ZZO č. 6 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 6 konaného dne 11. července 2023 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 7:50.

Bod 2 programu: kontrola usnesení. Délka 9:43.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 56:51.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky kanalizace ke garážím. Délka 2:44.

Bod 5 programu: dodatky k veřejnoprávním smlouvám. Délka 4:45.

Bod 6 programu: diskuze. Délka 15:08.

Bod 7 programu: závěr. Délka 0:11.

Zápis ze ZZO č. 6 naleznete zde.