ZZO č. 9 – vysvětlení k porušování práv

V úvodní části ZZO č. 9 byla předsedajícím zveřejněna moje fotografie. Vznikly připomínky ohledně jejího vzniku i k porušování práv. Jak to tedy je a jaká jsou fakta?


Sestřih videozáznamu týkající se problematiky si můžete pustit zde. Kompletní nesestříhaný záznam bodu 0 naleznete v příspěvku ZZO č. 9 – videozáznam.

Ve vystoupení řečníků na mou adresu zaznívaly například výroky jako že manipuluji s fakty (časem záznamu), fotky roznáším po úřadech, zneužívám kameru atd. Ve vypjaté atmosféře ZZO č. 9 bylo obtížné na místě samém řečníkům na jejich otázky odpovědět. Proto jsem sepsal tento příspěvek, který by měl problematiku objasnit.

Údajná manipulace s datem pořízení fotografie

Fotografie byla vytvořena z videozáznamu. Technicky se jedná o vygrebování (export) jednoho framu z videozáznamu. Vlastnosti vygrebované fotografie jsou dané/limitované vlastnostmi původního videozáznamu. Nejhmatatelnější je například rozlišení, které může být maximálně 1920×1080 px v poměru stran 16:9, což odpovídá obrazovým vlastnostem Full HD videozáznamu.

Každý originální profesionální záznam je vybaven tzv. exif informací. V té je kromě jiného uvedeno datum a čas pořízení záznamu. Dále je zde uvedeno množství technických informací, informace o autorovi ale i výrobní číslo a model zařízení, které záznam pořídilo. Z exifu nelze vymazat 4 položky: datum a čas pořízení, výrobní číslo a zařízení na které záznam vzniknul. Ostatní údaje lze měnit či vymazat. Důvod nemožnosti smazat 4 výše uvedené položky je prostý – aby se dalo dokladovat, autorství snímku.

Ve většině případů (záleží na typu editovacího sw) exif informace zůstává součástí originálního záznamu i po běžných úpravách. V případě vygrabování framu z videozánamu jde o odlišný proces, než je běžná úprava. Z videa vzniká totiž nový produkt – fotografie, která s sebou nenese exif informace z původního videa. Logicky tedy editační sw při exportu framu přidělí aktuální datum a čas odpovídající okamžiku vzniku této nové fotografie. A to je také důvod, proč fotografie z videa má v exifu uvedeno 24.10.2015 20:10, ačkoliv videozáznam byl pořízen 24.10.2015 14:37.

TJ Moravan 151024-1 properties_description

 

Údajné porušení práv

Předmětná fotografie vznikla a z mé strany byla licencována jako editorial. Nikomu jsem nikdy neposkytnul práva k dalšímu šíření, publikaci či zveřejnění. Nikomu jsem neposkytnul komerční práva, nebo práva volného užití. Více o licencích si můžete přečíst v příspěvku Foto & video: znejte svoje práva a respektujte práva druhých. Fotografii v licenci editorial, pouze pro použití jako dokumentace dané akce, jsem v tištěné podobě osobně předal dne 26.10.2015 Stavebnímu úřadu v Holešově a dále p. Hlobilovi v jeho kanceláři na obecním úřadě. V elektronické formě jako jpg fotografii jsem za stejných editorial licenčních podmínek, poslal soubor e-mailem 29.10.2015 Stavebnímu úřadu v Holešově a 6.11.2015 Krajské hygienické stanici v Kroměříži. Tedy fotografii buď v tištěné nebo elektronické formě (jpg) dostaly pouze 3 instituce: Stavební úřad Holešov, Hygienická stanice Kroměříž a Obec Kostelec u Holešova. Dodatečně jsem si osobní návštěvou ověřil, že Hygienická stanice a Stavební úřad fotografii jen založily do spisu a dále jí nikomu dle svého vyjádření nepředávaly. To je očekávaný a logický postup, neboť poskytnutím třetí straně by instituce porušily zákon.

Proč jsem fotografii poskytnul právě těmto 3 institucím? Důvod je jednoduchý. Stavební úřad vydal na začátku října 2015 výzvu k dočasnému uzavření stavby, KHS zase dočasně uzavřela provozovnu (a s finálním rozhodnutím čekala na výsledek Stavebního úřadu). Obě tyto instituce věděly, že není respektováno jejich rozhodnutí a hledaly k tomu podklady. Obec, jako majitele pozemku, jsem zase chtěl (tak jak dvakrát předtím) informovat, jak je užíván obecní majetek v návaznosti na rozhodnutí výše uvedených úřadů.

Fotografie kterou p. Hlobil zveřejnil veřejnosti na ZZO č. 9 je s největší pravděpodobností ta fotografie, kterou jsem mu v tištěné podobě poskytnul (a on si jí zkopíroval). Připomínám, že se jedná o editorial licenci a nikomu jsem nedal souhlas k dalšímu šíření či publikaci. Neuváženým zveřejněním p. Hlobil porušil především moje autorská práva, protože na zveřejnění neměl řádnou licenci. Dále porušil osobnostní práva zobrazených osob (např. p. Tomáš Hlobil se při jednání ZZO oprávněně ohradil), protože fotografii p. Hlobil zveřejnil nesprávným způsobem. Co se týče porušení autorského práva, dle §40 zákona 121/2000 Sb. za neoprávněné užítí náleží autorovi dvojnásobek obvyklé odměny za licenci. Co se týče porušení osobnostního práva, tak to je čistě v jurisdikci soudu.

Z výše uvedeného myslím jasně vyplývá, že jsem se nedopustil žádné manipulace s obrazovým materiálem, ani jsem se nedopustil porušení práv poskytnutím editorial licence fotografie 3 úřadům. Naopak práva na ZZO č. 9 porušil p. Hlobil tím, že na veřejnosti publikoval dotčenou fotografii bez řádné licence a licenčních podmínek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *