ZZO č. 25 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 25 konaného dne 24. února 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu nového zastupitele, zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 10:27.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 24. Délka 6:49.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 18:28.

Bod 4 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 6:34.

Bod 5 programu: žádosti o finanční podporu. Délka 7:53.

Bod 6 programu: prodej obecní parcely. Délka 2:12.

Bod 7 programu: výmaz předkupního práva. Délka 2:06.

Bod 8 programu: smlouva o smlouvě budoucí. Délka 1:31.

Bod 9 programu: veřejná zakázka obecní rozhlas. Délka 9:51.

Bod 10 programu: změna ve Strategickém programu rozvoje obce. Délka 4:57.

Bod 11 programu: dotace na vybavení Myslivny. Délka 1:39.

Bod 12 programu: kaple sv. Floriána. Délka 6:25.

Bod 13 programu: informace ke stavbám. Délka 17:55.

Bod 14 programu: volba člena RO. Délka 1:51.

Bod 15 programu: prodloužení vodovodního řadu. Délka 1:08:08.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 8:57.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:16.

Zápis ze ZZO č. 25 naleznete zde.

3 komentáře u „ZZO č. 25 – videozáznam“

  1. Pan Andrlik a pan Belza by se museli jmenovat jinak a pak by to šlo. Proč se stále mluví o školce, když je to připravené až na příští rok? Smutné je že starostka o účetnictví a způsobu jak hospodaří obec nemá ani šajnu. Zvláštní počítání – každý rok obec z přebytku hospodaření převádí nemalé částky, které neutratí a pak se chlubí jak obec šetří 🙉 Prostě bylo jim moc nepříjemné že pan Žůrek se dokáže orientovat v rozpočtu. Zastupitel má větší přehled kde má obec finanční zdroje než starostka a místostarosta .

    1. Když už někdo něco takového napíšete, tak se nestyďte pod to podepsat, člověk si pak o tom může myslet cokoliv🤔 navrhuji anonymní příspěvky vůbec nezveřejňovat Andrlík.

      1. Vážený pane Andrlíku, asi Vás zklamu. Váš návrh nezveřejňovat anonymní příspěvky je nerealizovatelný z mnoha důvodů. Dozajista jste si při psaní Vašeho příspěvku všimnul, že v hlavičce musíte jako autor vyplnit jméno a e-mail. Jestli si zvolíte své pravé jméno nebo nick (přezdívku) pod kterým vystupujete je zcela na Vás a nikdo pravdivost zveřejňovaného jména neověřuje. To je úplně stejné, jako když si zakládáte profil na sociálních sítích, kde můžete vystupovat pod různými přezdívkami. Tím se zabezpečí co nejširší svoboda slova a pluratila názorů. Provozovatel pak jen hlídá, zda obsah příspěvků splňuje pravidla a zákonné normy.
        Dovedeno ad absurdum – i Váš příspěvek je v podstatě anonym. Jen díky obsahu a kontextu (reagujete ve vlákně ohledně bodu 15 jednání ZO č. 25, kde jste aktivně vystupoval) se mohu domnívat, že příspěvek píše p. Andrlík přítomný na ZO č. 25. Ale Andrlíků v Kostelci a v republice je mnoho. Podobně není zaručeno, že někdo nevystupuje Vaším jménem. Myslím že podstatnější je, že pro veřejnost je k dispozici platforma, kde mohou bez obav vyjádřit svůj názor. Samozřejmě v rámci stanovených pravidel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *