Pospíšilíková si ze lží sama utahuje smyčku

Text p. Pospíšilíkové z Fóra zastupitelů v periodiku KOSTKA 2/2022 obsahuje několik lživých tvrzení, na které jsem musel reagovat. Chápu, že p. Pospíšilíkové nejsou příjemné tyto webové stránky www.kostelecuholesova.eu a publikované příspěvky rozkrývající a dokumentující její chyby, či porušování zákonů. Ale že před existencí webu a článků zavírá oči a programově si je nečte neznamená, že zveřejňovaná fakta neexistují. Důkazy budou pořád veřejně dostupné a nepomůže ani hlasování patolízalů o distancování se od webu www.kostelecuholesova.eu. Smyčku ze lží si sama utahuje zamlčením, že porušila zásadní podmínku stavebního úřadu, kterou si sama stanovila. Její lživá, veřejně publikovaná tvrzení se mě bezprostředně osobně dotkla. Využil jsem § 10 Tiskového zákona a zaslal jsem vydavateli k otištění Odpověď, abych uvedl na pravou míru neúplná či pravdu zkreslující tvrzení z původního textu p. Pospíšilíkové.

ODPOVĚĎ

Vydavatel periodika KOSTKA, Obec Kostelec u Holešova, publikoval v rubrice Fórum zastupitelů v čísle 2/2022 na straně 6-7 příspěvek starostky obce s názvem „Odpověď starostky obce na články v rubrice Fórum zastupitelů ve zpravodaji Kostka č. 1/2022“ text, jehož část obsahuje skutková tvrzení, která se dotýkají mé cti a důstojnosti. Uvádím na pravou míru obsah původních tvrzení; neúplné, či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuji a zpřesňuji. Plný obsah odpovědi je uveden v příspěvku „Pospíšilíková si ze lží sama utahuje smyčku“ na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny veškeré odkazy a důkazní materiály, které zde na stránkách periodika KOSTKA nelze z technických a prostorových důvodů zveřejnit.

První lež p. Pospíšilíkové je obsažena v její větě „Tyto články předkládají občanům obce jako fakta jeho nepodložené domněnky, konstrukce a možná i vědomé lži.“ V textu mého článku v periodiku KOSTKA č. 1/2022 je odkaz na příspěvky „Proč starostka Pospíšilíková lže?“ a „Proč starostka Pospíšilíková lhala stavebnímu úřadu?“ uveřejněné na webu www.kostelecuholesova.eu, kde jsou uvedeny bohaté zdrojové důkazní dokumenty dokazující vyčerpávajícím způsobem tvrzení uvedená v textu mých příspěvků. Na rozdíl od p. Pospíšilíkové, která obvinění mé osoby ze lži nepodloží v svém textu jediným důkazním dokumentem, nebo odkazem na veřejně dostupný důkaz. Je smutné sledovat, jak je vrcholný představitel obce ovládán pouze pudem zničit opoziční kritický hlas. Paní Pospíšilíková je vězněm své představy, že pokud se zastupitelstvo obce, přičiněním devótní hlasovací kliky, právně neúčinným usnesením distancuje od webu www.kostelecuholesova.eu (bod 8 jednání ZO č. 11 ze dne 14.4.2014, zápis zde, videozáznam zde), přestanou moje internetové stránky a publikované důkazy existovat. Parafrázováním si dovolím připomenout starý reklamní slogan (Když něco nevíte, neznamená, že to neexistuje): „Když před fakty zavíráte oči, neznamená, že fakta přestanou existovat“.

Druhá lež p. Pospíšilíkové při její obhajobě ohledně černé stavby spočívá v porušení podmínky Stavebního úřadu, kterou si sama ve své žádosti stanovila.

Podmínka (z žádosti a stanoviska SÚ), „že nebude zasahováno do nosných konstrukcí“ byla obcí porušena a proto SÚ zasáhl, vydal usnesení o odstranění stavby a obec musela zažádat o dodatečné stavební povolení. Následně obec musela zaplatit další projekt za více jak 196 tis. Kč a dodatečné požární úpravy za téměř 465 tis. Kč. Vrstvením lží fakta nezměníte.

Třetí lež p. Pospíšilíková formuluje ve své mylné utkvělé představě o právu zastupitelů jednat kdykoliv jménem obce, či o jednotném robotickém hlasování zastupitelů podle předem nalinkovaných not. Zdržet se hlasování, když např. nemám o projednávaném bodu dost informací, je právo zastupitele. Nikoliv ostuda, jak se p. Pospíšilíková snaží mediálně občanům podsunout. Svou lež nakonec korunuje tvrzením, že pro zájem obce a občanů se není třeba ohlížet na dodržování zákonů. Při pohledu do Zákona o obcích zjistíte, že p. Pospíšilíková ve svém textu uvádí nesmyslné lži. V § 99 odst. 1 se praví „Rada obce je výkonným orgánem obce…“; podobně v § 103 odst. 1 se píše „Starosta zastupuje obec navenek.“ Tedy nikoliv zastupitel Žůrek, ale starostka jedná za obec. Nikoliv zastupitel Žůrek, ale rada obce je výkonným orgánem obce. Jako zastupitelé se můžeme pouze vyjádřit na jednání ZO k obsahu předložených projednávaných bodů. Lživé obviňování mé osoby z nicnedělání jen ukazuje na nízkou úroveň vzdělání p. Pospíšilíkové v Zákoně o obcích. Účelově překroucený a lživě použitý obsah slibu zastupitele podtrhuje neúctu p. Pospíšilíkové k Ústavě a zákonům ČR. Slib (§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.) v jedné větě obsahuje nejen svědomitý výkon funkce v zájmu obce a občanů, ale také zároveň slib řídit se Ústavou a zákony ČR. Dodržovat zákony (a Ústavu) je nutná a nezbytná primární podmínka pro jednání v zájmu obce a občanů. Existují případy pravomocně odsouzených starostů, kteří vybílili obecní pokladnu, aby za občany v hospodě platili útratu. Obhajovali se, že to dělali ve prospěch občanů obce. Soud při jejich pravomocném odsouzení měl jiný názor: předně je třeba dodržovat zákony.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *