Musela padnout černá hospoda?

Předesílám, že nemám nic proti fotbalu v obci. Okolo zbourání černé hospody na fotbalovém hřišti v Kostelci u Holešova i po letech koluje spousta spekulací, polopravd a zaručených drbů, které bohužel překrývají fakta.


5DD30702A

RO: starosta Hlobil nesplnil úkol, radní Marek netrval na plnění usnesení

 1. Černou hospodu provozoval TJ Moravan (dnes SK Moravan z.s.) na pozemku 92/20 vlastněném obcí.
 2. Pozemek 92/20 obec nikdy nepronajala TJ Moravan.
 3. Stavební úřad byl nakloněn dodatečné pasportizaci černé stavby za podmínky, že bude doložena nájemní smlouva.
 4. Rada obce uložila starostovi Hlobilovi vypracování dodatku nájemní smlouvy s TJ Moravan zahrnující parcelu 92/20.
 5. Starosta Hlobil nikdy nepředložil RO dodatek nájemní smlouvy ke schválení. Členem RO je také jednatel TJ Moravan Ing. Tomáš Marek.
 6. Stavební úřad musel rozhodnout o odstranění stavby, protože ani přes výzvy TJ Moravan nedoložil nájemní smlouvu na pozemek obce 92/20 na němž černá stavba stála.

RO 21/2015 ze dne 12.10.2015, bod 7. Záměr RO nikdy nerealizovala a nepotvrdila usnesením.

21 Zápis RO 12.10.2015 2 HL

RO 22/2015 ze dne 27.10.2015, bod 2 – pověření starosty Hlobila k vypracování dodatku č. 2 nájemní smlouvy.

22 Zápis RO 27.10.2015 1 HL

RO 23/2015 ze dne 9.11.2015, bod 1 Kontrola zápisu RO 22/2015, kdy se radní Marek nedožadoval splnění úkolu zadanému starostovi Hlobilovi.

23 RO 15 zapis rada c. 23_2015 - 9. 11. 2015 original 1 HL


Příčina: nedodržování dohod

 1. Nepsaná dohoda o provozování bufetu: hodinu před a 2 hodiny po fotbale. Fungovala mnoho let a nikdo s tím neměl problém.
 2. Od roku 2014 si dohodu 2 hodiny po fotbale vyložili jako do 2 hodin do rána. Opilecké výlevy byly téměř každý den do 2-3 hodin v noci, lidem z okolních domů došla trpělivost.
 3. Vedení TJ Moravan věc neřešilo, obec nápodobně, pokusy o domluvu skončily výsměchem. Zodpovědní věc řešit bydlí daleko a neprožívali na vlastní kůži urgentnost problém řešit.
 4. Úřady byly svolné zakročit, ale požadovaly písemný podnět.
 5. V dokumentu zaslaném na úřady a zveřejněném na ZZO č. 9 8.12.2015 několikrát píši, že nemám nic proti fotbalu, ale rušení nočního klidu do 2-3 hodin v noci je nepřijatelné.

5DD30790A

Valná hromada TJ Moravan 21.11.2015

 1. Dle zápisu z Valné hromady se nikdo nezeptal, proč předseda Marek registruje 3.9.2015 s více jak roční zpětnou platností provozovnu bez souhlasu obce jako majitele pozemku, aby o 2 měsíce později 9.11.2015 provozovnu zrušil.
 2. Nikdo se nezeptal vedení TJ Moravan, proč je jimi denně do noci provozována hospoda, když to nájemní smlouva s obcí nepřipouští.
 3. Nikdo nežádal vysvětlení, ani nápravu.
 4. V diskuzi se p. Martin Hradil věnuje bufetu, ale bez jediného náznaku sebereflexe či požadavku na kontrolu, zda TJ Moravan nepochybil. 180727 zapis VH obch_rejstrik 4 HL
 5. Zápis z Valné hromady je veřejně k dispozici na portálu www.justice.cz.

V diskusi na ZZO č. 9 bylo okolo černé hospody poměrně rušno. Celý nesestříhaný záznam si můžete pustit zde.

Komentář závěrem. Pokud by ze strany TJ Moravan byly dodržovány podmínky pronájmu obecního majetku, nemuselo k problémům dojít. Pokud by TJ Moravan měl stavbu v souladu se zákonem, úřady by obratem zamítly můj dokument jako neopodstatněný a hospoda by dnes na hřišti stála. Obcí šířené tvrzení, že „Žůrek zboural bufet“ použil i obviněný M.P. při soudním líčení 10.5.2018 na obhajobu svého útoku. Na dotaz soudkyně při mém výslechu jsem odpověděl, že pravomocí odstranit černou stavbu nevládnu já, ale stavební úřad.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *