Z prohraného soudního sporu se obec nepoučila

Krajský odvolací soud v Brně dal svým Rozsudkem plně zapravdu mým dvěma žalobám. Obec v celém rozsahu prohrála soudní spor. Obě žaloby se týkaly Tiskového zákona – povinnosti vydavatele obecního periodika KOSTKA uveřejnit příspěvek zastupitele.

Rozsudek 70Co_13_2019_112_Page_01

Rozsudek 70Co_13_2019_112_Page_02

Ignorování zákona, ztráta pudu sebezáchovy spojená s přefouknutým sebevědomím, stála obec na nejméně 53.111 Kč. Zítra 1.10.2019 máme zastupitelstvo a předložil jsem k projednání bod ohledně předepsání náhrady způsobené škody obci. Ve hře jsou 4 úřední osoby: bývalý starosta Ing. Petr Hlobil a 3 členové Redakční rady – Šárka Andrlíková, RNDr. Marcela Pospíšilíková a Mgr. Michaela Mikešková. Bude zajímavé sledovat, jestli si někdo z nich bude ochoten vytáhnout Černého Petra, nebo budou společně hrát hru na doktora Horáka.

Ve středu 25.9.2019 vyšlo nové číslo periodika KOSTKA č. 3/2019. Jelikož číslo vyšlo po pravomocném Rozsudku soudu, byl jsem zvědav, jak se obec a Redakční rada ponaučila ze soudního sporu. Nebudu Vás napínat – neponaučila. Nic na věci nezměnilo, že jsem v žádostech odcitoval část Rozsudku 70 Co 13/2019-112.

Z obsahového hlediska je dle názoru odvolacího soudu neoddiskutovatelné, že určující optikou, jež zde musí pro dané účely být nastavena, je nutnost zachování smyslu a celkového obsahového vyznění sdělení zastupitele, týkajícího se územního samosprávného celku.

Po komparaci textů žalobcem žalované zaslaných a žalovanou návazně otištěných sdělení je přitom nucen odvolací soud v obou žalovaných případech konstatovat, že redakčním zkrácením došlo k nepřehlédnutelné deformaci smyslu a celkového obsahového vyznění sdělení žalobce.

Jeden text doplňující informace nebyl zveřejněn vůbec. Už podruhé. Druhý text doplňující informace byl zase zkrácen o úvodních 6 vět. Text byl navíc otištěn bez povinného označení „doplňující informace“ (§ 15a odst. 3 TZ). Je to pořád neznalost a nedostatečná gramotnost porozumět psanému textu, nebo už jsou to naschvály a zkouška co snesu já a soudy v ČR?

Zdá se, že začínáme další kolo soudních žalob. Nevím co se ještě má stát, aby konkrétní úřední osoby v obci pochopily, že zákony se musí dodržovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *