte si, že p. Pospíšilíková ve svém dokumentu zamlčela, že sdělení se musí týkat územně samosprávného celku, jak se uvádí v zákoně i našich Pravidlech.

Samozřejmě nikdo ze čtyřlístku rozhodujících osob – Redakční rada (Mgr. Michaela Čúzy, Bc. Zdeněk Klesnil, Martina Pšenčíková) a statutární zástupce vydavatele RNDr. Marcela Pospíšilíková – nemusí být vysoce kvalifikovaný právník. Na druhou stranu se domnívám, že na pochopení jedné věty §4a Tiskového zákona postačuje všeobecné vzdělání. Možnost pochopení obsahu čl. 3 bod 6 písm. b) Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA netřeba hodnotit, protože většina členů čtyřlístku byla u formulování a schvalování tohoto textu. Navíc si dovolím zopakovat, že obec má možnosti, zdroje a pravomoc, jak si v takovýchto případech poradit. Má možnosti v podobě smlouvy s DAS o právní pomoci, má ve své kompetenci finanční zdroje z čeho pomoc financovat, má pravomoc jménem obce požádat o právní výklad. Jako bonus má čtyřlístek mezi sebou osobu pracující v řadách PČR, kdy policisté jsou oproti běžným občanům dozajista jinak školeni a vzděláváni ve znalosti způsobu uplatňování zákonů.

Únik informací

Neméně závažný je únik informací od čtyřlístku, který shromažďuje příspěvky do periodika KOSTKA. Příklad první. Mail p. Hlobila st. psaný v 19:04, tedy 4 hodiny po uzávěrce čísla:

Jak mohl p. Hlobil st. vědět, že jsem do čísla poslal příspěvky? Že jsem poslal více jak jeden příspěvek?

Příklad druhý. Kostka č. 2/2020, strana 4-5. Jak mohla p. Pospíšilíková a p. Hlobil st. vědět, jaký můj text bude v čísle otištěn? Na té samé straně pod mými příspěvky píší: „Odpověď na sdělení Žůrka…“ „Příspěvky Žůrka považuji za účelové a tendenční“. Jak mohou ve svém textu odpovídat na něco, co ještě nebylo otištěno? Leda že by požívali papalášské výhody a dostávali informace jiným zapovězené.

Epilog. Jsem pod jejich drobnohledem, abych dodržoval obcí nastavená pravidla. Jakmile oni sami mají dodržovat stejná pravidla, hlavu si s tím nelámou: u moci jsou jejich lidé, kteří papalášství a zneužívání moci nevyškrtli ze svých hodnotových kritériích.

Objektivně si zaslouží pochvalu

Průběh posledního zastupitelstva č. 15 ze čtvrtka 19.11.2020 si objektivně zaslouží pochvalu. Podklady byly rozeslány v dostatečném předstihu a byly dobře připraveny. Problémy co se léta neřešily, dostaly konkrétní postup a byly všemi odsouhlaseny. Hlas občanů obce o věci veřejné přestal být přezírán, což vnímám jako probouzení se občanské společnosti i u nás v obci.

K projektu veřejného osvětlení na Karlovicích jsem 27. srpna 2020 v bodé 7 na zastupitelstvu č. 13 měl konkrétní připomínky. Především šlo o chybějící světla v některých ulicích, na které projekt nepamatoval. Byla k tomu tenkrát konstruktivní diskuze, kterou ale utnul p. Hlobil st. a prosadil schválení dokumentů tak, jak byly předloženy. Vymohli jsme si tenkrát s Radkem Pospíšilíkem slovní příslib, že chybějící světla budou dodatečně řešena. Moc jsem nedoufal, že slib bude naplněn. O to více jsem byl 19. listopadu 2020 na zastupitelstvu č. 15 pozitivně překvapen. Nejen, že projektant našel řešení, ale byla udělána projektová a stavební příprava. Navíc jako bonus zazněla informace, že se pracuje na dotačním titulu, který by měl v případě kladného výsledku pokrýt první výběrové řízení (1,81 mil. Kč včetně DPH). Samo, bez aktivity vedení obce by se to nestalo. Za mne kladné body.

Dlohodobě odkopávaný a bagatelizovaný problém kriticky nízké kapacity Mateřské školy vyhřednul 27.5.2020 do petice naštvaných rodičů adresovaných zastupitelům. Na zastupitelstvu obce č. 11 (2.6.2020) jsem prosadil projednání problematiky v samostatném bodě č. 4, aby téma dostalo patřičnou vážnost a důležitost. Racionální diskuze se tenkrát u některých zastupitelů střídala s mlácením prázdné slámy doprovázené pózami ochránce dětí před zapnutou kamerou. Nakonec se podařilo prosadit, aby promluvil odborník: zadání variantní studie jak řešit rozšíření kapacity MŠ. Velmi pozitivně mne překvapilo, když v dostatečném předstihu před jednáním posledního zastupitelstva č. 15 (19.11.2020) jsme dostali od architektky zpracovanou studii pro 4 požadované varianty, jak kapacitu MŠ rozšířit. Materiál byl tak srozumitelně a přehledně udělán, že diskuze k tomuto bodu č. 10 trvala 10 minut. Unisono jsme odhlasovali zadání projektové dokumentace k variantě B (půdní vestavba) s odhadovaným rozpočtem cca 3,5 mil. Kč. Rozptýlilo se tak falešné strašení z minulého volebního období, že dostavba bude stát 6 mil. Kč. Na závěr zazněl od p. Pospíšilíkové příslib, že bude sledovat vhodný dotační titul. Za mne opět kladné body.

Jako bod 14 bylo na poslední jednání zastupitelstva obce č. 15 zařazeno schválení podání žádosti o dotaci na vysázení stromořadí v intravilánu obce, v Karlovicích. Důležité na tom je, že je to plně občanská aktivita – od nápadu, vyhledání dotačního titulu, zpracování odborného materiálu a podkladů pro jednání zastupitelstva. Včetně osobní účasti p. Václavkové na zastupitelstvu, představení a vysvětlení projektu, spolu se zodpovězením dotazů. Vysoce kladně hodnotím tuto aktivitu a zároveň kladně oceňuji přístup obce. Jsem rád, že obec začíná nazpátek naslouchat a podporovat aktivity občanů.

Jsem rád, že schválené zadávací dokumentace veřejných zakázek budou vyvěšeny na profilu zadavatele. Tím je naděje na větší konkurenci mezi uchazeči a pro obec naděje nižší vysoutěžené ceny. Jen nevím, jestli zveřejňování na webu bude obec aplikovat i v budoucnu, nebo to byl jen ojedinělý výkřik do tmy vycházející z požadavku zákona, podle nějž veřejná zakázka probíhá. Trochu jsme se zadrhli u členů hodnotící komise. Můj dopis ohledně mé pomoci při výběrových řízeních předaný na zastupitelstvu č. 13 zůstal bez odezvy. Nechci se nikoho dotknout, ale jak mohou politici, jako členové hodnotící komise veřejné zakázky, hodnotit odborná témata jako stavební práce, rekonstrukce plynové kotelny či rekonstrukce vzduchotechniky, když jejich vzdělání a civilní profese je daleko od obsahu výběrového řízení? Proto jsem navrhoval, aby členem hodnotící komise, kromě politiků, byl také odborník. Tak asi příště. Nemůžeme chtít všechno dokonalé hned na první pokus.

Neví, nebo nechce vědět?

„Necítím potřebu psát odpovědi na stránky p. Žůrka, protože by si je určitě nepřečetlo víc lidí, než jsou přítomni tady“ reagovala na zastupitelstvu dle zápisu p. Pospíšilíková na trefnou připomínku kolegy Měrky „význam by mělo, kdyby jste odpověď na články uveřejnili hned, když vyjdou“.

Tvrzení paní Pospíšilíkové, o nízké návštěvnosti mých stránek či profilu na facebooku vyznělo z počátku přesvědčivě. Říkal jsem si – nejvyšší představitel naší obce přece nemůže vědomně lhát jako kdejaký zloděj nebo vrah před soudem ve prospěch své obhajoby. Statistikám sledovanosti či návštěvnosti jsem se totiž do té doby nevěnoval, ale po tak přesvědčivém a kategorickém tvrzení paní Pospíšilíkové vysloveném 27. srpna 2020 v bodě 14 zastupitelstva č. 13 jsem znejistěl. Jak ona může vědět detaily o návštěvnosti? Jakým způsobem by se dostala k přístupovým právům administrátora, aby s takovou přesvědčivostí veřejně a na kameru vyřkla svá tvrzení? Mohl to samozřejmě být také pokus mne veřejně zdiskreditovat: informace sice nemám, ale na Žůrka si plivnu – lidé z Kostelce si stejně nedokáží ověřit jestli lžu, nebo mluvím pravdu.

Paní Pospíšilíkové nemám zazlé, že jí chybí dostatečná počítačová gramotnost. Kombinace jejího věku, druhu vzdělání a pracovního prostředí jí determinovaly do role typu věčně překvapeného pasivního počítačového uživatele „co to zase po mně chce?“. Jasně, pokud by paní Pospíšilíková byla soukromá osoba, je to její soukromá věc a neřeknu ani slovo. Ovšem v roli nejvyššího představitele obce má možnosti, pravomoce a prostředky tento svůj hendikep dohonit. Buď svým vlastním vzděláváním, nebo že si vedle sebe pořídí nějakého IT guru, který za ní patřičné úkony bude dělat, či jí bude kvalifikovaným rádcem.

Návštěvnost konkurenčních stránek se dá samozřejmě odhadovat nepřímo ze zobrazování reklam. Tuto cestu jsem ale hned zavrhnul, protože já žádné reklamy nemám, tedy ani není z čeho návštěvnost nepřímo odhadovat. Musel jsem nainstaloval Google analytics pro zjištění objektivních a věrohodných dat a následné posouzení oprávněnosti či lži v tvrzení paní Pospíšilíkové.

Denní počet unikátních návštevníků webu.
Denní počet shlédnutí jednotlivých stran webu.
Seznam návštěvnosti konkrétních stránek seřazených sestupně od nejvyšší po nejnižší.

Z dat za sledované období lze vyvodit jednoznačné závěry.

 1. Počet unikátních návštěvníků webovských stránek se pohybuje v rozmezí od 10 do více jak 70 denně.
 2. Počet shlédnutí jednotlivých stránek webu se pohybuje od 20 do 160 denně.
 3. Z grafů je zřejmý nárůst zájmu uživatelů webu v obdobích publikování nových příspěvků (7. září videozáznam ze zastupitelstva, 3. září příspěvek), nebo odkaz z externích zdrojů (10. září KOSTKA č. 3/2020).
 4. Ze seznamu navštěvovaných stránek je zřejmé, že zájem čtenářů není pouze o nejnovější příspěvky, ale i o starší a servisní informace. Web je evidentně čtenáři opakovaně užíván jako knihovna informací.

Dlohodobě lze vysledovat, že v minulosti vedoucí redaktorka Andrlíková, p. Hlobil st. a p. Pospíšilíková mají trochu chaost v tom, co jsou web stránky, co jsou sociální sítě typu FB, co je youtube. Vše jim splývá do jedné šedé nepřátelské hmoty. Přičemž se jedná o samostatné svébytné IT platformy se svojí funkcí, možností a způsobem návštěvnosti. V návaznosti na vyslovenou lež i nízké návštěvnosti webu mne napadlo, jestli si paní Pospíšilíková nepopletla okleštěné informace z FB profilu s návštěvností webu.

Statistika FB profilu ke dni 29.8.2020. Běžný uživatel FB vidí pouze „Reakce, komentáře a sdílení“, ale nevidí kolik lidí příspěvek rozkliklo.
Statistika FB profilu ke dni 4.9.2020 doplněná zvolenými stránkami pro srovnání se statistikou interakcí za aktuální týden.
Statistika FB profilu ke dni 14.9.2020 doplněná zvolenými stránkami pro srovnání se statistikou interakcí za aktuální týden.

Z výšeuvedených dat profilu na FB lze vyčíst následující.

 1. Neveřejná informace o návštěvnosti (kliknutí na příspěvek) na FB profilu je výrazně vyšší než veřejně viditelná interakce (like, komentář, sdílení).
 2. Informace pouze z viditelné interakce mohla vést p. Pospíšilíkovou k mylnému tvrzení o nízké návštěvnosti.
 3. Porovnání interakce FB profilu a FB profilu obce vyznívá pro úřad obecní samosprávy dost nelichotivě – minimum příspěvků, minimální zájem.
 4. Od orgánu státní správy bych očekával výrazně větší komunikaci směrem k veřejnosti. V tomto období (přelom srpna a září 2020) se nabízelo hned několik témat, které prošly bez povšimnutí – nová ředitelka ZŠ, nový školní rok, atd.

Paní Pospíšilíková, bylo hloupé uvést na zastupitelstvu obce č. 13 v bodě 14 takovou nepodloženou a zbytečnou lež. Je dost možné, že vás nepřipravenou na položenou otázku zastihly emoce. Pravděpodobnější se mi jeví, že o IT máte nedostatečné znalosti, abyste dokázala zhodnotit věrohodnost informací, co vám vaše okolí předkládá. Vřele vám doporučuji: odřízněte se od našeptávačů s jedovatou slinou a nenechte se ovládat jejich hloupostí a neznalostí.

Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon!

Překvapivě snadno si necháváme ukrást obsah Svobody a Demokracie od vládnoucího establishmentu. Z centra, kde jsou dějinami vytvářena pravidla, je do Kostelce u Holešova cesta tak dlouhá, že Svoboda a Demokracie přišly o svůj smysl a obsah. V naší obci se přeměnily na dvě fráze zařazované do bezobsažných projevů minulostí vyškolených aparátčíků.

Myslel jsem si, že se Svobodou a Demokracií obsaženou v zákonech bude náš obecní establishment zacházet alespoň s úctou a respektem. Úcta ke svobodě slova, respekt k demokracii vyjádřit svůj názor.

V září 2017 redakce periodika Kostka vykopala Svobodu a Demokracii do tmavého kouta: „Cílem celé redakce je … působit lidem radost a podávat dobré zprávy. Špatných je dost.“ (Kostka č. 3, strana 6). Minulostí natrénované praktiky naskočily jako Pavlovův reflex – my určujeme co se smí a co ne, my budeme za vás rozhodovat co je pro vás dobré.

„Děláš bordel v dědině, problémy v zastupitelstvu!“ – svůj řev doprovázel odsouzený M.P. ranami pěstí, když násilím vniknul na můj pozemek a do mého domu 18.12.2017. „Můžete si za to sám, protože veřejně šíříte informace, co se nám nelíbí“, s ranou se k M.P. 8.1.2018 přidala rada obce obecního establishmentu. Rány jsem utržil nejen já, ale i Svoboda a Demokracie u nás v obci.

2018. Čtyřlístek starosta Hlobil a redakční rada (Andrlíková, Pospíšilíková, Mikešková) ztratili poslední stopy pudu sebezáchovy a uvádějí do obecní praxe svůj výklad Svobody a Demokracie. Namísto otištění mého textu doplňující informace garantovaného zákonem, redakční rada publikuje: „Doplňující informace je totožná s již otištěným článkem.“ (Kostka 2/2018 strana 8) a „Další text doplňující informace je totožný s již otištěným textem ve fóru zastupitelů v č. 2/18 zpravodaje Kostka, str. 8.“ (Kostka 3/2018 strana 5). Že můj text není totožný s publikovaným vím já a Čtyřlístek. Že Čtyřlístek veřejně lže vím já, ale nikoliv čtenáři periodika Kostka. Obecním establishmentem byla do prachu cesty zašlapána Svoboda a Demokracie. Nezbývá než zvednout hlavu a vrátit Svobodu a Demokracii pod vládu práva, nechat promluvit moc soudní.

11.7.2018 a 9.10.2018 podávám 2 žaloby na obec Kostelec u Holešova. Odvolací Krajský soud v Brně 31.7.2019 plně rozhodnul ve prospěch mých 2 žalob. Krajská odvolací soudní moc podpořila návrácení ztraceného sebevědomí Svobodě a Demokracii u nás v obci. Navzdory názorům obecního establishmentu a Okresního soudu vyřkla odvolací Krajská soudní moc pravomocné rozhodnutí o nutnosti dodržovat zákon při naplňování obsahu a smyslu Svobody a Demokracie.

Zdálo se, že Svoboda a Demokracie se díky pravomocnému rozsudku soudu mohou v naší obci přestat bát. Mohou vylézt z tmavého kouta, kam byly před časem zahnány a hrdě opět pozvednout hlavu při prezentování svých hodnot. Lidé v Kostelci u Holešova by si to dozajista zasloužili.

Opatření uložená soudem establishment obce splnil. Kontroly nad Svobodou a Demokracií v obci se ale nový Čtyřlístek – starostka Pospíšilíková a redakční rada (Andrlíková, Surala, Mikešková) – vzdát nehodlá. Vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková ve svém vystoupení na zastupitelstvu č. 6 dne 1.10.2019 v bodě 13 opět vykazuje Svobodu a Demokracii do temného kouta, protože ona bude nadále určovat, co se smí napsat a co ne, co je pro občany obce Kostelec u Holešova dobré a co je zbytečné. Přepis jejího vystoupení: „21:28 Ten příspěvek, ten poslední, jsme vám zkrátili o ten první odstavec. 21:46 (příspěvek) Se týkal jenom vás, vaší osoby a vašeho kvílení, že se vám ubližuje. Protože to kvílení už bylo v těch prvních soudem … přinucených, soudem přinucených … abysme je otiskli, tak to kvílení tam bylo, takže už jsem považovala za zbytečné to kvílení znova opakovat.“

Podobná touha o udržení kontroly nad Svobodou a Demokracií byla cítit z některých vyjádření v diskuzi k rozsudku o prohraném soudním sporu (ZZO č. 6, bod 13). Na stránkách obce budete diskuzi v zápise hledat marně.

Hlobil P. ml: Na volené osoby se nevztahuje zákoník práce, kterým se oháníte. ZO se před zahájením soudních jednání odmítlo s vámi dohodnout a proto by jste měl požadovat náhradu škody po celém zastupitelstvu.
Hlobil P. st.: Jako starosta jsem se řídil zákonem o obcích, neobdržel jsem mandát od zastupitelstva cenzurovat články do Kostky. I kdyby ZO rozhodlo, že mám zaplatit tak nezaplatím a potom je na vás, pane Žůrku, aby jste to dal k soudu.
Hlobil P. ml.: Do doby než rozhodl soud platilo usnesení zastupitelstva, škoda vznikla soudními poplatky a zastupitelstvo mohlo této škodě předejít, kdyby schválilo dohodu, ale zastupitelstvo schválilo, ať věc dojde k soudu.
Andrlíková Š.: Zastupitel hrubě uráží čtyři lidi, tím, že je obviňuje z protiprávního jednání. Bývalý starosta, pokud by kontroloval články, tak by byl ve střetu zájmů a to nikdy nedělal.
Hlobil P. st.: Rozhodnutí soudu respektuji, ale v žádném případě se s ním neztotožňuji.
Hradil M. : Tento bod bychom neměli vůbec projednávat, škoda není jasně stanovena a ještě běží lhůta na odvolání.

Bude nutné opět nechat promluvit soudní moc pro obranu Svobody a Demokracie v obci? Nestačí jeden rozsudek, jeden prohraný soudní spor pro ponaučení a zjednání nápravy?

Kostelec u Holešova bojuje o svou existenci

Titulek jsem si vypůjčil z Deníku Kroměřížska. O existenci nebojuje obec, ale fotbalový klub SK Moravan z.s. – alespoň tak to vyplývá z článku Daniela Ostrčilíka.

V úterý 28.5.2019 vyšel v Deníku Kroměřížska poměrně obsáhlý článek Daniela Ostrčilíka doplněný o mnohá vyjádření a komentáře Dušana Marka, člena výboru klubu.

Kroměřížský deník_2_Kostelec
Deník Kroměřížska 28.5.2019

Nechci tady hodnotit sportovní výkony Kosteleckých fotbalistů – je to ostatně sport, kdy jednou jste nahoře a podruhé dole. Zaráží mne spíše slepá glorifikace Kosteleckého fotbalu ze strany některých zastupitelů obce jak na zasedání zastupitelstva, tak na stránkách periodika Kostka.

Na zastupitelstvu obce 7. března 2019, v bodě 6 schvalování rozpočtu obce, v části věnované příspěvkům spolků, jsem vyslovil názor (ústně a písemně do zápisu) „SK Moravan: tady výsledky nejsou – z aktivních sportovců je minimum občanů KuH a visí velký otazník nad pokračováním fotbalových aktivit“. Podobně v bodě 5, kdy se schvaloval Plán rozvoje obce 2019-2022, jsem měl výhrady k pravdivosti a oprávněnosti věty uvedené v dokumentu: „v současné době je fotbalový klub nejúspěšnější v historii klubu“. Své tvrzení jsem opíral o veřejně známá fakta – článek předsedy T. Marka z periodika Kostka 4/2018, nepřítomnost trenéra od podzimu 2018, krátké tréninky s řídnoucí účastí hráčů, odchod domácích hráčů do přespolních klubů, odchod přespolních hráčů z Kosteleckého týmu.

Jako bych píchnul do vosího hnízda. Sesypali se na mne argumenty jak Kostelečtí fotbalisté hrají nejvyšší soutěž v historii klubu a jak je to skvělý výsledek pro klub i obec.  To bylo 7. března 2019. Žádný náznak pokory či sebereflexe nad problematickou situací klubu. Byl jenom cítit účelový tlak na odhlasování (opět) navýšené dotace na provoz spolku.

Když jsem si o 2,5 měsíce později, 28. května 2019, přečetl článek v Deníku Kroměřížska, nestačil jsem se divit. „Řešili jsme to už v zimě, kdy jsme netrénovali. Hrajeme bet tréninků, byli jsme smířeni s tím, že to tak bude vypadat.“. V zimě 2018/2019 Kostelečtí fotbalisti věděli, že jedou z kopce dolů, a přesto v březnu na zastupitelstvu tvrdí cosi o nejúspěšnějších časech klubu. Opravdu si autoři takové lživé blamáže myslí, že posluchači jsou tupé stádo co nedohlédne za hranici obce? Opravdu si myslí, že si lidé nevšimnou hodnotících komentářů „Sestup už mají jistý, nyní v Kostelci u Holešova hrají o vlastní existenci“, nebo „Přesto výprasky jsou strašidelné. Na pomyslné dno si sáhli ve Fryštáku, odkud si odvezli vůbec největší výprask 1:11, na chlubení není ani debakl v derby proti Holešovu 0:7.“ ?

Jak jsem několikrát uváděl, obec by měla aktivitami a dotacemi podněcovat volnočasové aktivity dětí a mládeže – rovnoměrně pro obě pohlaví, rovnoměrně pro sportovní a mimosportovní vyžití. SK Moravan z.s., ačkoliv má největší dotace od obce, neodchoval žádný fotbalový dorost a mužský tým dojíždí jen z podstaty a nostalgie historických aktivit. Nadějně vypadá práce s dětmi, ale to si budeme muset ještě pár let počkat, zda naváží na výsledky Kostelce u Holešova v krajské soutěži.

M.P. – první účet

Pravomocný trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmínkou na 18 měsíců a zaplacení částky 98.898 Kč. To je k dnešnímu dni první účet pro M.P. za jeho útok na mou osobu. Pravomocných rozsudků a prvních vyplacených náhrad se všichni dočkali až po rozhodnutí odvolacího Krajského soudu.

Lidé se mne dotazují, jaký je výsledek soudního procesu s agresorem, co mne 18.12.2017 doma napadnul. Přichází mnohdy až s fantasktními „zaručenými“ informacemi, na jak dlouho byl agresor odsouzen a kolik musí zaplatit. Přitom se stačí zúčastnit veřejného projednávání na soudě, nebo si vyžádat pravomocné rozsudky. Objektivní fakta pak mohou nahradit spekulace, fámy a drby.

Rok a čtvrt jsme kvůli presumpci neviny nesměli říct, co se 18.12.2017 doopravdy odehrálo. Nemohli jsme nikomu ukázat důkazní videozáznam z útoku. Museli jsme čelit pomluvám a slovním útokům, dokonce i ze strany vedení obce. Teď když byl agresor odsouzen a rozsudky nabyly právní moci, je možnost zveřejnit fakta. Dovolím si odcitovat z Rozsudku odvolacího Krajského soudu, kde je případ nejpřehledněji popsán.

Napadeným rozsudkem byl obviněný M. P. uznán vinným přečiny ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 trestního zákoníku a nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, jichž se dle zjištění soudu I. stupně dopustil tím, že dne 18.12.2017 v 21.56 hodin v Kostelci u Holešova pod vlivem požitých alkoholických nápojů přišel před dům č. p. 73 poškozeného Ing. Petra Žůrka, narozeného 5.12.1959, ve kterém žije s poškozenou Šárkou Žůrkovou, zazvonil na zvonek u branky, opřel se o kovový plot vysoký 130 cm a když vyšel poškozený z domu a opakovaně jej vyzval k odchodu, obžalovaný na místě zůstal a vulgárně poškozenému nadával, vyhrožoval mu, že ho různými způsoby fyzicky napadne, následně přelezl přes oplocení a opakovaně pěstí udeřil před domem poškozeného do obličeje, pak poškozeného honil kolem zaparkovaného motorového vozidla, až poškozeného dostihl a pravou rukou jej uchopil kolem krku do tzv. kravaty, oba upadli na zem, obžalovaný pak pěstmi tloukl poškozeného do hlavy a horní poloviny těla, přitom mu vyhrožoval, že poškozeného zabije, poté se poškozenému podařilo vysmeknout ze sevření, a utéct do svého domu, kam za ním vběhl obžalovaný a uvnitř domu se snažil poškozeného znovu udeřit pěstí do obličeje za současného vyhrožování zastřelením, čímž poškozenému způsobil zlomeninu nosních kůstek s posunem, zhmoždění levé očnice a oka včetně poranění rohovky, následkem čehož byl poškozený do 20. 12. 2017 hospitalizován v nemocnici a poté omezen v obvyklém způsobu života bolestivostí hlavy a zad, a dále u obou poškozených vznikla posttraumatická stresová porucha, která přetrvává dosud.
Za tyto přečiny mu byl podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců a jeho výkon mu byl podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku a § 82 odst. 1 trestního zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců. Podle § 82 odst. 2 trestního zákoníku bylo obviněnému uloženo omezení, aby se během zkušební doby zdržel nadměrného požívání alkoholických nápojů.

Rozhodování Okresního soudu Kroměříž bylo, diplomaticky řečeno, podivné. Abych nebyl subjektivně zaujatý, nechám citací promluvit odvolací Rozsudek Krajského soudu.

Pokud jde o napadený výrok, tak v daném případě je třeba poškozeným dát za pravdu. … S takovýmto odůvodněním napadeného výroku o náhradě škody (red. pozn. soudu I. stupně) se v žádném případě nelze ztotožnit. Odvolacímu soudu není vůbec jasné, jak skutečnost, že pracovní neschopnost poškozeného Ing. Petra Žůrka v době vydání napadeného rozsudku nebyla ukončena bránila soudu I. stupně v rozhodnutí o výši bolestného, tedy nemajetkové újmy tohoto poškozeného a dále o nároku poškozené Šárky Žůrkové a společnosti Big Original. Není pravdivé tvrzení soudu I. stupně, že nároky, které tito poškození požadovali, nebyly nijakým způsobem doloženy. Tyto nároky jsou zcela jednoznačně doloženy, když již ve zmíněných odvoláním jsou přesně označena čísla listů, na nichž se tito poškození připojují se svými nároky na náhradu škody, i s příslušnými připojenými doklady.

V daném případě si soud I. stupně zcela neoprávněně zjednodušil svoji povinnost o náhradě škody rozhodnout a této svojí povinnosti se v podstatě vyhnul.

Odvolací soud pak dal za pravdu také odvolání České republiky – Ministerstva spravedlnosti ČR, jímž se soud I. stupně nezabýval vůbec. … Vyplacení částky 10 000 Kč bylo touto poškozenou řádně doloženo a nezbývá se než podivit tomu, proč se tímto uplatněným nárokem soud I. stupně vůbec nezabýval.

Možná se ptáte, jestli název příspěvku „první účet“ znamená, že budou pokračovat další „účty“. Ano, je tomu tak. Rozsudkem se roztáčí kolo náhrad, které budou bezprostředně následovat, nebo jsou v procesu vymáhání. V tomto příspěvku jsem se věnoval pouze prvním soudně rozhodnutým náhradám ve výši 98.898 Kč, které poškození od odsouzeného obdrželi.

Proč Rada obce plánuje schodkový rozpočet na rok 2019?

Rada obce předložila návrh schodkového rozpočtu na rok 2019. Na jedné straně se snaží záplatovat přehlížené opravy zděděné po předchozím starostovi Hlobilovi, na straně druhé se snaží naplňovat vyhladovělý prázdný šuplík s projektovými dokumentacemi a žádostmi o dotace. Řešit to schodkovým rozpočtem je rizikové, zvláště když některé výdaje nejsou nutné resp. působí dojmem zbytečného rozhazování.

rozpocet 2019 - PZ namitky 190226_Page_2

V 9 bodech jsem sepsal námitky k návrhu rozpočtu obce (návrh rozpočtu 2019, detailní návrh, porcování medvěda na RO) a v předstihu jsem je zaslal Radě obce. Od paní starostky se mi dostalo pozitivní zpětné vazby, že se námitkami budou zabývat a vyjádří se k nim. Cítím to jako krok vpřed, že se vracíme k normální lidské komunikaci a výměně názorů.

rozpocet 2019 - PZ namitky 190226_Page_2

Jedna moje námitka se týkala navýšení dotací spolkům, které v součtu dělá 27%. V minulosti aktivita Finančního výboru na zastupitelstvu byla nulová a nebylo zřejmé, jestli vůbec někdo kontroluje na co spolky dotace využily. Požádal jsem paní starostku o spolupráci, abychom rozptýlili pochybnosti ještě před samotným jednáním zastupitelstva a nezadrhli jsme se při schvalování dotací spolkům. Podařilo se sice pohnout z bodu nulové kontroly, ale k jistotě, že veřejné prostředky spolky používají dle schválených pravidel, máme ještě daleko. Poslal jsem paní starostce a Radě obce žádost o doplnění dokumentů k žádostem spolků o dotaci.

FW_ Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 3 (7. 3. 2019 17_00)_Page_1

Pevně věřím, že v zastupitelstvu je mnoho nových tváří, kterým není lhostejné, zda obec postupuje dle zákonů a pravidel, které si obec sama stanovila. Jako zvolení zastupitelé jsme převzali faktickou spoluzodpovědnost za vykonávání veřejné správy naší obce a měli bychom k tomuto úkolu přistoupit důsledně a zodpovědně. Cítím, že na rozdíl od minulého volebního období to tentokrát vezmeme za správný právní konec.

Otevřený dopis starostovi obce Kostelec u Holešova Ing. Petru Hlobilovi

Vážený pane starosto,

tento otevřený dopis Vám zasílají opoziční zastupitelé právě končícího volebního období. Jsou to zastupitelé, kteří v jeho průběhu odstoupili, i ti zastupitelé, kteří je v jejich funkcích vystřídali.

Chceme Vám především oznámit, že nesouhlasíme s Vámi prezentovaným obrazem nás, opozičních zastupitelů, jakožto nepřátel obce. Tedy těch, kteří kladou Vašim „zaručeně pozitivním“ aktivitám překážky. Obraz nepřítele ve formě opozice, která nemá nárok vyjádřit se k záležitostem obce, protože toto právo si přisuzujete výlučně Vy a současná Rada obce.

Odmítáme Vaší představu, že opoziční zastupitelé musí souhlasit s koaličními návrhy, jakkoliv jsou tyto návrhy nestandardní, mylné, či přímo zcestné a hlasovat pro ně. Připomínáme Vám Váš příspěvek v obecním periodiku Kostka č. 2/2017, ve kterém nám upíráte právo mít jiný názor než ten, který prosazujete Vy. Zneužil jste obecní periodikum Kostka k vytváření obrazu nepřítele. Vyžadujete povinné podřízení se menšiny většině dle zásad demokratického centralizmu, což je princip ideologie marxismu-leninismu.

V průběhu posledního Zasedání zastupitelstva obce (č.29) jste řekl, že „zastupitelstvo bylo polarizované“. Příčinu této polarizace ovšem nevidíte v sobě samém. Přitom Vy jste způsobil odchod čtyřech z pěti opozičních zastupitelů, tedy odchod 80-ti % z nich. Myslet si pak, že jejich náhradníci budou s Vámi konformní, že Vás podpoří ve Vašich (nestandardních, mylných či zcestných) návrzích, byl omyl. Nezbývá nám než konstatovat, že Vy sám jste příčinou rozdělení zastupitelstva a potažmo i občanů naší obce. Do Rady obce právě končícího volebního období jste nepřizval s výjimkou Ing. Tomáše Marka, který v minulém volebním období členem Rady byl, nikoho z bývalého vedení obce. Tím jste si sám vytvořil opozici. Tu jste svými veřejnými vystoupeními pozurážel obviněními zastupitelů tu „z krádeže obecního majetku“ nebo „z šíření lží a pomluv“ či jinde z „aktivit proti Kostelci u Holešova“. Změna způsobu školního stravování z pozice toho, kdo vyhrál volby, bez ohledu na zastupitele i občany, kteří podali petici proti změně, předvedla styl správy obce, který preferujete – styl pro mnohé neakceptovatelný.

Proč zde hovoříme o polarizaci nejenom zastupitelstva ale také občanů: na zastupitele Ing. Petra Žůrka byly v průběhu probíhajícího (a nyní již končícího) volebního období učiněny dva útoky. Jeden fyzický, kdy jej dne 18.12.2017 na jeho vlastním pozemku (a v jeho vlastním domě!) napadl a zranil opilý člen Vašeho volebního uskupení, který neúspěšně kandidoval do zastupitelstva obce v minulých volbách. Další útok se udál 2.6.2018, kdy další opilý útočník rozbil kamenem okno domu zastupitele Žůrka. Tento útočník kandiduje nyní (v říjnových volbách do Zastupitelstva obce) za volební uskupení Ing. Tomáše Marka. Vy jste se pane starosto nejenom od obou útoků nedistancoval, ale oběma útokům byl (i když v neaktivní roli) přítomen člen současné Rady obce Váš synovec Tomáš Hlobil.

V končícím volebním období jsme byli svědky Vašich opakovaných lží. Neustále tvrdíte občanům naší obce (naposledy se tak stalo v průběhu posledního Zasedání zastupitelstva obce č. 29), „že obec je zřizovatelem školního stravování“. Není tomu tak. Odborem školství Krajského úřadu ve Zlíně bylo již dne 20.11.2016 potvrzeno, že „vykonavatelem školního stravování je právnická osoba SCOLAREST, jejímž zřizovatelem je EUREST“. Další lží, ze které jste byl usvědčen, je opakované popírání svého angažmá v roli šestidenního starosty v roce 1990: ve Vašem rozhovoru v obecním periodiku Kostka 3/2014 a posléze na stránkách naší obce, kde bylo Vaše jméno (u roku 1990) odstraněno ze seznamu starostů obce Kostelec u Holešova.

V neposlední řadě je nutno zmínit objem investic v obci v průběhu Vašeho mandátu a srovnat jej s předchozím volebním obdobím. Vaše investice byly výrazně nižší a to i přesto, že průměrné roční příjmy obce bez započtení dotací v období 2015 až 2017 byly naopak výrazně vyšší (díky změně v rozpočtovém určení daní) než v období 2010 až 2014. Úspěšnost při získávání dotací pro tyto Vaše investice jsou dokonce 7,2 krát menší, než tomu bylo v minulém volebním období. Nebyl jste ochoten využít zkušeností svého předchůdce, kterého jste vytlačil do opozice.

otevreny dopis_Page_2

Pane starosto Hlobile. Jako první muž obce jste opakovaně selhal. Proto Vás vyzýváme: Přijměte odpovědnost za své činy a odejděte z komunální politiky obce Kostelec u Holešova!

2. října 2018

Ing. Martin Dulava, Ph.D.; Rudolf Furch; Alois Hradil; Petr Měrka; Luděk Mlčák; Radek Pospíšilík; Ing. Petr Žůrek


Tento otevřený dopis byl v tištěné podobě s podpisy doručen do schránek obyvatelům obce Kostelec u Holešova a Karlovice.

originál podepsaného Otevřeného dopisu

Musela padnout černá hospoda?

Předesílám, že nemám nic proti fotbalu v obci. Okolo zbourání černé hospody na fotbalovém hřišti v Kostelci u Holešova i po letech koluje spousta spekulací, polopravd a zaručených drbů, které bohužel překrývají fakta.


5DD30702A

RO: starosta Hlobil nesplnil úkol, radní Marek netrval na plnění usnesení

 1. Černou hospodu provozoval TJ Moravan (dnes SK Moravan z.s.) na pozemku 92/20 vlastněném obcí.
 2. Pozemek 92/20 obec nikdy nepronajala TJ Moravan.
 3. Stavební úřad byl nakloněn dodatečné pasportizaci černé stavby za podmínky, že bude doložena nájemní smlouva.
 4. Rada obce uložila starostovi Hlobilovi vypracování dodatku nájemní smlouvy s TJ Moravan zahrnující parcelu 92/20.
 5. Starosta Hlobil nikdy nepředložil RO dodatek nájemní smlouvy ke schválení. Členem RO je také jednatel TJ Moravan Ing. Tomáš Marek.
 6. Stavební úřad musel rozhodnout o odstranění stavby, protože ani přes výzvy TJ Moravan nedoložil nájemní smlouvu na pozemek obce 92/20 na němž černá stavba stála.

RO 21/2015 ze dne 12.10.2015, bod 7. Záměr RO nikdy nerealizovala a nepotvrdila usnesením.

21 Zápis RO 12.10.2015 2 HL

RO 22/2015 ze dne 27.10.2015, bod 2 – pověření starosty Hlobila k vypracování dodatku č. 2 nájemní smlouvy.

22 Zápis RO 27.10.2015 1 HL

RO 23/2015 ze dne 9.11.2015, bod 1 Kontrola zápisu RO 22/2015, kdy se radní Marek nedožadoval splnění úkolu zadanému starostovi Hlobilovi.

23 RO 15 zapis rada c. 23_2015 - 9. 11. 2015 original 1 HL


Příčina: nedodržování dohod

 1. Nepsaná dohoda o provozování bufetu: hodinu před a 2 hodiny po fotbale. Fungovala mnoho let a nikdo s tím neměl problém.
 2. Od roku 2014 si dohodu 2 hodiny po fotbale vyložili jako do 2 hodin do rána. Opilecké výlevy byly téměř každý den do 2-3 hodin v noci, lidem z okolních domů došla trpělivost.
 3. Vedení TJ Moravan věc neřešilo, obec nápodobně, pokusy o domluvu skončily výsměchem. Zodpovědní věc řešit bydlí daleko a neprožívali na vlastní kůži urgentnost problém řešit.
 4. Úřady byly svolné zakročit, ale požadovaly písemný podnět.
 5. V dokumentu zaslaném na úřady a zveřejněném na ZZO č. 9 8.12.2015 několikrát píši, že nemám nic proti fotbalu, ale rušení nočního klidu do 2-3 hodin v noci je nepřijatelné.

5DD30790A

Valná hromada TJ Moravan 21.11.2015

 1. Dle zápisu z Valné hromady se nikdo nezeptal, proč předseda Marek registruje 3.9.2015 s více jak roční zpětnou platností provozovnu bez souhlasu obce jako majitele pozemku, aby o 2 měsíce později 9.11.2015 provozovnu zrušil.
 2. Nikdo se nezeptal vedení TJ Moravan, proč je jimi denně do noci provozována hospoda, když to nájemní smlouva s obcí nepřipouští.
 3. Nikdo nežádal vysvětlení, ani nápravu.
 4. V diskuzi se p. Martin Hradil věnuje bufetu, ale bez jediného náznaku sebereflexe či požadavku na kontrolu, zda TJ Moravan nepochybil. 180727 zapis VH obch_rejstrik 4 HL
 5. Zápis z Valné hromady je veřejně k dispozici na portálu www.justice.cz.

V diskusi na ZZO č. 9 bylo okolo černé hospody poměrně rušno. Celý nesestříhaný záznam si můžete pustit zde.

Komentář závěrem. Pokud by ze strany TJ Moravan byly dodržovány podmínky pronájmu obecního majetku, nemuselo k problémům dojít. Pokud by TJ Moravan měl stavbu v souladu se zákonem, úřady by obratem zamítly můj dokument jako neopodstatněný a hospoda by dnes na hřišti stála. Obcí šířené tvrzení, že „Žůrek zboural bufet“ použil i obviněný M.P. při soudním líčení 10.5.2018 na obhajobu svého útoku. Na dotaz soudkyně při mém výslechu jsem odpověděl, že pravomocí odstranit černou stavbu nevládnu já, ale stavební úřad.

Z redakční rady se stala (ne)řízená střela

Redakční rada periodika KOSTKA překračuje své pravomoce. Cenzuruje, krátí či pozměňuje texty příspěvků. Rozhoduje o neotištění příspěvků. Komentuje obsahy příspěvků a vydává prohlášení jménem vydavatele. Redakční rada není od zastupitelstva vybavena žádnou takovou pravomocí. Stává se (ne)řízenou střelou proti nepohodlným názorům.

Začalo to nenápadně, když jsem se na zastupitelstvu zeptal, kdo a proč napsal do tiráže periodika KOSTKA limit na 2.500 úhozů na příspěvek. Namísto odpovědi se mi dostalo urážek, že prahnu po cenzuře. Oficiálně jsem se 14.5.2018 zeptal statutárního zástupce vydavatele, kdo je v redakční radě a jaké má kdo pravomoce. Dokumenty z komunikace s obcí si můžete přečíst zde. Hlavní informace bych shrnul následovně.

Kdo je členem redakční rady KOSTKA

Z poskytnutých informací redakční radu tvoří:

 • Šárka Andrlíková – výkonný redaktor
 • RNDr. Marcela Pospíšilíková – zástupce Rady obce
 • Mgr. Michaela Mikešková – zástupce kulturní komise

3 Výňatek zápisu ZO_Page_2

Dále z poskytnutých informací vyplývá, že žádný z členů redakční rady nemá pravomoc jednat samostatně za zbývající členy redakční rady.

1 KOSTKA - redakční rada - průvodní dopis_Page_1

Pravomoce redakční rady

V poskytnutém dokumentu Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA poslední verze jsou na straně 2 v Čl. 5 bod 4 přehledně a jednoznačně popsány pravomoce a úkoly redakční rady.

a) zajišťuje vydávání zpravodaje
b) schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu zpravodaje
c) odpovídá za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami
d) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk
e) projednává s radou obce konkrétní příspěvky navržené k nezveřejnění
f) projednává s radou obce stížnosti, podněty a návrhy, které se týkají obsahu a grafické úpravy zpravodaje
g) stanovuje termíny pro zaslání příspěvků do zpravodaje

2 Pravidla pro vydávání periodika KOSTKA poslední verze_Page_2

Shrnutí

 1. Vydavatelem periodika KOSTKA je obec Kostelec u Holešova, viz. zákon 46/2000 Sb. §3 písm. g)
 2. Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, tedy obec Kostelec u Holešova, viz. zákon 46/2000 Sb. §4
 3. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, viz zákon 128/2000 Sb. §5 odst. 1
 4. Usnesením č. 13/19 ze dne 24.6.2014, kterým byla schválena Pravidla pro vydávání zpravodaje KOSTKA, si zastupitelstvo obce vyhradilo pravomoc určovat pravidla a pravomoc redakční rady. Jinými slovy pouze zastupitelstvo může změnit existující pravomoce redakční rady.
 5. Redakční rada je zodpovědná za shodu zveřejněného příspěvku s předlohou. K jakémukoliv zásahu do příspěvku (zkrátit, změnit text či smysl) nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva.
 6. Redakční rada nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva, aby sama příspěvek odmítla zveřejnit. Návrh na odmítnutí zveřejnění příspěvku musí projednat s Radou obce a ta ve věci musí v zápise z jednání RO uvést usnesení.
 7. Redakční rada nemá žádnou pravomoc od zastupitelstva, aby vydávala stanoviska či prohlášení jménem redakční rady, periodika KOSTKA či jménem vydavatele. Tuto pravomoc nemá ani žádný člen redakční rady.
 8. Redakční rada nemá žádnou pravomoc psát do periodika KOSTKA komentáře ke zveřejněným či odmítnutým příspěvkům, ať už jménem redakční rady či jménem jejich jednotlivých členů. Takový text může napsat maximálně jako soukromá osoba, a to dle Pravidel pro vydávání periodika KOSTKA.

Porovnal jsem si výše uvedená fakta s texty na straně 6 č. 3/2017 a na straně 5 č. 4/2017 periodika KOSTKA a došel jsem ke smutnému závěru.

Závěr

Redační rada obecního periodika KOSTKA obce Kostelec u Holešova se stala (ne)řízenou střelou. Zcela evidentně překračuje svoje pravomoce. Její konání se vymklo kontrole zastupitelstva obce, které Redakční radu zřizuje. Zastupitestvo nemá vůli ani ochotu se zneužíváním pravomocí Redakční rady něco dělat. Nabízí se otázka, zda pasivita zastupitelstva není záměr, nebo jen prostá neschopnost problém řešit.

Z informací co mám k dispozici nedokáži rozpoznat, zda překračování pravomocí Redakční radou je unisono aktivita všech 3 jejích členů, nebo sólo akce jen některých z nich. Na to si dozajista v souladu se svým svědomím odpoví každý z jejích členů.

Máme mít strach o zdraví a život, když projevíme odlišný názor?

Dělá bordel v obci, říká o zastupiteli ten, co ho napadl. Není to novinářská zkratka v titulku článku Zlínského deníku, ale realita ze soudní síně hlavního líčení s útočníkem, kterému nově hrozí až 12 let.

Zlínský Zlinsky denik titulka 180511deník v pátek 11. května 2018 v čísle 108 otisknul, hned na druhý den po konání hlavního líčení, článek redaktorky Jany Zavadilové. Informace čerpala přímo v soudní síni z výpovědí účastníků trestního řízení při veřejném pojednávání na okresním soudě v Kroměříži.

Tištěnou verzi článku si můžete přečíst zde.

Zlinsky denik 180511

Jak jsem doprovodil odkaz článku na FB profilech, dovolím si i zde upřesnit některé nepřesnosti v článku. Soudkyně zadala znalecké posudky ohledně posouzení těžké újmy na zdraví (mého a mé manželky). Soudkyně chce mít podklady pro rozhodnutí o překvalifikování trestného činu na těžkou újmu na zdraví. Státní zástupce při líčení navrhnul rozšíření obvinění o útok na úřední osobu pro výkon pravomoci. Soudkyně tento návrh posoudí po vypracování znaleckých posudků.
Z útoku je natočený videozáznam, který je založen ve spisu na soudě jako důkaz. Kvůli presumpci neviny jej není možné zveřejnit. Škoda, že se včera na soudě videozáznam nepřehrával – přítomná paní redaktorka by dostala zřetelnější obraz jak a hlavně proč se útok na mou osobu odehrál.


Komentář. Je určitě zajímavé porovnat pětiměsíční názorovou přizpůsobivost starosty a rady obce k násilnému útoku na mou osobu. Do hlavního líčení 10.5.2018 nebyl jediný náznak, že by se obec distancovala od násilí v obci. Publikovaná vyjádření akcentovala, že lžu a šířím nepravdy a za útok si tedy můžu sám. Po vyřknutí hrozby 12ti letého trestu při jednání soudu starosta Hlobil mění rétoriku a do Zlínského deníku opatrně prohlašuje, cosi o nepřijatelnosti agrese.Že by do té doby nevěděl, že agrese nepatří do civilizované demokratické společnosti? Nebo měl jiné informace a jiná očekávání, jak bude útok stíhán? Kde je pravda, ví jen on. Co by si ale občané Kostelce u Holešova od starosty či rady obce určitě zasloužili, je jasné a jednoznačné odsouzení projevů násilí v obci. Myslím, že na to všichni čekají.

8.1.2018, dopis rady obce č.j. OÚKUH/001/2018

… k nežádoucím emocím přispívá šířená lež. To platí obecně o každém občanovi této obce, tedy i o Vás. Na Vámi šířené polopravdy, lži a zavádějící informace jste byl několikrát upozorněn. (pozn. bez uvedení konkrétních důkazů)

Klidné atmosféře v obci také škodí Vámi často podávané stížnosti k nadřízeným a dozorovým orgánům. V žádné ze zpráv z výsledku jejich šetření nebylo konstatováno, že by vedení obce jednalo proti zájmům obce a jejích občanů. (pozn. odvolání, stížnost, odpor, apod. jsou zákonné prostředky jak se domoci náprávy věci; nadřízené orgány kontrolovaly dodržování zákona obcí a zkonstatovaly jeho porušení obcí)

Jako členové rady obce Kostelec u Holešova preferujeme a zasazujeme se o klidnou pracovní atmosféru v obci a dobré sousedské vztahy. K tomuto nabádáme při každé možné příležitosti i ostatní spoluobčany, také Vás. Jsme přesvědčeni o tom, že útok na Vaši osobu nebyl promyšleným, plánovaným činem, nýbrž neuváženým, zkratovitým jednáním jednotlivce, ke kterému by za jiné situace nedošlo.

27.2.2018, Týdeník Kroměřížska

K tomu, aby v obci byl klid, můžete výrazným způsobem přispět i Vy, pane Žůrku. A to tím způsobem, že budete kolem sebe šířit pravdivé a objektivní informace. Vyzýváme Vás, pane Žůrku, chovejte se slušně ke svému okolí a nemusíte mít obavy z místní občanské války. (redakční citace z dopisu rady obce 8.1.2018)

11.5.2018, Zlínský deník

Zastupitelstvo obce je po celé volební období výrazně polarizováno. Opoziční zastupitelé mají často velmi vyhraněné názory a postupy, se kterými se vedení obce musí vypořádat, i když to není vůbec jednoduché. Řešit ale rozdílnost názorů agresí je nepřijatelné.
Zdroj: https://kromerizsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dela-bordel-v-obci-rika-o-zastupiteli-ten-co-ho-napadl-20180510.html

Náhubek na Žůrka

Pendrekový zákon, náhubkový zákon, akce Asanace, protistátní živly … To vše se mi vybavilo, když jsem pročítal dodatek pravidel zpravodaje KOSTKA. Možná toho příliš pamatuji, možná jsem toho příliš procestoval a poznal. Možná se mně osobně až příliš dotýká potlačování demokracie, svobody slova či svobodného myšlení. Demokracie není samozřejmostí. Musí se o ní každý den pečovat.

Nepřítel: Žůrek

Na posledním ZZO č. 26 v úterý 27.2.2018 se v bodě 8 schválil „náhubek na Žůrka“ – dodatek k pravidlům KOSTKA. Termín „náhubek na Žůrka“ nevolím náhodou, ale na základě exaktních faktů. Když si prohlédnete tiskovinu KOSTKA za poslední 2-3 roky, tak jsem jediný, kdo jako zastupitel psal příspěvky dle §4a TZ. Ostatní psali příspěvky jako ředitelé škol či jejich zaměstnanci, nebo předsedové spolků a zájmových sdružení. Tedy nikoliv z titulu funkce zastupitele. A pak přišel nepohodlný a rýpavý Žůrek, který nahlas řekne a napíše co si ostatní dovolí maximálně šuškat. Jako jediný jsem začal využívat právo na zveřejnění názoru opozičního zastupitele, zakotvené v tiskovém zákoně. Mějme na paměti, že se jedná o obecní periodikum, placené z obecních peněz, které má dávat prostor všem zastupitelům. Citace z dokumentu KÚ Zlínského kraje č.j. KUZL 78140/2017:

„Cílem je, aby nedocházelo k situacím, kdy nebyly veřejnosti předestřeny nesouhlasné názory, protinávrhy při řešení různých záležitostí či polemika nad zvoleným postupem. Veřejnost by měla být informována o tom, že na zasedáních volených a jejich poradních orgánů zaznívají také názory jiných členů či návrhy jiných řešení daných záležitostí, nad nimiž se vede polemika.“

Umlčet za každou cenu

Snaha umlčet mé názory v obecním zpravodaji se táhne delší dobu. Určitě si pamatujete legendární vystoupení vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové na ZZO č. 22 a její nezapomenutelnou právní perlu „Nejvyšší orgán obce je radakční rada“. V červnu 2017 podané sdělení zastupitele do čísla 2/2017 mi bylo napřed zamítnuto z důvodu délky větší jak 2500 úhozů. Doložil jsem, že takové pravidlo neexistuje. Odmítnutí změnili na důvod, že stránky www.kostelecuholesova.eu jsou reklamou. Vyžádal jsem si stanoviska příslušných orgánů – Ministerstva průmyslu a obchodu a KÚ Zlínského kraje.

RE_ zadost o stanovisko mpo HL_Page_1

KU Zlin odpoved Bogar HL_Page_3

Náhubkový dodatek pravidel

Na prosincovém ZZO č. 25 byla předložena verze dodatku pravidel KOSTKA, kterou nelze nazvat jinak než protiprávní paskvil. Dokument jsem opatřil připomínkami a rozeslal zastupitelům k projednání na ZZO č. 25. Zvláštní je, že tento můj dokument s připomínkami není přiložen k zápisu. Když jsem dle zákona na následujícím ZZO č. 26 podal námitky proti zápisu, opět dokument s námitkami není součástí zápisu. Jinými slovy nikde v oficiálních dokumentech obce není vidět, že někdo předložil konkrétní oponentní připomínky k Dodatku pravidel KOSTKA.

Obec zaslala na KÚ Zlínského kraje dotaz, zda je navržený dodatek Pravidel v souladu s Tiskovým zákonem. Obec obdržela odpověď – právní posouzení KÚ Zlínského kraje, č.j. KUZL 7985/2018 ze dne 31.1.2018. Zde jsou podstatné pasáže.

Z diskuze k bodu 8 a hlasování na ZZO č. 26 mám pocit, že si buď zastupitelé text odpovědi KÚ Zlínského kraje nepřečetli, nebo nerozumí psanému textu. Pro schválení Dodatku pravidel KOSTKA hlasovali prý z důvodu, že přišel dopis z KÚ Zlínského kraje.

Chytrému napověz, hloupého trkni

Z textů odpovědi KÚ Zlínského kraje na dotaz obce zřetelně vyplývá, že od posouzení dodatku jako celku dává krajský úřad i ministerstvo ruce pryč. Správně říkají, že ani MK ČR ani krajským úřadům nepřísluší hodnotit dokument předložený obcí. Zda jsou či nejsou pravidla předložená obcí v souladu se zákonem, to je věcí pouze a jen soudu. Diplomaticky obci říkají, že text dodatku obsahuje rizikové pasáže, které soud může vyhodnotit jako porušení zákona s patřičnými následky. Dovolím si zprávu od KÚ pro obec říct ještě přímočařeji, bez právních diplomatických formulací: zastupitelé dejte si pozor a takto formulovaný text neschvalujte.

Diskriminace, porušení ústavních práv

Nechci zabíhat do detailů, co je v dodatku špatně. Dovolím si jen připomenout, že obec může dle Listiny základních práv a svobod konat pouze věci stanovené zákonem. A zde jde obec v restrikcích Dodatku nad rámec Tiskového zákona. Podobně naráží schválený Dodatek na Listinu základních práv a svobod z pohledu diskriminace zastupitele oproti jiným přispěvatelům. A to je dost ostrá munice. Netuším, jak silné a kvalitní právníky obec má, aby si Dodatek pravidel KOSTKA obhájila. Ale když od Dodatku dali ruce pryč MK ČR a KÚ Zlínského kraje, tak led bude nejspíš hodně tenký.

Máme se bát o zdraví a život?

Napadený zastupitel skoro nevychází z domu, zní titulek z hlavní strany týdeníku Kroměřížska. Je to novinářská zkratka, nebo mezistupeň k umlčení nepohodlných názorů v Kostelci u Holešova?

Týdeník Kroměřížska 27. února 2018 v čísle 9 otisknul na titulní stránce článek redaktora Pavla Mašlaně o události a následcích mého napadení.

tydenik kromerizska 180227 A

Jelikož se jedná o regionální týdeník, nemusí se text článku dostat ke všem čtenářům těchto stránek. Kompletní článek si můžete přečíst zde.

tydenik kromerizska 180227 B

tydenik kromerizska 180227 C

Pro úplnost uvádím dopis rady obce, na který se v článku starosta Hlobil odvolává. Dopis je mimochodem součástí oficiálního zápisu rady obce č. 1/2018 (bod 8). Tedy veřejné stanovisko rady obce.

obec KuH Odpověď na dopis Ing. Petra Žůrka_Page_1

Nechci se tady zabývat trestně právními záležitostmi – otázkou viny a trestu. To je exkluzivní pravomoc orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zástupce) a nezávislého soudu. Předpokládám, že případ objektivně a v souladu se zákonem vyšetří a vykonají patřičně úkony v rámci svých povinností a kompetencí.

V obci Kostelec u Holešova se 18.12.2017 odehrál násilný trestný čin – ublížení na zdraví, porušení domovní svobody a nebezpečné vyhrožování. Objektem útoku jsem byl já jako zastupitel, tedy úřední osoba. Příčinou útoku byly mé aktivity jako opozičního zastupitele. Chápu, že můžeme mít rozdílné názory na to, co a jak má místní samospráva řešit. Od toho existují v našem demokratickém právním státě volby, v nichž volíme své zástupce do zastupitelstva obce. Logicky někteří zvolení zastupitelé budou ve vládnoucí koalici a někteří v opozici. Vládnoucí koalice se bude snažit prosadit své plány, opozice se bude snažit plány koalice kontrolovat a předkládat protinávrhy. Tedy půjde o výměnu argumentů, názorů, dokladů, či právních stanovisek nadřízených úřadů či soudů. Tak je nastaven a funguje demokratický systém. Prosazování názorů násilím, fyzickým útokem či likvidací protivníka rozhodně do demokratického systému nepatří. Zažívali to novináři jako Sabina Slonková či teď nedávno Ján Kuciak, bohužel s fatálním koncem

Proč se o věci tak dlouho rozepisuji? V případě napadení mé osoby 18.12.2017 nerozumím postoji rady obce a vládnoucí koalice – jak se obec postavila či spíše nepostavila k násilnému útoku v obci. Dodnes jsem nikde nezaznamenal, že by se obec/rada/zastupitelstvo distancovalo od násilí v obci. Nemusí se nutně stavět na stranu agresora či oběti. Stačí, aby jasně a nahlas zaznělo, že s násilím nesouhlasí. Teď jsem byl cílem útoku já. Ale co když pro názorové neshody to příště bude jiný zastupitel či jiný názorový oponent? Co když to třeba příště bude Vaše dítě ve škole, protože si rodiče dovolili nahlas říct kritickou připomínku? Nebo třeba Vaše dítě bude terčem násilí, protože je odlišné od ostatních děti? Nebo třeba příště někdo zaútočí na fanouška týmu soupeře? Nebo třeba příště bude terčem útoku příznivec jiného druhu hudby? Rozhodně nechci podněcovat černé představy o bezpečnosti v Kostelci u Holešova. Ale bez toho, aby se obec jasně vymezila k násilí a násilnému řešení sporů, násilí v obci může neřízeně eskalovat. Agresoři si řeknou – obec k útoku mlčí, tedy ho schvaluje. A to uznáte, že není dobře. Obec by v žádném případě neměla, třeba i skrytě mlčením, podporovat násilí v obci. Jde o bezpečnost nás všech, jde o bezpečné žití v obci Kostelec u Holešova.

Realizace veřejného osvětlení

Ve středu 15.11.2017 jsem dostal následující e-mail. Autor se podepsal, souhlasil s publikováním, ale nepřál si zveřejnit své jméno.

Zdravím Vás,

pane Žůrek máte výborné stránky co se děje u nás v Kostelci! Plně s Vašimi názory souhlasím.
Teda řeknu Vám, že rekonstrukce veřejného osvětlení je totální katastrofa. Dělníci kteří věčně posedávají, a když už se do něčeho pustí, tak to opravdu stojí za to. V ulici na bytovkách je to pořádně ,,pěkně“ vykopané, hluboké zákopy jako za války 🙂 Dnes tam k vůli budoucímu světlu museli stromy ořezat, některé pokácet a další jsou poškozené, což se mi teda vůbec nelíbí. Nebylo řečeno, že nic se nesmí  poškodit a vykácet?
Myslel jsem že kabely osvětlení povedou pod vjezdy (prošťouchnutí) k bytovkám, ale dnes je začali rozbíjet sbíječkou a vykopávat, to bude obec dělat i nové vjezdy?? Také by mne zajímalo, jak je možné že v bytovce kde bydlí pan Marek z Etmonty tak kabely povedou pod vjezdem a ostatní dvě bytovky budou mít vjezdy vykopané? Asi nějaká protekce….

Ještě by mne zajímalo, zda firma Etmonta si náhodou na práci dělníky nenajímá, jelikož mají na autech a bagru napsanou firmu PSM plus a i jiné logo na oblečení?

S pozdravem

K realizaci veřejného osvětlení jsem za sebe původně nechtěl nic psát, protože poslední dobou emoční projevy okolo VO vytláčejí do ústraní objektivní informace a předkládaná fakta. Jenže e-mail Autora mne přiměl k tomu, abych dohledal patřičné pasáže v projektové dokumentaci a zkonfrontoval je se skutečností provádění stavby. Pro přehlednost jsem vybral 6 oblasti: Kácení stromů, Zabezpečení výkopů a vstupů do domů, Překopání komunikace versus protlak, Pokládání kabelů do rýhy, Čistota komunikací a Hloubka výkopů. U každé oblasti napřed uvádím citaci z PD a dále fotografie skutečného provedení stavby (pořízené 18., 25., 27. a 29.11.2017).


Kácení zeleně

V projektové dokumentaci je na několika místech uvedeno, že nedojde ke kácení porostů.

 • strana 2 bod B.1 f Popis území stavby
 • strana 6 bod B.2.6. základní technický popis staveb – část uložení kabelů v zemi
 • strana 10 bod B.8 b Zásady organizace výstavby.

216003-B.0-technická zpráva_Page_02

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

m-5DD32885A

m-5DD32884A

m-5DD32883A

m-5DD32886A

m-5DD32888A

Z dokumentačních fotografií je zřejmé, že došlo ke kácení porostů. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta a investora.

Zabezpečení výkopů a vstupů do domů

Projektová dokumentace v části B.7 Ochrana obyvatelstva a v části B.8. Zásady organizace výstavby stanovuje požadavky na zabezpečení výkopů dřevěnou zábranou a vstupů do domů přes přechody se zábradlím.

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

216003-B.0-technická zpráva_Page_10

m-5DD32898A

m-5DD32906A

m-5DD32914A

m-5DD32915A

m-5DD32921A

m-5DD32918A

m-5DD32909A

m-5DD33109A

m-5DD33110A

m-5DD33107A

Z dokumentačních fotografií je zřejmé, že výkopy nebyly nikde zabezpečeny dřevěnou zábranou a jen sporadicky výstražnou páskou. Přechody k domům buď nebyly instalovány vůbec, nebo nebyly opatřeny zábradlím. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta a investora a ohrozil bezpečnost obyvatel.

Překopání komunikace versus protlak

Projektová dokumentace definuje, jak mají být provedeny přechody přes komunikace. Přes silnici III třídy (hlavní procházející obcí) a účelové komunikace vyznačené ve výkresech PD půjde o bezvýkopovou technologii (protlak). V ostatních případech půjde o výkop. Tedy pokud není ve výkresech uvedeno „protlak“, bude výkop.

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

Bytovky

Protlak v PD není uveden nikde (výkres zde a zde). Přesto bytovky 266, 267 a 268 mají protlak pod komunikací, bytovka 248 má výkop.

216003-C.2.2-situace polohopis

m-5DD32903A

m-5DD32904A

m-5DD32905A

m-5DD32906A

Zahájí

Vjezd před domem č.p. 98, pozemek p.č. st. 37 a domem č.p. 126, pozemek p.č. st. 38. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.8-situace polohopis

m-5DD33231A

Vjezd před domem č.p. 110, pozemek p.č. st. 64 a domem č.p. 118, pozemek p.č. st. 65. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD33240A

m-5DD33241A

m-5DD32911A

m-5DD33242A

Vjezd před domem č.p. 112, pozemek p.č. st. 66/2. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD33244A

m-5DD32912A

Vjezd před domem č.p. 119, pozemek p.č. st. 67. V projektu není uveden protlak, z dokumentačních fotografií (nerozebraná dlažba) je zřejmé že protlak byl realizován.

216003-C.2.9-situace polohopis

m-5DD32916A

m-5DD33246A

Není zřejmé, proč selektivně došlo k nedodržení PD a proč došlo ke zvýhodnění jedněch obyvatel a jiných ne.


Pokládání kabelů do rýhy

Kabely v rýze mají dle PD být pokládány do pískového lože 80mm a zasypány vrstvou písku o stejné tloušťce. Nakonec mají být kabely označeny výstražnou červenou PVC fólií.

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

216003-B.0-technická zpráva_Page_06

m-5DD32900A

m-5DD32901A

m-5DD32902A

m-5DD32896A

m-5DD32897A

m-5DD33105A

m-5DD33106A

m-5DD33266A

m-5DD33268A

m-5DD33270A

m-5DD33271A

m-5DD33281A

Dokumentační fotografie dokládají, že kabely do výkopu nebyly ukládány do pískového lože 80 mm, nebyly zasypány vrstvou písku stejné tloušťky jako lože a nebyly označeny výstražnou červenou PVC fólií. Ukládání do pískového lože u takto rozsáhlé stavby by nutně muselo vyžadovat uskladnit velké množství písku, ale nikde na stavbě tento materiál není uložen. Pracovníci měli jen malé operativní množství písku na přívěsném vozíku pro usazování stožárů. Jsem přesvědčen, že zhotovitel nedodržel požadovaný postup projektanta, investora a ČSN 736006.


Čistota komunikací

Na konci PD na straně 11 v bodě B.8 – Zásady organizace výstavby v bodě d) se uvádí: „výkopek nesmí být v žádném případě ukládán na vozovku místní komunikace.

216003-B.0-technická zpráva_Page_11

m-5DD32881A

m-5DD32894A

m-5DD32908A

m-5DD32922A

m-5DD32924A

m-5DD33234A

m-5DD33235A

m-5DD33238A

m-5DD33239A

m-5DD33254A

m-5DD33260A

m-5DD33262A

m-5DD33264A


Hloubka výkopů

PD cituje normu ČSN 332000-5-52 jak hluboko mají být uloženy kabely ve výkopu. Volný terén hloubka 800 mm, v chodníku hloubka 600 mm, ve vozovce hloubka 1200 mm. Požadavek normy je logický, aby nedošlo díky malé hloubce k deformaci či přeseknutí kabelu.

m-5DD33280A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm
m-5DD33282A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm
m-5DD33283A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm
m-5DD33285A
Vozovka, má být 1200 mm, je 670 mm
m-5DD33287A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm
m-5DD33288A
Vozovka, má být 1200 mm, je 850 mm
m-5DD33289A
Vozovka, má být 1200 mm, je 800 mm
m-5DD33290A
Volný terén, má být 800 mm, je necelých 700 mm

Poznámka závěrem

Stavební dozor se najímá a odpovídá investorovi, zda zhotovitel realizuje práce dle zadání a projektové dokumentace. Dohledové pravomoce má samozřejmě také zadavatel – investor (obec). To, že si zhotovitel (firma Etmonta s.r.o.) najal externího subdodavatele (PSM Plus s.r.o.) je přípustné, nicméně odpovědnost za kvalitu díla a provedení dle projektové dokumentace stále nese zhotovitel (Etmonta s.r.o.).


Dne 30.11.2017 byly doplněny některé texty a fotografie.

Je radní Marek ve střetu zájmů, nebo ne?

Kolega zastupitel Měrka zapochyboval, zda radní Marek není ve střetu zájmů, když jeho zaměstnavatel vyhrál v obci ve výběrovém řízení zakázku za 3,5 mil. Kč.

A protože je lepší se přímo zeptat než živit dohady a spekulace, oslovil kolega Měrka e-mailem všechny zastupitele tímto textem.

„Pán z Dobré zakázky poměrně dramaticky hovořil o problému který nastal s únikem informací o technických detailech výběrka a o záhadném ranním telefonátu ohrožujícím férovost výběrového řízení.
Mohl by se jej prosím pan starosta zeptat jak tedy v kontextu tohoto problému vidí to že se výběrového řízení nejen účastnila ale jej i vyhrály firma jejíž zaměstnanec jednak navrhoval úpravy požadavků technických parametrů svítidel ve výběrku a také seděl ve výběrové komisi předešlého zrušeného výběrka a měl tak přístup ke konkurenčním nabídkám (i když předešlého zrušeného výběrka)?“

Podobné pochybnosti se mi také honily v hlavě. Vzal jsem záznamy z patřičných bodů 23. a 24. zastupitelstva, sestříhal jsem vystoupení týkající se této problematiky a pro méně seznámené s problematikou jsem doplnil komentářem s bublinami. Podívejte se na videozáznam, má 7,5 minut.

radni Marek sestrih

Domnívám se, že sestřih videozáznamu by mohl pomoci při formulování odpovědi na dotaz zastupitele Měrky. Také se domnívám, že jak my zastupitelé, tak i účastníci veřejné zakázky máme tímto k dispozici exaktní informace, pokud si budeme chtít utvořit vlastní názor.


Pro pořádek chci znovu a poněkolikáté zopakovat, že nejsem proti opravě či rekonstrukci veřejného osvětlení v naší obci. Od samého začátku opakuji, že je ostuda, že se např. na Plachetkách dosud nesvítí. Nekompromisní ale budu v procesu a provedení výběrového řízení, tedy aby vše proběhlo v souladu se zákonem. Jednak budu pod rozhodnutím zastupitelstva spolupodepsán a potom výběrová řízení dělám mnoho let, mám velmi bohaté zkušennosti a tím i povinnost méně znalé kolegy zastupitele upozorňovat na chyby co jako obec děláme.


Původní zdrojové nesestříhané videozáznamy

Komentář k příspěvku „Je to šméčko, nebo ne?“

Včera jsem zde a na facebooku publikoval příspěvek „Je to šméčko, nebo ne?“. Není obvyklé, aby mi záhy po zveřejnění příspěvku lidé nevěřícně telefonovali, psali maily či komentáře. Jeden komentář z FB, ale velmi výstižně popisuje situaci u nás v obci. Po dohodě s autorem publikuji plné znění jeho komentáře doplněné o dokumenty.

Pan starosta má ten problém, že na jakýkoliv náznak kritiky (a jakýkoliv neočekávaný dotaz bere jako kritiku) reaguje strašně defensivně ofensivním způsobem. Stačí se ho zeptat na nějakou drobnost a on se chová, jako by mu někdo sprostě vynadal, navzdory tomu, že většinou by mu stačilo jednoduše odpovědět, případně poopravit nějaké drobné pochybení a všechno by fungovalo tak, jak by mělo fungovat. Na otcovo doporučení jsem si stáhl Kostku (2/2017) a přečetl si Příspěvek starosty obce a nestačil jsem se divit. Vždycky, když jsem v nějakém sporu, tak se snažím pochopit, čeho se snaží můj oponent docílit a jaka je jeho vize řešení problému. Obvykle to dost pomáhá v zorientování se v situaci. V případě pana starosty jsem dospěl k tomu, že jeho vysněný postup by byl zadat práci na osvětlení první firmě, která mu padne do oka, s nikým to nekonzultovat, zaplatit za to libovolnou částku, která by se mu zdála rozumná, a mít to z krku. To, že mu do toho někdo „kecá“ a upozorňuje ho na různá procesní pochybení, považuje za osobní útok na svůj majestát. Legrace je, že to, proti čemu stojí, není opozice, která by byla proti jeho plánu opravit osvětlení, jelikož opozice chce dosáhnout téhož, nicméně trvá na zachování zákonných norem a postupů (a tím ochránit obec před sankcemi a dalšími s tím spojenými problémy). Pan starosta prostě nemá emoční inteligenci ani měkké dovednosti nutné k jakékoliv debatě a daleko více by mu vyhovovalo být osvíceným diktátorem svého malého území (obce), nicméně zastupitelská demokracie institut osvíceného diktátora vylučuje, nemluvě o tom, že na funkci osvíceného diktátora pan starosta nemá schopnosti ani intelekt, takže kdyby měl zastupitelstvo, které by mu na všechno kývalo a zvedalo ruce, tak by se nejpozději do půl roku dostal do průšvihu takových rozměrů, že by to odskákala celá obec.

Článek v Kostce byl takový ubrečený slint na téma „jak si opozice dovoluje být v opozici“, to že se v závěru schovává za „milujicí náruč“ místního faráře (dle mého názoru bigotního uřvaného hlupáka, ale to nechme stranou), už je jenom taková samožerská perlička, kterou v podstatě říká: „My dva, já a pánbůh, víme, jak to mám těžké“.

No a materiály k nahlédnutí v jeden všední den od tří do pěti a proti čestnému prohlášení o mlčenlivosti, to už je evidentně jenom zoufalý pokus o minimalizaci rizika, že mu do toho zase bude někdo mluvit.

Snažil jsem se z počátku pana starostu chápat a rozumět tomu, že nemá lehkou práci a potýká se s určitým stresem, tudíž může být občas nedůtklivý a uzavřený, ale v současnou chvíli si myslím, že je na práci starosty naprosto nekompetentní a neměl by to dělat, jelikož takříkajíc nepomáhá, nýbrž škodí. Práce starosty ho stojí spousty duševních sil a energie, nicméně neprodukuje prakticky žádný pozitivní výstup pro obec. Ovšem vzhledem k jeho přístupu ke kritice nelze očekávat, že by se u něj objevila nějaká sebereflexe, která by vedla k tomu, aby více poslouchal konstruktivní kritiku a poznámky k věci (jeho slovy – klacky pod nohy), nebo k tomu, aby ůřad starosty dobrovolně opustil. Takže do konce jeho funkčního období nastane ještě spousta „roztomilých“ situací, nekonstruktivních konfliktů a průšvihů s úřady. Stále se ještě domnívám, že v případě pana starosty se nejedná o zlou vůli nebo touhu obec poškodit. Jedná se o lidskou hloupost, neschopnost a přesvědčení o vlastní skvělosti. A to je strašlivý průser.

Vladimír Mariachi Dulava

Je to šméčko, nebo ne?

Snažil jsem se rozptýlit svoje podezření, že průběh 3,5 mil. veřejné zakázky na osvětlení v obci je šméčko. Na mé často nevinné dotazy reaguje starosta Hlobil obstrukcemi nebo kličkami, jen abych se něčeho nedopátral a nezveřejnil to.

Na úvod chci znovu poněkolikáté zopakovat, že nejsem proti opravě či rekonstrukci veřejného osvětlení. Od samého začátku opakuji, že je ostuda, že např. na Plachetkách se dosud nesvítí. Nekompromisní ale budu v procesu výběrového řízení, tedy aby vše proběhlo v souladu se zákonem. Jednak budu pod rozhodnutím zastupitelstva spolupodepsán a potom výběrová řízení dělám mnoho let a mám velmi bohaté zkušennosti.

Vstřícně, ještě před jednáním 24. zastupitelstva 19.9.2017, jsem chtěl oficiálně nahlédnout do hodnocení a nabídek uchazečů, abych při jednání ZO nezdržoval. V předstihu jsem vznesl požadavek na starostu Hlobila. Po několika dnech mailem potvrdil, že nabídky uchazečů budou připraveny 18.9.2017, tedy pouhý 1 den před zastupitelstvem a to mezi 15 a 17 hodinou.

Re_ kompletni nabidky uchazecu VZ na VO

Určitě si dokážete představit, kolik lidí má v pracovní den čas mezi 15 a 17 hodinou zajít na obec a nahlédnout do dokumentů. Z mnou oslovených zastupitelů nikdo. Tak jsem na 15h vyrazil sám. Nějaké obálky byly na stole, ale napřed starosta Hlobil s místostarostkou Pospíšilíkovou mi předložili k podepsání formulář čestného prohlášení. Hned na začátku jsem se zarazil u věty, že získané informace použiji jen pro sebe a nesmím je nikomu říct. Třeba ani kolegům na zastupitelstvu. Třeba ani na veřejném zasedání zastupitelstva.

cestne prohlaseni VO

Snažil jsem se oběma přítomným vysvětlit, že takovéto čestné prohlášení je nesmyslné a já ho rozhodně nemohu podepsat. V podstatě by mi tím zakázali, abych jako zastupitel k předloženým nabídkám cokoliv řekl, abych projevil svůj svobodný názor zaručený Ústavou a zákonem o obcích. Snažili se argumentovat tím, že od toho tady máme hodnotící komisi a administrátora veřejné zakázky a těm musíme slepě věřit. Na můj argument, že my jako zastupitelé rozhodujeme o veřejné zakázce a každý z nás máme právo znát proč se tak rozhodujeme se mi dostalo odpovědi – podepište a můžete se do nabídek podívat. Tak jsem odešel pryč.

cestne prohlaseni VO

Pokud bychom toto absurdní čestné prohlášení vzali do důsledku, tak za každé slovo ohledně obsahu nabídek, kromě další škody, bych měl obci zaplatil 100.000 Kč. Připadá Vám to také absurdní? Máte z toho také pocit, že mne chtějí zastrašit, abych nenahlédnul do nabídek a rozkryl práci hodnotící komise? Že by ve výběrku bylo opravdu nějaké šméčko, když se takhle zvláštně brání?

Na závěr připomínám. Jedná se o veřejnou zakázku. Financovanou z veřejných peněz. Schvalovanou na veřejném zasedání zastupitelstva. Podléhající kontrole veřejnosti. Tak proč tolik skrývaček a obstrukcí, které logicky musí vyústit v podezření na šméčko? Odpověď je možná jednoduchá: 3,5 mil. Kč.

Čtvrtý pokus opět špatně?

Další pokus, čtvrtý v pořadí, o výběrové řízení na veřejné osvětlení v obci čeká nejspíš předčasné zrušení. Stejně jako v předchozích případech. Kdo tentokrát udělal chybu? Starosta Ing. Petr Hlobil? Administrátor Dobrá zakázka?

Již čtyřikrát byl učiněn pokus vyhlásit a realizovat výběrové řízení na veřejné osvětlení v obci. První pokus ze dne 5.8.2016 byl pro postup obce v rozporu se zákonem zrušen Úřadem pro hospodářskou soutěž dne 5.11.2016 a obec musela zaplatit 30.000 Kč.

Druhý pokus ze dne 8.12.2016 byl zrušen rozhodnutím zastupitelstva dne 28.2.2017. Naštěstí ještě předtím, než byla VZ vyhlášena. Při té příložitosti byl vyměněn administrátor VŘ.

Třetí pokus byl zahájen 28.6.2017. Veřejná zakázka byla uchazečem napadena a Úřad pro hospodářskou soutěž začal regulérnost VŘ prověřovat. Zastupitelstvo dne 17.8.2017 rozhodlo o vyloučení jednoho uchazeče a o zrušení výběrového řízení. Zrušení výběrového řízení bylo v usnesení 5/23Z/2017 podmíněno nabytím právní moci o vyloučení uchazeče.

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017 oznacene_Page_5

Čtvrtý pokus schválilo zastupitelstvo 17.8.2017 usnesením 6/23Z/2017 s tím, veřejná zakázka může být vyhlášena až po nabytí právní moci o zrušení předchozího výběrového řízení (z 28.6.2017).

zapis zastupitelstvo c. 23 - 17. 8. 2017 oznacene_Page_5

Překvapivě hned následující den 18.8.2017 po zasedání zastupitelstva byla veřejná zakázka vyvěšena na úřední desce obce.

170821 web obec HL

Dne 5.9.2019 byla na profil zadavatele k veřejné zakázce z 28.6.2017 přidána závěrečná zpráva a především informace o zrušení veřejné zakázky ke dni 2.9.2017.

zruseni VZ 170905 HL

 

Pozorný čtenář si jistě všimnul, že nesouhlasí datumy. 2.9.2017 byla ukončena veřejná zakázka, a tedy nejdříve 3.9.2017 dle usnesení zastupitelstva mohla být vyhlášena nová veřejná zakázka. Jenže ta byla vyhlášena již 18.8.2017 – evidentně předčasně, v rozporu s usnesením zastupitelstva a v konečném důsledku i v rozporu se zákonem.

Kdo udělal chybu? Ukvapil se starosta Ing. Petr Hlobil zaslepený touhou zahájit co nejdříve práce na veřejném osvětlení? Pochybil administrátor Dobrá zakázka, který má dohlížet nad zákonností procesu výběrového řízení? Nečetli snad starosta a administrátor usnesní zastupitelstva, či nerozumí textu usnesení? Nebo snad opovrhují rozhodnutím zastupitelstva a uzurpují si do svých rukou moc, která jim nepatří? Netuším, co je z toho pravda. Jednu věc ale s jistotou vím: bylo porušeno usnesení zastupitelstva. K tomu navíc vyhlášení a realizace výběrového řízení z 18.8.2017 nemá právní oporu, takže lze očekávat námitky uchazečů a možná i opětovný zásah ÚOHS.

 

ZZO č.22 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11

Vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková obecního zpravodaje KOSTKA mne peskovala, že si mám přečíst Tiskový zákon. Obávám se však, že čtenářské mezery v zákonech má spíše ona.

Zprvu nevinná otázka, zda má vydavatel (obec) pod kontrolou kdo a co píše do obecního zpravodaje KOSTKA, vyvolala až podrážděnou reakci vedoucí redaktorky Šárky Andrlíkové v bodě 11 diskuze na ZZO č. 22. Pro lepší srozumitelnost jsem původní záznam opatřil bublinami s pronášenými výroky a doplnil o dokumenty. Videozáznam v samostatném okně můžete shlédnout zde.

Jestliže jste si na videu nestihli přečíst detaily vložených dokumentů, níže je máte k dispozici.


Tiskový zákon č. 46/2000 Sb.

tiskovy zakon 1

Plné znění zákona si můžete stáhnout nebo prohlédnou zde.


Pravidla pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a Karlovice KOSTKA

Kostka - pravidla pro vydavani_Page_1

Kostka - pravidla pro vydavani_Page_2

Plné znění Pravidel je k dispozici zde, nebo zvolte v horním menu sekci Obecni dokumenty – Jednací řády a pravidla.


Tiráž obecního periodika KOSTKA 2/2017

Kostka 1702 str 2 pdf text

Tiráž je vytištěna na straně 2. Celé číslo 2/2017 obecního zpravodaje KOSTKA si můžete prohlédnou a stáhnout zde, nebo zvolte v horním menu sekci Kostka a vyberte si patřičné číslo zpravodaje.

Vnímavý čtenář si jistě dokáže sám udělat závěr, jestli peskování a okřikování paní Šárkou Andrlíkovou bylo oprávněné. Pro mne stále zůstává nezodpovězená otázka, jestli má vydavatel obecního periodika KOSTKA pod kontrolou, kdo a co píše do periodika. Osobně mám z toho pocit, že redakční rada představuje pro obec neřízenou střelu.


Původní a nesestříhaný videozáznam bodu 11 programu ZZO č. 22 naleznete zde.

odpověď na komentář „Karla“

„Komentáře pište slušně, věcně a kultivovaně. A především je pište k tématu a obsahu příspěvku blogu.“ Tolik pravidla pro komentáře na tomto webu.

Necelé tři hodiny po publikování příspěvku ZZO č. 22 – videozáznam byl pod nickem „Karel“ publikován jeho příspěvek.

Jsi debil z Prahy! Vrat se zpatky! Neumis ani dobre fotit a beres za to prachy! To je smutnejsi mnohem vic! A ty uz v zastupitelstvu brzo nebudes. :-D

Normálně bych mu slušně odepsal, že jeho komentář vybočuje z pravidel pro komentáře, a smazal bych ho. Pak jsem ale začal přemýšlet, proč autor „Karel“ vtěsnal do pěti krátkých vět takové množství zloby, nenávisti, nesnášenlivosti a výhružek. Možná to může být kritickým poměrem krve a alkoholu, co mu v tu chvíli proudilo v žilách. A možná taky ne a důvod může být v tom, že „Karlovi“ jen chybí dostatečné množství faktických informací. Jelikož jsem optimista, věřím v druhou variantu. Dovolím si tedy pro „Karla“ a případné ostatní zájemce napsat pár faktů.

 1. Ano, narodil jsem se v Praze, vystudoval jsem v Praze, žil a pracoval jsem v Praze až do roku 2009, kdy jsem se vrátil zpět do domu naší rodiny v Kostelci u Holešova.
 2. Jestli jsem debil, to by měli posoudit ostatní. Domnívám se, že když bych byl debil, moji zahraniční zaměstnavatelé by to nejspíš odhalili a nevysílali by mne po celém světě, abych uváděl nové technologie a produkty na trh.
 3. Ano, vrátil jsem se zpátky do míst kořenů našeho rodu. Netuším, odkud „Karel“ je a kam až sahá historie jeho rodu. Mého tatínka Ing. Jaroslava Žůrka si pamatuje ještě dost lidí v Kostelci, protože se tu narodil a žil. Mého dědu Jaroslava a babičku Annu, kteří v roce 1932 koupili dům ve kterém nyní žiji, také ještě pár pamětníků zná – třeba jak děda lidem z dědiny neúnavně spravoval boty. Mého pradědu Antonína Žůrka samozřejmě nepamatuji, jako ho nepamatoval ani můj tatínek. Praděda Antonín padnul v roce 1917 za první světové války a stále na pomníku na návsi je jeho jméno a fotografie. V Kostelci u Holešova je náš rod minimálně od roku 1868. Domnívám se, že naplavenina asi nebudeme.5D36358A2
 4. Jestli umim fotit dobře nebo ne, to by měl říct nejlépe kritik nebo kunshistorik. Ale asi nejpodstatnější je informace, jestli si zákaznící má díla kupují. Fotografií a videem se jako profesionál živím od roku 2006 a hlady jsem zatím neumřel. Z toho usuzuji, že moje dílo asi nebude tak tragické.
 5. Že si za práci beru peníze? Ano, přijde mi to normální. A co jsem měl možnost osobně poznat, tak stejně to funguje po celém světě – za práci lidé dostávají peníze.
 6. Nevím jak si mám vyložit poslední větu „Karla“ – „A ty uz v zastupitelstvu brzo nebudes.“. Mohla by to být výhružka, že mne bude chtít ze zastupitelstva odstranit, ale doufám, že „Karel“ neměl na mysli nějaký druh násilí. Možná „Karlovi“ uniklo, že zastupitelé jsou voleni voliči ve volbách. Odstoupit z funkce mohou pouze jen oni sami, když rezignují na získaný mandát.

 

 

Opravdu to bylo nutné, pane radní Rušikvasi?

Radní Vítězslav Rušikvas podal podnět na stavební úřad k prověření staveb na mém pozemku. Kontrola neshledala žádné černé stavby. Možná stačilo, aby se mne na legálnost staveb radní Rušikvas zeptal přímo a ne oklikou přes kontrolní orgány.

Přiznám se, že nevím co bylo příčinou podání podnětu radního Vítězslava Rušikvase na stavební úřad dne 8.11.2016. Možná to byla stavba oddělovacího plotu mezi mnou a bratrancem, protože každý kdo šel kolem, stavbu okukoval. Ale na plot byl vydán 20.6.2016 územní souhlas, kopie byla doručena na Obecní úřad a radní Rušikvas si dokument mohl kdykoliv přečíst. Možná byla příčina v poskrovném stavebním archivu obce k mému domu, kde je minimum dokumentů a hodně zásadních vůbec chybí. Možná byla příčina v neexistujícím archivu k mému domu na stavebním úřadě v Holešově.

Samozřejmě každý má právo při pochybnostech požádat úřady o prověření souladu se zákonem. Ale prověřovat stavby staré desítky let postavené před několika generacemi majitelů? Není jednodušší se prostě jen zeptat? Opravdu je nutné zatěžovat státní správu takovou činností? Na podání radního Rušikvase je poměrně zarážející formulace ve druhém odstavci jeho dokumentu.

Podnět ze dne 8.11.2017-Kostelec u Holešova

Možná se mýlím, ale podnět radního Rušikvase díky druhému odstavci vnímám jako jeho požadavek na úřad o provedení sankcí vůči mé osobě. Něco na způsob „dejte tomu Žůrkovi přes prsty, pokud něco najdete“.

Kontrola ze stavebního úřadu se řádně ohlásila a i proběhla. Výsledek? Na kontrolovaném pozemku nejsou žádné černé stavby – viz dokument. Ještě že můj děda Jaroslav a tatínek Jaroslav byli systematičtí a pečliví v uchovávání dokumentů a mohl jsem dohledal vše potřebné. Dokumenty ze stavební činnosti před cca 50 lety v archivu obce nebyly vesměs žádné, stavební úřad nemá v archivu vůbec nic.

Možná Vás napadne, proč tento příspěvek píši. Nemá mnoho společného s obcí, obecním úřadem či správou obecních prostředků a majetku. Ale má souvislost s životem a mezilidskými vztahy v obci. O jejich kvalitu bychom měli všichni pečovat a zlepšovat tak spolunažívání v obci. Domnívám se, že radní Rušikvas svým podáním ke zlepšování mezilidských vztahů příliš nepřispěl.

ZZO č.19 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 2

Komentovaný sestřih videozáznamu části projednávaného bodu 2 – na ZZO č. 19 dne 14. března 2017, kdy zastupitel Vítězslav Rušikvas neprávem obvinil zastupitele Ing. Petra Žůrka, že zapříčinil prodlení v realizaci projektu „Lipiny“.

Vcelku konstruktivní atmosféra při projednávání bodu 2 byla narušena vystoupením zastupitele Vítězslava Rušikvase. Neprávem mne obvinil, že jsem „podal podnět na Krajský úřad, referát životního prostředí“ a tím způsobil prodlení v realizaci projektu „Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova“.

Respektuji, že kolega zastupitel Vítězslav Rušikvas je v seniorním věku a nemusí si vše dobře pamatovat. Na druhou stranu zastává funkci radního obce Kostelec u Holešova a jako vysoce postavená veřejně činná politická osoba, by si měl dostatečně prověřovat fakta pro svá tvrzení. Dovolil jsem si chronologicky shrnout podstatné události.

 1. Červen 2015. Rada obce zadává zpracování PD (projektové dokumentace) – vyhotovena září 2015. V ní jsou zmíněny (bod B.1.11) zvláště chráněné krajinné druhy, pro které je nutné doložit vyjímku z podmínek ochrany přírody.
 2. 1. prosinec 2015. SFŽP (Státní fond životního prostředí) prostřednictvím AOPK – nature.cz (Agentura pro Ochranu Přírody a Krajiny) zamítá žádost obce o dotaci, protože v PD chybí doložení vyjímky z podmínek ochrany.Poskytnuti informaci_05042016_Zurek_Page_2
 3. 5. duben 2016. Na základě mé žádosti dostávám od AOPK/SFŽP dokument o detailech odmítnutí žádosti o dotaci obce Kostelec u Holešova.
 4. 22. června 2016. Všichni zastupitelé (včetně radního Vítězslava Rušikvase – jeho e-mail vi.rus262@seznam.cz) dostávají pozvánku na ZZO č. 13 včetně dokumentů co se budou projednávat. V bodě 8 je to konkrétně dopis regiozona. Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 13 (28. 6. 2016 17_00) zvyraznene
 5. 28.června 2016. Na ZZO č. 13, v bodě 8 je projednán dopis regiozona. Informace je uvedena v zápise ZZO č. 13, dopis regiozona je přílohou zápisu. Zápis ZO 13_Page_5Zápis ZO 13_Page_5
 6. Dopis regiozona shodně s odmítnutím žádosti uvádí, že původní PD zmiňuje zvláště chráněné druhy, pro které je třeba doložit vyjímky z podmínek ochrany. dopis regiozona ZZO 13_Page_1
 7. Červen 2016. Vytvořena přepracovaná PD, dodatečně schválená na ZZO č.18 dne 28.2.2017.
 8. 28. listopadu 2016. Hodnotící komise OPŽP schvaluje projekt obce a doporučuje dotaci k vyřízení.
 9. Únor 2017. SFŽP-OPŽP vydává oficiální rozhodnutí o přidělení dotace obci na projekt.

Pozorný čtenář předchozích řádků mi dá jistě zapravdu, že příčina zamítnutí první žádosti o dotaci vznikla již při vyhotovení projektové dokumentace v září 2015. Moje snahy o získání informací z dubna 2016 nemohly jakkoliv ovlivnit rozhodovací proces dotace, protože tou dobou bylo již dávno rozhodnuto. Radní a zastupitel Vítězslav Rušikvas informaci o důvodech zamítnutí žádosti obdržel mailem 22.6.2016, vyslechnul si jí na ZZO č. 13 a mohl si jí přečíst v zápise ZZO č. 13. Má pravdu ve svém tvrzení, že se o tom psalo. Zásadně se mýlí v tom, o čem se psalo.

Respektuji, že každý máme právo se svobodně rozhodnout. Třeba i špatně. Každý máme právo na svůj názor, třeba i špatný. Na druhou stranu musíme být připraveni nést následky svého špatného rozhodnutí. Je zjevné, že radní Vítězslav Rušikvas se rozhodnul špatně, když mne veřejně na ZZO č. 19 neprávem obvinil. I přesto, že mne veřejně vyzval „abych ho dal k soudu“, jsem vstřícný urovnat jeho neoprávněné obvinění mé osoby smírnou cestou. Veřejná omluva z jeho strany na jednání zastupitelstva by byla adekvátní formou.

ÚOHS zrušil výběrko na veřejné osvětlení

ÚOHS z moci úřední rozhodnutím zrušil výběrové řízení na veřejné osvětlení a obec musí uhradit 30.000 Kč.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_01

Dne 20.10.2016 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Rozhodnutím ÚOHS ruší veřejnou zakázku z důvodů nezákonného postupu obce jako zadavatele, konkrétně rozpor se zásadou zákazu diskriminace.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_02

Dále ÚOHS obci ukládá zaplatit náklady řízení ve výši 30.000 Kč.

410087381_0_s0599_2016-koncept-rozhodnuti_page_02

Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. To nastane po 15 dnech ode dne doručení Rozhodnutí datovou schránkou, pokud obec nepodá rozklad k předsedovi ÚOHS.

Aktualizace dne 14.11.2016: rozhodnutí nabylo dne 5.11.2016 právní moci a je publikováno zde na stránkách ÚOHS ve sbírce rozhodnutí.


Moje doporučení pro obec

Nepodávat rozklad, protože tím se jen prodlužuje agónie tohoto výběrového řízení. Oddůvodnění ÚOHS je přesné a na několika místech z různých úhlů potvrzuje porušení zákona obcí. Z níže uvedených dokumentů předchozí vzájemné komunikace obce a ÚHOS lze vyčíst, že argumentační síla obce při obhajobě zadávací dokumentace je nepřesvědčivá. Je totiž orientovaná především obchodně namísto právně přesvědčivě. Rozkladem by se jen prodloužilo řízení s negativními následky pro obec. Totiž dokud nebude řízení ukončeno, obec nesmí v tomto výběrovém řízení s žádným účastníkem uzavřít smlouvu, nesmí sama zrušit toto výběrové řízení a ani nesmí vypsat nové výběrové řízení s podobným či příbuzným obsahem. Jinými slovy s výběrem dodavatele – kdo bude dělat, opravovat či rekonstruovat veřejné osvětlení v obci – se nepohneme z místa a budeme stát na mrtvém bodě.


Související předchozí dokumenty

Kompletní poskytnuté dokumenty naleznete zde.

Jak vyřešit parkování aut na chodnících

Zdá se, že v naší obci panuje shoda na nutnosti řešit parkování neukázněných řidičů na chodnících. Ovšem kdo, jak a kdy to má řešit, tam už shoda není žádná. Vstřícně přicházím se scénářem řešení, aby chodci a maminky s kočárky nebyli na chodníku omezovány automobily.

Na úvod trochu uvedení do problematiky:

 • 8.12.2015 jsem předložil na ZZO č. 9 bod, aby se řešily parkující auta na chodnících a úkapy provozních kapalin znečišťující veřejné prostranství
 • zastupitelstvo přijalo usnesení č. 11/9, ve kterém pověřuje RO zřízením komise, která bude parkování na chodnících řešit
 • nepřijal jsem účast v komisi, která nemá pravomoce cokoliv řešit a vyřešit
 • komise dodnes nevznikla, protože zatím má jen 2 členy a nikdo není ochoten dělat předsedu

Marně přemýšlím, proč jsme se v obci s hledáním řešení za rok neposunuli ani o kousek dopředu. Kde vznikla představa některých diskutujících – jmenovitě p. Böserleho a dětí p. Hlobila (dcery Hany a syna Petra), že já jediný mám nejspíš zázračnou moc, kterou jako člen komise použiji na vyřešení problému, a bez mé účasti se komise nepohne z místa? Ne, já nejsem geniální všeuměl, jsem normální průměrný občan této země. Nečekejte na zázraky z mé strany.

Myslím, že jsme se jako obec při řešení parkování neukázněných řidičů na chodnících dostali do slepé uličky a pozapomněli, pro koho vlastně řešení hledáme – pro chodce a maminky s kočárky jedoucí po chodnících. Ty nezajímají naše komise a kdo je či není jejich členem. Ty zajímá výsledek: aby se po chodnících dalo normálně chodit, aniž by jim v tom bránila parkující auta. Proto jsem se rozhodl sám hledat funkční řešení problému.

Využil jsem doporučení z FB příspěvku u videa s Amálkou a v pondělí 24.10.2016 jsem zajel do Horní Moštěnice popovídat si se starostou Ing. Vladimírem Martínkem. Jak mi bylo doporučeno, v Horní Moštěnici řešili podobnou situaci s parkujícími auty a v roce 2013 našli funkční řešení, které aplikují dodnes. Jak na to šli.

imag0597

Rada obce v roce 2013 schválila a vyhlásila na roky 2014-2015 pravidla pro poskytování jednorázového finančního příspěvku pro vybudování odstavných ploch:

 • finanční příspěvek (zhruba 10.000 Kč na odstavnou plochu) je určen na materiál k vytvoření odstavné plochy
 • plocha musí být před vlastním domem
 • pozemek soukromý nebo obecní
 • provedení zámková dlažba nebo zatravňovací prvky
 • vyplní se žádost (včetně situačního náčrtku) a podá Radě obce
 • v případě  schválení RO jsou proplaceny doklady o nákupu materiálu

imag0598

Zastupitelstvo Horní Moštěnice vyčlenilo v roce 2014 z rozpočtu obce 300.000 Kč pro tento účel. V letošním roce program znovu obnovili na roky 2016-2017. Dle slov starosty Martínka byl program funkční, lidé si parkovací plochy vybudovali a auta zmizela z chodníků a silnic. Postupně zájem občanů klesá a na příští rok už budou plánovat jen cca 100.000 Kč z rozpočtu. Zde v sekci oznámení naleznete dokumenty ke stažení z webu obce Horní Moštěnice.

U nás v obci Kostelec u Holešova rada vyhlásila v roce 2014 podobný program. Lidé mohli radu požádat o vybudování odstavné plochy. Nabídky využili tuším 3-4 občané. Zásadní rozdíl mezi naším programem a tím co masivně zafungovalo v Horní Moštěnici je finanční spoluúčast obce. Parkování aut na veřejnosti je problém po celém světě a bez vzájemné vstřícnosti (řidič-obec) to asi dlouhodobě fungovat nebude. Myslím, že když lidé pocítí participaci obce na řešení odstavných ploch při rostoucím množství automobilů, tak by to mělo fungovat jako v Horní Moštěnici.

Řešení u nás v Kostelci u Holešova bych viděl asi takto:

 • rada obce vyhlásí program budování odstavných ploch a sepíše pravidla (klidně bych se nechal inspirovat funkčním řešením z Horní Moštěnice)
 • zastupitelstvo vyčlení pro rok 2017 v rozpočtu obce odpovídající částku
 • vytvoří se formulář žádosti
 • udělá se komunikace programu směrem k občanům (web, rozhlas, Kostka)

Dvě věci, kterým bych v naší obci věnoval pozornost oproti řešení v Horní Moštěnici.

 1. Prověřil bych na stavebním úřadě soulad se zákonem. Přeci jen od roku 2013 se několikrát změnil stavební zákon, tak ať formulace ve vyhašovaném programu jsou napsány korektně. Rozhodně bych si to od stav. úřadu nechal napsat písemně – jakýkoliv úřad je možné požádat o stanovisko a tady by to bylo nanejvýš vhodné. Příklad: budovaná plocha se musí nazývat manipulační plocha a ne parkoviště. Parkoviště je totiž z právního pohledu součást vozovky a tam bychom jako obec museli řešit dopravní úřad, značky apod.
 2. U problematických 3 úseků chodníků (od zrcadla na Zahájí po náves v obou směrech a od Mlékárny ke družstvu) by bylo lepší udělat urbanistické rozhodnutí ohledně míst na parkování na úrovni obce (rada, zastupitelstvo) a nenechávat to individuálně na lidech. Jsou tam totiž místa s velkou koncentrací aut a zase místa bez aut. Možná by parkování v těchto místech bylo dobré vyřešit najednou souvislým pásem. Ale to je asi na širší diskuzi.

imag0601

Samozřejmě řidiči co se rozhodnou nerespektovat parkovací místo a nadále budou stát na chodníku asi budou vždy. I v Horní Moštěnici jsem to viděl.

imag0599

Mějme na paměti, že aut nám bude v obci před domy stále přibývat. A když jako obec nebudeme v nějaké formě plochy na parkování řešit, tak po čase řidiči slušnost a ohleduplnost zahodí stranou a auta nechají stát kdekoliv. A to asi nechceme.

Příspěvek postupuji kolegům zastupitelům a mohli bychom na příštím zasedání zastupitelstva o tom jednat, či udělat funkční řešení.

Omlouvám se maminkám s kočárkem

Chtěl bych se tímto omluvit všem maminkám, co se s kočárkem musí prodírat okolo nevhodně parkujících aut na chodnících u nás v obci. Sám jsem si to vyzkoušel a je mi stydno, že obec bezmála rok v tomto nekoná.

Za chvíli tomu bude rok, co jsem na ZZO č. 9 předložil na projednání bod „Parkování aut na chodnících v obci„. Poukazoval jsem na to, že řidiči parkující na chodnících porušují zákon 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích a mnohdy znemožňují průchod lidem po chodníku – o maminkách s kočárky nemluvě. Samozřejmě vymožení odstranění parkujících aut z chodníků je pro p. Hlobila nepopulární krok vůči řidičům (a tedy i voličům). Takže šalamounsky se na zastupitelstvu obce odhlasoval vznik bezzubé komise, která by to měla řešit. Mimochodem komise nemá žádné pravomoce, pouze doporučující hlas. A že auta v rozporu se zákonem parkují na chodnících – na to nepotřebuji komisi. Stačí se po chodnících projít, nebo se podívat na mé fotky co jsem k bodu přiložil.

Asi si dokážete představit co se dále dělo. Kdo očekával že NIC, tipoval správně. Dokonce komise ani nevznikla, protože nikdo nechce dělat předsedu. Usnesení zastupitelstva je nicméně platné, trvá a nikdo nevyžaduje jeho vykonání. A maminky s kočárky se dál musí prodírat okolo parkujících aut.

Jedno slunné podzimní sobotní odpoledne jsem s vnučkou Amálkou vyrazil s kočárkem na procházku obcí. Sám jsem si vyzkoušel, jak obtížné to maminky s kočárky mají a jak rizikově si občas musí počínat kvůli bezohledným řidičům a nečinnosti obce. Cestou jsem natočil video, které jsem opatřil titulky.

Nevím jestli jsem tímto příspěvkem maminkám, či ostatní chodcům po Kosteleckých chodnících pomohl. Ale chtěl jsem se Vám touto formou alespoň omluvit za nečinnost obce a vyjádřit podporu, že v tom nejste sami.

ZZO č.16 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11

Komentovaný sestřih videozáznamu projednávaného bodu 11 – diskuze – z veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Projednávání bodu 11 – diskuze – na ZZO č. 16 nabralo hned v úvodu drsnou formu. Pan Hlobil si vzal slovo a pustil se do mých žádostí o informace, co posílám na obec. Jenže to udělal zákeřně. Neobracel se na mně (jako původce a autora žádostí), ale na naší volební kandidátku. Mnohým z Vás je jasné, o jakou hloupost a právní nesmysl jde – volební kandidátka nemůže dávat žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

11-zo-16-komentovany-sestrih-a

Ale panu Hlobilovi to naopak vyhovovalo trefovat se a neprávem napadat nevinné lidi. Bohužel to vyvrcholilo u kolegy tím, že prásknul věcmi a odešel (a bohužel i ze zastupitelstva). 28 let se v obci velmi úspěšně stará o výchovu mladých hasičů a teď se dostal neprávem do spárů právního negramoty Hlobila. Je velmi smutné, kam až p. Hlobil ve své zlobě je ochoten zajít. Chápu, že se to na něj momentálně tlačí ze všech stran – kontrola MV ČR, správní řízení ÚOHS, špatně provedená výběrová řízení, hrozby vracení dotací, atd. Sklízí ovoce svých špatných rozhodnutí, neochoty a neschopnosti naslouchat – navíc podtržené jeho právní negramotností a bezradností. Ale nechci Vám podsouvat své názory – nejlepší bude, když si pustíte komentovaný sestřih a uděláte si názor sami.

11-zo-16-komentovany-sestrih-b

Sestřih videozáznamu je opatřený texty a komentáři. Pro snadnější pochopení diskutované problematiky jsou v obraze naklíčované texty z dokumentů, na které se odkazuji. TC z původního záznamu je v obraze pro přehlednost zachován. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 11 naleznete zde.


Zdrojové dokumenty v plném znění, na něž se záznam odkazuje:

 

Traktoriáda 2016

První říjnový den se u nás v Kostelci konala tradiční Traktoriáda. Počasí bylo nadmíru příznivé a atmosféra nápodobně.

14440673_329022974117154_7585543154247718430_n

Chtěla jsem na zdejší web přidat trochu řádků o povedené akci pořádanou místním spolkem Kosteláň. Již tradiční Traktoriáda (letos to byl šestý ročník) se moc povedla. Na den konání – sobotu 1.10.2016 – si organizátoři „objednali“ krásné letní počasí. Ale na úspěšnou akci by to nestačilo. Akce byla dobře zorganizovaná s vyváženým doprovodným programem a samozřejmě podpořená množstvím soutěžících a diváků. Překvapilo mě kolik lidí přišlo a přijelo a hlavně z jaké dálky.

Musím dát pochvalu všem těm lidičkám, kteří tuto akci každoročně připravují a celé dopoledne pracovali – myslím, že na tom slunku po pár hodinách to nebyl žádný med.

14492366_10209503065846892_549331028208462646_n

Co je ale smutné, že ve vesnici se koná taková kulturně-společenská akce a pan starosta se tam ani na pár minut nepřijde ukázat a pozdravit jak občany Kostelce, tak i přespolní co na akci přijeli. Myslím si, že je to dost neslušné, zvlášť když nevynechá ani jeden fotbalový zápas. Myslím si, že je to starosta celé obce a všech občanů a měl by rovnoměrně podporovat činnost každého spolku v obci.


foto FB Bobby a Luděk Mlčák

ZZO č.16 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 4

Komentovaný sestřih videozáznamu projednávaného bodu 4 – schválení vítěze VZ na úvěr – z veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Projednávání bodu 4 – schválení vítěze veřejné zakázky na poskytnutí úvěru – na ZZO č. 16 bylo nadmíru zajímavé. To, že drtivá většina zastupitelů včetně předkladatele bodu (tedy starosty) chodí nepřipravena, na to jsem si zvyknul. Že nikdo nemá s sebou dokumenty o kterých se jedná (např. směrnice, výzva a dokumentace VZ, jednací řády, zákony, atd.), to se také stalo naším obecním folklórem. Je pravda, že tentokrát měl starosta s sebou směrnici, ale na videu si jistě všimnete, že v ní akorát listuje. Obsah si buď nepřečetl, nebo mu nerozumí – myslím, že mi dáte za pravdu po shlédnutí sestřihu.

04-zo-16-komentovany-sestrih

Připravil jsem sestřih videozáznamu opatřený texty a komentáři. Pro lepší orientaci v problematice jsem do obrazu naklíčoval texty z dokumentů, které jsem citoval. To proto, aby se do mne zase někdo populisticky nepouštěl, že zde prezentuji výmysly a polopravdy. TC z původního záznamu je v obraze pro přehlednost zachován. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 4 naleznete zde.


Zdrojové dokumenty v plném znění, na něž se záznam odkazuje:

směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 1/2015

odpověď na žádost kdy a kde byly na webu obce vyvěšeny výzvy na veřejné zakázky

plnohodnotný zápis ZZO č. 15 ze dne 2.8.2016

bod 5 ZZO 15 příloha č.1 výzva k podání nabídky na úvěr
bod 5 ZZO 15 příloha č.2 zadávací dokumentace

odpověď na komentář nejen Karla Pavlíka

Od pana Karla Pavlíka přišel rozsáhlý komentář, který se v mnohém shoduje s některými otázkami od zastupitelů či tazatelů. Proto jsem se rozhodl pro tento příspěvek s obšírnějším vysvětlením a doložením faktů.

K.P.: Pan Žůrek je zastupitel a v přísaze jistě sliboval, že bude vše dělat pro dobro obce.

Dovolím si zacitovat slib zastupitele ze zákona 128/2000 Sb.§ 69 odst. 2: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Všimněte si, že Vaše slova „bude vše dělat pro dobro obce“ ve slibu nejsou. Zákonodárce velmi dobře věděl, že použití slova vše je nesplnitelné a nenaplnitelné. A dále doporučím Vaší pozornosti, jak slib řeší vyváženost mezi zájmy obce a jejich občanů na straně jedné a řídit se Ústavou a zákony ČR na straně druhé. Jinými slovy: sebelepší zájem obce a občanů nesmí být v rozporu s Ústavou a zákony ČR. A tady je asi klíčová odpověď na spoustu mých kroků a činů.

K.P.: … není schopen své jednání seriózně oddůvodnit (žádný pádný argument jsem ve videích neslyšel).

Chápu, že jste na zdejších stránkách poprvé a nebylo asi v lidských silách vše pročíst a shlédnout všechny videa. Pro Váš výše uvedený argument jako příklad za všechny doporučuji pozornosti příspěvek ohledně nahrávání videozáznamu z veřejného jednání zastupitelstva. Máte tam všechno: moje argumenty, zdůvodnění svého jednání. Přesto jsem byl zastupiteli a veřejností pranýřován. Následně jsem požádal MV ČR o stanovisko (dokumenty jsou v příspěvku), aby se třetí strana vyjádřila ke sporu.

K.P.: … několikrát poslat na obec kontrolní orgány (bez jakékoliv předešlé snahy být obci nápomocen)

Neustále opakuji stejnou odpověď na otázku, proč to dělám. Když vidím, že jako obec děláme věci v rozporu se zákony, snažím se na to ostatní upozornit. Ve chvíli, kdy je můj názor přehlasován demokratickou většinou, tak respektuji výsledek hlasování. Ale nikde není zaručeno, že hlasující většina má právně správný názor. A pokud cítím, že je v obci porušován zákon, je mou povinností občana a zastupitele pokusit se o nápravu. A jedna z cest je, že požádám třetí stranu, ať nám sdělí oficiální názor. Někdy je to formou stanoviska, někdy je to formou kontrolního nálezu, někdy je obci přikázáno vykonat rozhodnutí, apod. Tedy pokud to jde, tak se snažím dopředu upozornit na chyby a až potom věc předávám třetí straně. Že většina zastupitelů má mizivé právní povědomí a malou snahu se dovzdělat, je věc druhá. Přehledně chyby naleznete na stránce Černá listina v horním menu.

Na mnoho Vašich otázek můžete nalézt odpovědi v mém příspěvku „O co Vám jde pane Žůrku?“. Myslím, že tam jsou přehledně napsané moje důvody proč věci dělám. Možná tam najdete i motivy mého jednání – třeba i z psychologického hlediska, pokud Váš zájem o mé zkoumání trvá.

Na konec mi dovolte jednu poznámku na poslední větu Vašeho komentáře. Jestliže se „toto fakt nedá číst“, tak to jednoduše nečtěte. Já nerežíruji, kdo píše komentáře na můj web pod mé příspěvky. Ano, to že si to přečtou moji blízcí, moji kamarádi, moji zákazníci, moji spolupracovníci – no to je snad logické, ne? A to že zaujmu i neznámé lidi, tak to je bonus navíc a potvrzení, že to asi nedělám tak úplně špatně. A že je málo kritických komentářů? Ani se moc nedivím. Statisticky to bude podobný vzorek jako tváře nechápajících lidí v sále na zastupitelstvu. Většině projednávaného nerozumí a tak raději mlčí, aby se neztrapnili hloupým argumentem. A přitom stačí tak málo – přečíst si příslušný zákon.

Veřejná omluva panu Ležákovi

Chtěl bych se touto cestou, jako občan a jako zastupitel obce, veřejně omluvit panu Ležákovi, že musel strpět nedůstojné projednávání bodu na ZZO o nedodržení jeho smlouvy ze strany obce.

Při projednávání bodu 6 na ZZO č. 11 konaného dne 14. dubna 2016 ohledně okolností nenaplnění smlouvy ze strany obce vůči panu Ležákovi padala rozporuplná a mnohokrát nepravdivá tvrzení. Na sestřihu videozáznamu se o atmosféře a vyřčených tvrzeních můžete přesvědčit sami.

Kompletní nesestříhaný záznam naleznete ve dříve zveřejněném příspěvku ZZO č.11 – videozáznam v bodě 6.

Nebyl jsem členem ZO v minulém volebním období, když se vykupovaly pozemky na parcely a podepisovaly navazující věcná břemena. Problematiku jsem tenkrát sledoval jen z povzdálí. A stejně tak i na ZZO č. 11 jsem jako „divák“ sledoval projednávání bodu 6. Ono to jako projednávání bylo jen chvilku na začátku. Ve chvíli, kdy se začalo rozebírat proč obec nevykoupila pozemek paní Malované, když byla koupě 18. prosince 2013 na ZZO č. 17 usnesením č. 9/17 schválena, začala atmosféra v místnosti houstnout.

Zápis ze zasedání ZO č.17, 18.12.13_Page_4

Po schválení koupě na konci roku 2013 zbývalo do konce volebního období 10 měsíců. Protože obec tou dobou realizovala dlouhodobé finančně náročnější projekty (zateplení školy, nákup komunální techniky, apod.), na realizaci smlouvy nezbývaly v tu chvíli volné prostředky. Pozemek byl pro obec blokován a byla to již jen technická časová otázka vypořádání smlouvy – třeba po volbách 2014, kdy obec zpětně obdrží dotace z projektů.

Nešlo si nevšimnout (a na videozáznamu je to zřetelně vidět), jak je pan Ležák rozčarován z nečinnosti obce v jeho věci. Napřed zjistil, že sice odkup pozemku paní Malované byl předchozím zastupitelstvem schválen, ale současná RO vedená p. Hlobilem nemínila vůbec řešit právní kontinuitu závazků obce. Jinými slovy neudělala nic ve věci vykoupení pozemku paní Malované a následného naplňování smlouvy mezi obcí a panem Ležákem (zasíťování pozemků Záhumení). Vrcholem ostudy vůči panu Ležákovi bylo kategorické odmítnutí p Hlobila, že v předávacím protokole bývalého a současného starosty není žádná informace o závazku odkupu pozemku p. Malované. Samozřejmě v tu chvíli nikdo neměl po ruce předávací protokol, takže bylo obtížné uvést věci na pravou míru a potvrdit, zda pan Hlobil říká pravdu či nikoliv.

Cítíl jsem potřebu zastat se oprávněných práv pana Ležáka. Z obce jsem si vyžádal předávací protokol funkce starosty ze dne 12.11.2014, abychom měli k dispozici jasná fakta ohledně výkonu obecní samosprávy a nepracovali jsme s dohady. Bod 5 protokolu hovoří naprosto jasně a předurčuje právní kontinuitu závazku obce: je třeba dotáhnout odkup pozemku do konce.

Protokol o předání funkce starosty, včetně příloh_Page_02

Je dost možné, že pana Ležáka překvapila nečinnost obce v jeho případě také proto, že v plánu rozvoje obce 2015-2018 předloženým p. Hlobilem (a schváleným na ZZO č. 2) je uvedeno pokračování ve výkupu pozemků lokality Záhumení.

ZO 2 Plán rozvoje obce,příloha k bodu č.5,ZO č.2, ze dne 25.11.2014_Page_1

Pane Ležáku, chtěl jsem se Vám tímto příspěvkem omluvit za nedůstojné vystupování některých zastupitelů. Jako občan i jako zastupitel cítím zodpovědnost postavit se za Vaše práva, která nedostatečnou činností a laxním přístupem jsou ze strany obecní samosprávy neoprávněně krácena. Vám, stejně jako každému občanu obce má místní samospráva sloužit dle litery zákona a ne klást překážky, či vyhýbat se naplňování zákonů a usnesení. Pevně věřím, že moje dohledání a veřejné publikování faktů pomůže jak Vám, tak i ostatním občanům při jednáních s obcí a prověřování si vysloveného s objektivními fakty.

Objektivně je třeba uvést, že p. Hlobil dne 18.4.2016 na zasedání RO v bodě 2 uvedl své mylné tvrzení ze ZZO č. 11 na pravou míru.
9 RO 16 zapis rada c. 9_2016 - 18. 4. 2016_Page_2
Jelikož zápisy z RO nejsou občanům běžně přístupné, považuji za správné text zápisu zde uvést – jinak by o textu věděli jen zastupitelé. Jestli dojde k naplnění obsahu textu nedokáži předjímat a ani to není mým úkolem.


ZZO – zasedání zastupitelstva obce, RO – rada obce. Dokumenty jsou publikovány z veřejného zdroje nebo tak, jak byly poskytnuty obcí (p. Hlobil) na základě mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

ZZO č. 11 – k bodu 5 „Výzva na výměnu oken a dveří“

Ve schválené „Výzvě“ nedošlo důsledně k dohodnuté úpravě textu technických podmínek. Jelikož „Výzva“ je již zveřejněna, je třeba urychleně text opravit a informaci rozeslat uchazečům.

Na ZZO č. 11 jsme v bodě 5 projednávali „Výzvu na výměnu okenních a dveřních výplní pro dům služeb“. Vznikla připomínka, že v příloze č. 4 – Technické parametry, je třeba doplnit do textu požadavků slůvko min. před číslo s požadovanou hodnotou pro parametry prostupu tepla – viz sestřih videozáznamu pojednávající o doplnění textu. Video je sestřih originálního záznamu se zachovaným reálným TC a TC od začátku projednávaného bodu. Původní záznam naleznete pod bodem 5 v příspěvku ZZO č. 11 – videozáznam.

S připomínkou doplnění textu přišel kolega Radek Pospíšilík, já jsem se snažil objasnit kde v textu přílohy č. 4 a proč na celkem 4 místech je třeba text doplnit. Petr Měrka se při formulaci usnesení ještě jednou připomněl, zda by text doplnění neměl být uveden v usnesení. Ze strany p. Hlobila jsme byli ujišťováni, že má u textu vykřičník a že text doplní. Těsně před hlasováním jsem znovu zopakoval, že původní text je třeba doplnit o slůvko min. u dvou parametrů oken (Ug a Uw) a u dvou parametrů dveří (Ug a Ud), tedy 2+2 úpravy.

V pondělí 18.4.2016 byla dokumentace publikována na webu obce. Bohužel příloha č. 4 byla opravena (doplněna o slůvko min.) jen z poloviny – u parametru Ug (vyznačeno zeleně) pro okna a dveře. U parametrů Uw a Ud (vyznačeno žlutě) slůvko min. chybí.

bod 5 technicke parametry 160419

Proč je uvedení slůvka min. tak důležité? Pokud v technických parametrech uvedeme pouze jednu fixní požadovanou hodnotu prostupu tepla, může dojít k diskriminaci uchazeče ze strany zadavatele (obec). Uvedu příklad. Uchazeč nabídne za stejnou cenu lepší vlastnosti – nižší hodnotu prostupu tepla (např. Ug=1,09). My ho ale budeme muset z výběrového řízení vyloučit, protože nesplnil technické parametry (požadovali jsme Ug=1,1). A tento postup se běžně považuje za diskriminaci uchazeče. Pokud před parametrem bude slůvko min., tak definujeme minimální požadované vlastnosti. Cokoliv lepšího je přípustné a je ku prospěchu obce. Dále je třeba si uvědomit, že okna a dveře mají v tomto případě vždy 2 U parametry. U okna se Ug týká prostupu tepla skleněnou výplní, Uw definuje prostup tepla okenním rámem včetně kování. U dveří je tomu podobně – Ug se opět týká prostupu tepla skleněnou výplní, Ud definuje prostup tepla dveřním rámem včetně kování. Tedy u každého z dvojice U parametrů musí být slůvko min.. Pokud to napíšeme jen u jednoho U parametru z dvojice, je to špatně. To je stejně, jako kdybychom nenapsali nic a říkáme si o napadnutí výběrka kvůli diskriminaci.

Jak situaci vyřešit? V tuto chvíli lze elegantně udělat samostatný dokument-dodatek „upřesnění technických parametrů“. Dokument pak přidat na web obce k výzvě a rozeslat osloveným uchazečům. Myslím, že je třeba prodloužit termín odevzdání nabídek o dobu mezi zveřejněním původní a doplněné dokumentace, ale tím si nejsem jistý – to je třeba ověřit. Výzvu a výběrko rušit nemusíme, protože neměníme zásadní parametry jako např. způsob hodnocení. Toto je můj návrh, jak bych situaci řešil já. Ovšem výkonnou pravomoc v rámci Výzvy má p. Hlobil a já nemám právo mu do jeho rozhodování zasahovat. Chtěl jsem tímto příspěvkem upozornit na chybu a poradit s řešením.

ZZO č. 9 – vysvětlení k porušování práv

V úvodní části ZZO č. 9 byla předsedajícím zveřejněna moje fotografie. Vznikly připomínky ohledně jejího vzniku i k porušování práv. Jak to tedy je a jaká jsou fakta?


Sestřih videozáznamu týkající se problematiky si můžete pustit zde. Kompletní nesestříhaný záznam bodu 0 naleznete v příspěvku ZZO č. 9 – videozáznam.

Ve vystoupení řečníků na mou adresu zaznívaly například výroky jako že manipuluji s fakty (časem záznamu), fotky roznáším po úřadech, zneužívám kameru atd. Ve vypjaté atmosféře ZZO č. 9 bylo obtížné na místě samém řečníkům na jejich otázky odpovědět. Proto jsem sepsal tento příspěvek, který by měl problematiku objasnit.

Údajná manipulace s datem pořízení fotografie

Fotografie byla vytvořena z videozáznamu. Technicky se jedná o vygrebování (export) jednoho framu z videozáznamu. Vlastnosti vygrebované fotografie jsou dané/limitované vlastnostmi původního videozáznamu. Nejhmatatelnější je například rozlišení, které může být maximálně 1920×1080 px v poměru stran 16:9, což odpovídá obrazovým vlastnostem Full HD videozáznamu.

Každý originální profesionální záznam je vybaven tzv. exif informací. V té je kromě jiného uvedeno datum a čas pořízení záznamu. Dále je zde uvedeno množství technických informací, informace o autorovi ale i výrobní číslo a model zařízení, které záznam pořídilo. Z exifu nelze vymazat 4 položky: datum a čas pořízení, výrobní číslo a zařízení na které záznam vzniknul. Ostatní údaje lze měnit či vymazat. Důvod nemožnosti smazat 4 výše uvedené položky je prostý – aby se dalo dokladovat, autorství snímku.

Ve většině případů (záleží na typu editovacího sw) exif informace zůstává součástí originálního záznamu i po běžných úpravách. V případě vygrabování framu z videozánamu jde o odlišný proces, než je běžná úprava. Z videa vzniká totiž nový produkt – fotografie, která s sebou nenese exif informace z původního videa. Logicky tedy editační sw při exportu framu přidělí aktuální datum a čas odpovídající okamžiku vzniku této nové fotografie. A to je také důvod, proč fotografie z videa má v exifu uvedeno 24.10.2015 20:10, ačkoliv videozáznam byl pořízen 24.10.2015 14:37.

TJ Moravan 151024-1 properties_description

 

Údajné porušení práv

Předmětná fotografie vznikla a z mé strany byla licencována jako editorial. Nikomu jsem nikdy neposkytnul práva k dalšímu šíření, publikaci či zveřejnění. Nikomu jsem neposkytnul komerční práva, nebo práva volného užití. Více o licencích si můžete přečíst v příspěvku Foto & video: znejte svoje práva a respektujte práva druhých. Fotografii v licenci editorial, pouze pro použití jako dokumentace dané akce, jsem v tištěné podobě osobně předal dne 26.10.2015 Stavebnímu úřadu v Holešově a dále p. Hlobilovi v jeho kanceláři na obecním úřadě. V elektronické formě jako jpg fotografii jsem za stejných editorial licenčních podmínek, poslal soubor e-mailem 29.10.2015 Stavebnímu úřadu v Holešově a 6.11.2015 Krajské hygienické stanici v Kroměříži. Tedy fotografii buď v tištěné nebo elektronické formě (jpg) dostaly pouze 3 instituce: Stavební úřad Holešov, Hygienická stanice Kroměříž a Obec Kostelec u Holešova. Dodatečně jsem si osobní návštěvou ověřil, že Hygienická stanice a Stavební úřad fotografii jen založily do spisu a dále jí nikomu dle svého vyjádření nepředávaly. To je očekávaný a logický postup, neboť poskytnutím třetí straně by instituce porušily zákon.

Proč jsem fotografii poskytnul právě těmto 3 institucím? Důvod je jednoduchý. Stavební úřad vydal na začátku října 2015 výzvu k dočasnému uzavření stavby, KHS zase dočasně uzavřela provozovnu (a s finálním rozhodnutím čekala na výsledek Stavebního úřadu). Obě tyto instituce věděly, že není respektováno jejich rozhodnutí a hledaly k tomu podklady. Obec, jako majitele pozemku, jsem zase chtěl (tak jak dvakrát předtím) informovat, jak je užíván obecní majetek v návaznosti na rozhodnutí výše uvedených úřadů.

Fotografie kterou p. Hlobil zveřejnil veřejnosti na ZZO č. 9 je s největší pravděpodobností ta fotografie, kterou jsem mu v tištěné podobě poskytnul (a on si jí zkopíroval). Připomínám, že se jedná o editorial licenci a nikomu jsem nedal souhlas k dalšímu šíření či publikaci. Neuváženým zveřejněním p. Hlobil porušil především moje autorská práva, protože na zveřejnění neměl řádnou licenci. Dále porušil osobnostní práva zobrazených osob (např. p. Tomáš Hlobil se při jednání ZZO oprávněně ohradil), protože fotografii p. Hlobil zveřejnil nesprávným způsobem. Co se týče porušení autorského práva, dle §40 zákona 121/2000 Sb. za neoprávněné užítí náleží autorovi dvojnásobek obvyklé odměny za licenci. Co se týče porušení osobnostního práva, tak to je čistě v jurisdikci soudu.

Z výše uvedeného myslím jasně vyplývá, že jsem se nedopustil žádné manipulace s obrazovým materiálem, ani jsem se nedopustil porušení práv poskytnutím editorial licence fotografie 3 úřadům. Naopak práva na ZZO č. 9 porušil p. Hlobil tím, že na veřejnosti publikoval dotčenou fotografii bez řádné licence a licenčních podmínek.

ZZO č. 10 – odpověď na otázku z diskuse

Otázka Otomara Böserleho a odpověď zastupitele Žůrka spolu s dalším detailním vysvětlením k dotazované problematice.

Video s otázkou a odpovědí z bodu 11 – diskuse ZZO č. 10 naleznete níže. Jedná se o sestřih originálního záznamu se zachovaným reálným TC a TC od začátku projednávaného bodu. Původní záznam naleznete v příspěvku ZZO č. 10 – videozáznam.

Zjednodušeně řečeno, pan Otomar Böserle se zeptal, na základě čeho mohu odmítnout funkci, kterou zastupitelstvo usnesením schválilo. Že v zákoně 128/2000 Sb. o obcích nic takového nenašel.


Komentář: právní exkurz. Netvrdím, že tento odstavec je přesný, vyčerpávající a neobsahuje chyby. Ale snad pomůže v základní rychlé orientaci.

Nejvyššími zákony v naší zemi jsou ústavní zákony. Listina základních práv a svobodÚstava České republiky mezi tyto ústavní zákony bezpochyby patří. O stupeň níže z hlediska právní síly zákona pak patří další běžné zákony vyhlašované Parlamentem ČR. O další stupeň níže pak jsou další právní normy jako např. nařízení vlády, vyhlášky, apod. Principielně pokud nižší právní norma je v rozporu s vyšší normou, pak neplatí.


V Listině základních práv a svobod se v Hlavě první čl. 2 odst. 3 píše: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“. V Ústavě České republiky v Hlavě první čl. 2 odst. 4 se píše podobný text: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Dále se v Listině základních práv a svobod v Hlavě druhé oddílu prvním čl. 9 odst. 1 píše: „Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.“ Odtud tedy plyne, že mne jako občana nikdo k výkonu žádné funkce nemůže nutit, pokud s tím nesouhlasím. To se samozřejmě týká i voleného zastupitele. Logicky tudíž tyto informace z ústavních zákonů nejdou dohledat v zákoně 128/2000 Sb. o obcích, protože jsou obsaženy ve vyšší právní normě.

Drobná poznámka na konec. Výše uvedené se netýká situace, kdy budete v pracovním poměru. Tam je to složitější díky tomu, že jste dobrovolně vstoupili do pracovního poměru a tím pádem se musíte +/- podřizovat příkazům zaměstnavatele. Na tomto místě je dobré poznamenat, že zastupitelé včetně funkcionářů obce (jako starosta, místostarosta, předseda výboru, apod) nejsou zaměstnanci obce, byť za výkon funkce pobírají odměnu. Tedy z výkonu svého mandátu či funkce nejsou v pracovním poměru a ustanovení zákoníku práce se nedají aplikovat.

 

O co vám jde pane Žůrku?

Během sedmihodinového  prosincového ZZO č. 9 mi pan Hlobil několikrát položil otázku: O co vám jde pane Žůrku? Z videa ZZO je zřejmé, že prostor pro pragmatickou odpověď a argumenty byl minimální.

Po prosincovém ZZO č. 9 jsem cítil zodpovědnost odpovědět na několikrát položenou otázku a vysvětlit svoje postoje. 3 dny po zastupitelstvu jsem 11.12.2015 rozeslal všem zastupitelům e-mail s odpovědí, který je vám k dispozici k přečtení.

Předně bych rád zopakoval co jsem řekl a napsal již mnohokrát. Chci rozvíjet a hájit zájmy obce a občanů Kostelce u Holešova. Nikdy jsem nebyl proti, že by obec měla do něčeho z obecních peněz zainvestovat. Pokud jsem něco oponoval, tak to byl způsob, jak toho má obec dosáhnout. Jinými slovy legálnost procesů od schválení zastupitelstvem či radou, transparentností zakázek a výběrových řízení, soulad všech kroků se zákonem. Víte, doba se hodně posunula. Už to není o prostém nadšení, že v obci za veřejné peníze a třeba i částečně svépomocí, uděláme něco pro sebe. Dnes je to především a hlavně o procesech a dodržování zákonů při nakládání s věřejnými financemi a majetkem. Vzniklo a neustále vzniká mnoho zákonů jako pojistky proti potenciálnímu zneužívání veřejných a evropských peněz. Je to celkem logické. Obce a města si historicky vydobyla poměrně velkou samostatnost, svobodu a pravomoce. A k tomu má většinou místní kontrolní mechanismy. Proč ne, zní to logicky. Ovšem ve chvíli, kdy do obce dorazí peníze ze státního rozpočtu nebo EU, tak se logicky stát či EU bude zajímat, jak obec s penězi nakládá. A jsme u nezbytných byrokratických procesů, které obec musí plnit tak jak jí zákon přikazuje.

Dovolím si tady zmínit jeden zásadní princip, který možná neznáte, či si jej neuvědomujete. Občan může činit cokoliv, co není zákonem výslovně zakázáno. Obec (instituce) může činit pouze to, co je jí zákonem dovoleno. Toto je dost zásadní rozdíl a ne všichni si to uvědomíme když přejdeme z „právního stavu“ občan do role instituce. Jako občané máme zhruba povědomí, v čem nás zákon omezuje (co nám zakazuje). Většinou to intuitivně cítíme, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Jako instituce (obec) už s intuicí nevystačíme. Obec se musí řídit exaktním textem zákonů a paragrafů a přesně dle nich konat. Naprosto špatně je volná interpretace zákonů obcí. Vykládat zákon má právo jen a jen soud.

Během posledních několika let jsem kvůli výběrovým řízením na digitalizaci kina projezdil několikrát republiku. Jednal a pomáhal jsem mnoha starostům, místostarostům či zastupitelům. Byla (a je) to pestrá zkušennost, jak jinde vedou obec/město. Jak řeší investice za podpory grantů. Jak města/obce zvládají veřejné zakázky (VZ) a jak mají/nemají zvládnuté procesy okolo VZ. Někde jsme to zvládli rychle a napoprvé (6 měsíců), někde to trvalo 2,5 roku, někde jsme museli řešit stížnosti od ÚHOS. I když jsem u VZ plnil roli přizvaného odborníka, snažil jsem se místním naslouchat a tím vlastně své znalosti obohacovat. Když jsem se stal zastupitelem v naší obci tak jsem se domníval, že obec a zastupitelé Kostelce mé zkušennosti, jak ve VZ nedělat chyby a jak nepostupovat v rozporu se zákonem, ocení a využijí. Asi moje nadšení pro věc bylo předčasné. Možná to bude chtít více času. Možná bude potřeba počkat na razantnější chybu, která ostatní zastupitele zvedne ze židlí a uvědomí si spoluzodpovědnost za chyby při rozhodování. Já svůj postoj nezměním. Chci a musím postupovat v souladu se zákonem. Jsem spoluzodpovědný za konání v obci. A jestliže dokáži rozpoznat, že je konáno v rozporu se zákonem, musím se jako občan i jako zastupitel pokusit o nápravu.

Pan Hlobil často na můj účet cituje můj slib zastupitele: „… funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Kostelec u Holešova a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony ČR“. Poukazuje však jen na první část textu „zájmu obce a jejích občanů“ s tím, že nejednám v zájmu občanů a obce. Přečtěte si pozorně celý text slibu. Jeho nedílnou součástí je i druhá polovina věty „budu se řídit Ústavou a zákony ČR“. Jinými slovy je nemyslitelné, abych nadřazoval zájem obce a občanů nad Ústavu a zákony. To přece není možné. Naposledy byl takto nepravomocně odsouzen starosta Lipnice na 3 roky s podmínkou na 5 let, že kvůli dobru obce porušoval zákony. Tak touto cestou opravdu nepůjdu.

Vedení obce je veřejný výkon státní správy. Slovo veřejný není nadarmo tučně. Na obci se pracuje s veřejnými prostředky a spolu s konáním vedení obce musí být pod veřejnou kontrolou. Tak to je v ostatních obcích, tak to je ve městech, tak to je v parlamentu a senátu, tak to je ve vládě. Bez veřejné kontroly to v demokracii nejde. Samozřejmě ve velké politice veřejnou kontrolu dělají hlavně média, neziskovky a v menšině jednotlivci. U nás v obci veřejnou kontrolu musíme dělat my sami, nikdo jiný to za nás neudělá. Je to především náš zájem o naší obec. To že se dosud minimum lidí zajímalo o veřejnou kontrolu není správné. Možná je to nezajímalo, možná se báli, možná nevěděli jak na to, možná problematice nerozuměli. Netuším, kde je pravda. Ale určitě vím, že co se děje na zastupitelstvu by občané měli vědět a vidět. Jaká rozhodnutí udělá vedení obce a jak je vyhodnotí kontrola, by občané měli vědět. Takže s dovolením budu pokračovat ve veřejné kontrole, budu občanům Kostelce dohledávat a zveřejňovat informace, které se k nim třeba nedostaly. Budu pokračovat s upozorňováním na nesoulad se zákony při výkonu obecní samosprávy. Cítím to jako povinnost k obci a občanům, jestliže znalosti k dané problematice mám. A proč to dělám na tomto serveru kostelecuholesova.eu? Rozhodnutí padlo po prosincovém ZZO č. 9. Záznamu je 7 hodin, ale zkuste si pustit třeba úvodní bod a věřím, že mi dáte zapravdu. Klidně a pragmaticky vysvětlit fakta opravdu nešlo. Odpovědět na položenou otázku nápodobně. Výkřiky „to si čti doma svý starý“ při mojí citaci zákona jsou jen smutným koncem kulturnosti ZZO. Předsedající vlastně schůzi ani moc neřídil, lidé se překřikovali, jednací řád ZO nikdo moc nedodržoval. Došel jsem k závěru, že jedině publicistický blok s videozáznamy, dokumenty a texty by mohl dojít sluchu a zraku občanům Kostelce.

Nezlobím se na nikoho, že stejně jako já nevidí nesoulad se zákony v konání vedení obce. Chápu, že zvyknout si na něco nového chvilku trvá. Věděl jsem, že těch 20 minut pokoření z úvodu prosincového ZZO č. 9 kvůli natáčení kamerou musím vydržet. Věděl jsem, že mám pravdu. Věděl jsem, že 10 zastupitelů hlasujících proti natáčení pravdu nemá. Stejně jako většina protestující veřejnosti. Na záznam a dokumenty od nadřízených orgánů se můžete podívat v dříve publikovaném příspěvku. Na tomto konkrétním případě jsem chtěl demonstrovat, že hlasující většina zastupitelů nemusí mít právně správný názor. Netuším, jestli někdo dokáže ocenit, že zavčasu předjímám chyby, kterých by se obec mohla omylem, nebo z neznalosti dopustit. Možná to není politické, ale cítím povinnost obec a občany na potenciální nesoulad se zákony dopředu upozorňovat. Je to naše obec. Jsou to naše chyby, ale i pozitivní výsledky. A smyslem našeho konání by mělo být, aby chyb bylo co nejméně a pozitivních výsledků co nejvíce.

Foto & video: znejte svoje práva a respektujte práva druhých

Kdy a co můžete fotografovat nebo natáčet. Kde a jakým způsobem můžete pořízený materiál zveřejňovat. Co je to komerční a editorial licence.


Fotografie a video (dále budu psát fotografie, protože z autorského a licenčního pohledu je to identické) je tvůrčí proces, který je definován autorským zákonem 121/2000 Sb.. Otázku zda jste či nejste profesionál u nás zákon neřeší. V cizině na to, zda jste profesionál či amatér, mají jednoduchou otázku: živíte se tím? Jestli ano, pak jste profesionál.

Připravil jsem lehký náhled do autorského práva, užití děl a typické porušování licenčních podmínek. Výčet samozřejmě není detailní. Snažím se tímto jen zprostředkovat své letité zkušennosti a svůj pohled na danou problematiku.

Komerční a editorial licence

5D23275AAN-thumbFotografii určenou pro komerční účely si představte např. jako součást reklamy. Zjednodušeně řečeno, pokud licencí Vaší fotografie někdo vydělává peníze (a nemusí je jen fyzicky vydělat, stačí úmysl), pak se jedná o komerční užití. Komerční fotografie musí být tzv. „čistá“. Tedy musí mít vypořádána všechny práva. Jak osobnostní, tak i ostatní. Od zobrazovaných osob musíte mít písemný souhlas s užitím, musíte si dát pozor na vyhrazená architektonická díla, u interiérů musíte mít souhlas majitele, v záběru nesmí být loga, identifikátory (jako třeba SPZ) atd. Všimněte si jak v televizních seriálech pečlivě přelepují loga na maskách aut. Aby byla fotografie ze Staroměstského náměstí akceptována v komerční licenci, musel jsem víc jak týden velmi pečlivě vymazávat loga a nápisy z markýz, domů a objektů. A dokážete si představit, že těch nápisů a log tam bylo opravdu hodně.

Editorial (novinářská) licence naopak může obsahovat záběry lidí, aniž máte jejich souhlas. Podobně je to s architekturou. Editorial licence má ale své zákonitosti a nezbytně nutné podmínky. Především nesmíte se záběrem manipulovat. Přípustné jsou jen základní úpravy jasu, kontrastu, barevnosti apod. ale tak, aby nebyl změněn původní smysl a charakter snímku.

Pokud si budete fotografovat pouze a jen pro své soukromé účely a nebudete fotografie nikde publikovat, nemusí Vás předchozí rozdělení fotografií na komerční/editorial a s tím spojená omezení trápit. Slovo nikde je ovšem velmi důležité. Znamená to žádný Facebook, žádné posílání kamarádům, žádny YouTube. Teoreticky ani nejbližším.

5D1808AN-thumbPodobně si teoreticky můžete fotit a zveřejňovat/vystavovat co chcete a koho chcete, pokud Vaše dílo bude umění. Určitě cítíte tu nejistou půdu, kdo zodpovědně prohlásí a prokáže, že se jedná o umění. Samozřejmě vše za předpokladu, že Vaše dílo nemá základ v díle jiného autora (tedy nevykrádáte jiná díla). Ale to platí obecně pro všechna díla. Uvedu typický příklad (fotografie vlevo). Fotografie nasvícené Eiffelovy věže nemůže být bez souhlasu komerčně užívaná, protože nasvícení je pod ©. Ovšem když objekt nafotíte s dostatečnou kreativitou, je to považováno za umění a fotografii můžete vystavovat, prodat jako umělecké dílo, apod. Ale obávám se, že kdyby tato jakkoliv kreativní fotografie, sama o sobě považovaná za umění, byla použita ke komerčnímu účelu, asi bychom u majitele © osvětlení Eiffelovy věže narazili. Tím chci dokumentovat, že zdánlivě jasná pravidla nemusí být v detailech a způsobu provedení až tak jasná a jednoznačná, jak se na první pohled zdá.

Užití licence

Kdokoliv kdo chce použít (a je jedno jestli zveřejnit na webu, na přednášce, nebo na přáníčku k svátku) Vaší fotografii, musí mít od autora písemný souhlas (to mimochodem odsouhlasujete i na FB a YT). Písemný souhlas musí obsahovat k čemu a v jakém rozsahu se licence poskytuje. Dalším důležitým momentem je, jestli je licence převoditelná na třetí subjekt (tedy jestli bez Vašeho vědomí může nabyvatel poskytnout licenci někomu dalšímu). V neposlední řadě v licenčních podmínkách je podstatné, zda nabyvatel může do Vašeho díla zasahovat (editovat, modifikovat), nebo ne.

Obecně platí, že autorství je nepřevoditelné – dílo je navěky vaše. Nemůžete se ho zříct či prodat. Můžete maximálně prodat/poskytnout licenci – jednorázovou, nebo se nechat zastupovat agenturou. Dobrá rada: prodávejte vždy licenci a ne fotografii. To je trochu právní disproporce v našem AZ. Detaily nebudu rozepisovat, vysvětlím individuálně kdo bude mít zájem.

Obvyklé chyby

Stáhnete si fotografii např. z webu a použijete jí ve svých materiálech. Pokud není obrázek v licenci free nebo Common license, je to s největší pravděpodobností špatně a porušujete práva autora. Záleží ale na licenčních podmínkách zdroje. Pozor na podmínky! To že si někde fotku stáhnete zdarma ještě neznamená, že jí tento server vlastní legálně.

Dostanete fotografii a zveřejníte jí. Pokud nemáte od autora povolení k užití, je to špatně a porušujete autorova práva a dost možná i práva třetích osob jichž se obsah fotografie dotýká.

Jaké sankce hrozí? Podle §40 zákona 121/2000 Sb. za neoprávněné užítí náleží autorovi dvojnásobek obvyklé odměny za licenci. Zákon říká rovnou dvojnásobek ceny. K tomu si připočtěte náklady na právníky a pohybujete se v desítkách tisíc.

Veřejné projevy

Specifickou oblastí je focení veřejných osob (politiků, celebrit, atd.). Tam se můžeme dostat ke konfliktu mezi právem na informace a ochranou osobnosti. Obecně je zažité, že veřejně činná osoba musí strpět zájem médií. V běžné praxi seriózní žurnalistiky nebývá problém. Extrémní bulvár balancuje často za hranou a pak celebritám a politikům někdy nezbývá než věc nechat posoudit soudu. Další samostatnou oblastí je focení na veřejných zasedáních veřejné správy. Pro porozumnění problematiky tohoto odstavce doporučuji dokumenty přiložené k mému staršímu příspěvku: Nahrávání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova.

Zápisy ze zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova schválený dne 25.11.2014 usnesením ZO 2/2014 a vyvěšený na webu obce v bodě XIII odstavec 3 říká:

Jednací řád Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova_Page_6

Zápis je umístěn na internetových stránkách obce Kostelec u Holešova.

Detailněji řečeno (jak vyplývá z předchozích bodů) – plnohodnotný zápis včetně podpisů starosty, místostarostky a 2 ověřovatelů. Plnohodnotný zápis, jež je jediným originálním zápisem z veřejného zasedání Zastupitelstva obce (ZZO) a obsahuje písemný záznam co bylo na zasedání projednáváno, řečeno, připomínkováno, apod. Mimochodem veřejnost ZZO, veřejnost zápisu a veřejnost informací co byly na ZZO řečeny, projednávány, namítány, kontrolovány a rozhodnuty jsou klíčovou podmínkou pro kontrolu činnosti ZO veřejností. ZO pracuje s veřejnými financemi, které musí být pod veřejnou kontrolou. A zásadní kontrolu musí vytvářet občané. V místních věcech to totiž nikdo jiný za ně neudělá.

Po nástupu do role zastupitele dne 15.9.2015 jsem napřed potřeboval zorientovat v dokumentech, které vedení obce vytváří (zápisy ZO a RO, smlouvy a dohody, výběrová řízení, atd.). Od samého počátku jsem narazil na tvrdý odpor p. Hlobila v poskytování dokumentů. Nevím, kde se u něj bere ta paranoia, že poskytnutím dokumentů se světu odhalí tajemství starosty Hlobila. Pochopil jsem, že porušování jednacího řádu ZO v nezveřejňování zápisů ZZO není technický omyl či neschopnost vedení obce, ale systematický záměr.

8.12.2015 na ZZO jsem nechal zařadit na program jednání bod 16 o dodržování jednacích řádů obce – přednesená důvodová zpráva: Příloha k bodu č. 16 ZO č.9. Na tomto místě se nebudu rozepisovat o detailech projednávání bodu a usnesení k němu. Chci jen zdůraznit výsledek: plnohodnotné zápisy ze ZZO na webu obce stále nejsou. V lednu 2016 sice obec publikovala na webu usnesení, ale to samozřejmě v žádném případě není a nemůže být zaměňováno se zápisem ZZO.

Proto jsem se rozhodnul, že veřejnosti poskytnu plnohodnotné zápisy ze ZZO, tak jak mi byly obcí tyto dokumenty poskytnuty na základě mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb.

Vítejte

Moje babička s dědou z Kostelce spolu s mými rodiči mne vedli k tomu, že v životě se má jednat čestně a spravedlivě, být pravdomluvný, nelhat a nepodvádět. V podstatě v duchu masarykovského nebát se a nekrást. Já jsem si k tomu doplnil – dokázat se zpříma podívat do očí lidem, které jsem na své cestě předešel.

IMAG0028 IMAG0027

Za svůj život jsem procestoval mnoho zemí a v nich poznal mnoho různých lidí v rozličných profesích a rozdílných společenských postaveních – od lidí ze slumu až po panovníky a prezidenty. A musím říct, že moji prarodiče a rodiče mne při výchově vedli správně – ve světě se podle zásad co mi vštěpovali opravdu žije.

Když jsem se v roce 2009 vrátil ke kořenům své rodiny do Kostelce, překvapila mne nevraživá atmosféra v dědině a nálepkování lidí: kdo je zdejší a kdo se přistěhoval, kdo je silný a kdo je štíhlý, kdo má rád sport a kdo kulturu. Drbům a pomluvám zde lidé raději naslouchají než faktům a realitě. Rozhodně tím neříkám, že to platí obecně o všech  občanech Kostelce. Ale na můj vkus je jich příliš.

Je mi jasné, že dnešní doba nás zvenku masíruje nepravdami, podvody a podrazy až můžeme nabýt dojmu že toto je morální a etický standard života co máme žít. Je snadné sledovat bulvární televizi nebo tisk a pak si v hospodě anonymně zanadávat. Jenže takto se život náš a budoucích generací nedá budovat. Naše životy – soukromé či veřejné – musíme žít a vytvářet v pravdě, s úctou vůči okolí, s pokorou vůči všeobecně respektovaným pravidlům.

IMAG0069

Chápu, že doba je rychlá a denně přináší hodně změn. A asi ne každému bylo dáno, aby zvládal průběžně sledovat a absorbovat novinky. To nevadí – pokud máme v sobě přijatelnou míru pokory a snahy učit se novému, dá se to zvládnout. Jako optimista věřím, že spousta lidí z Kostelce má snahu poznávat nové věci a umí potlačit své ego ve prospěch potřebné pokory a trpělivosti. Pro ty, kteří mají prezentaci svého ega jako hlavní životní program, se alespoň tímto webem pokusím nabídnout jiný pohled na svět. Svět mimo Kostelec u Holešova, svět mimo hranice této země.

IMAG0024

Delší dobu jsem se snažil lidem v obci vysvětlovat fakta, zákony, pravidla, postupy. Snažil jsem se říct, že ne všechno v obci děláme správně a měli bychom to dělat alespoň v souladu se zákony. Bohužel čím přesněji a jednoznačněji jsem argumentoval konkrétními praragrafy zákonů a vyhlášek, tím více se vytrácela kultivovaná demokratická diskuse a bohužel nastoupily hospodké urážky, pomluvy a nepravdy.

Založil jsem web kostelecuholesova.eu abych Vám zprostředkoval fakta. Chci psát blogy o exaktních podložených faktech. Chci publikovat dokumenty, o kterých by jste měli vědět. Připravím rubriku s právními radami. Principielně chci publikovat ověřená fakta, ne dojmologie. Pokud v blogu budou prezentovány názory či komentáře, budou patřičně označeny. Tak jsem zvyklý pracovat, tak velí novinářská etika. Věřím, že Vám web pomůže. Pomůže nám všem ke kultivaci prostředí a vztahů v Kostelci.