Kostlivec č. 9 – pokuta 10.000 Kč od ČIŽP

Základní škola v Kostelci u Holešova je vina spácháním přestupku provozováním dvou teplovodních kotlů bez platného povolení provozu a ČIŽP ukládá ZŠ pokutu 10.000 Kč. Na první pohled jednoznačná informace datovaná dnem 8.12.2022. Při hledání zdroje odpovědnosti za spáchaný přestupek se překvapivě vyloupnul zaprášený kostlivec ze skříně kanceláře obce Kostelec u Holešova. Kostlivec se narodil 18.10.2021, kdy byla nová kotelna uvedena do provozu a začala být provozována. Ovšem bez nezbytného povolení k provozu, které pravomocně ZŠ získala až 18.2.2022. Vytvořila si kostlivce ZŠ, jakožto provozovatel kotelny, nebo obec, jakožto investor rekonstrukce kotelny? Proč nebylo o povolení požádáno hned, ale až o více jak 3 měsíce později po zahájení provozu? Proč žádost o povolení namísto ZŠ podávala paní Pospíšilíková jménem obce, když účastníkem správního řízení je pouze a jen ZŠ a nikoliv obec Kostelec u Holešova? Proč na dokumentu žádosti obce Kostelec u Holešova, doručené Krajskému úřadu Zlínského kraje, není uvedeno číslo jednací a odeslání dokumentu obcí nelze dohledat ani v datové schránce ani ve spisové službě obce? Je v tom ZŠ nevinně, protože nebyla obcí poučena a informována, nebo obec přikrývala nečinnost ZŠ? Nebo se obec probudila k činnosti až veřejnost začala klást úřadům cílené dotazy a ZŠ za přestupek hrozila sankce až 10 mil. Kč od ČIŽP?

Dne 16.9.2022 proběhla kontrola České inspekce životního prostředí v ZŠ Kostelec u Holešova, ze kterého byl dne 21.10.2022 doručen protokol o kontrole. Kvůli opravám chyb v psaní byl 1.11.2022 ČIŽP vyhotoven dodatek protokolu ze dne 21.10.2022. Ani vstřícná spolupráce při předkládání informací a dokumentů ohledně provozování kotelny ZŠ nedokázala změnit doloženou skutečnost nepovoleného provozování plynové kotelny.

Nejzásadnější otázkou zůstává, proč k pochybení došlo a kdo konkrétně za něj nese odpovědnost. Někomu bude muset ZŠ pokutu 10.000 Kč předepsat k náhradě. Ze zákona je odpovědný provozovatel kotelny, tedy ZŠ. Proč ale provozovatel nepodal hned 18.10.2021 žádost o povolení provozu? Neměla paní ředitelka Možíšová informace od investora (obce), že takovou žádost musí podat? Nebo informaci měla, ale žádost z nějakého důvodu nepodala? Při rozplétání odpovědnosti se ukazuje jako zásadní způsob a okolnosti podání žádosti o povolení provozu. Žádost, namísto ředitelky ZŠ Možíšové, podává bývalá starostka obce Pospíšilíková a to dne 31.1.2022. Žádost je na hlavičkovém papíře obce Kostelec u Holešova opatřená razítkem obce a podpisem p. Pospíšilíkové, čímž budí dojem oficiálního dokumentu obce Kostelec u Holešova.

Jenže na žádosti budete marně hledat číslo jednací či spisovou značku. Podobně není k nalezení žádná stopa v datové schránce obce či ve spisové službě obce, že by obec 31.1.2022 odeslala dokument se žádostí na Krajský úřad Zlínského kraje. Dotazem na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje jsem zjistil, že žádost obce neprošla centrální podatelnou, ale byla doručena přímo Ing. Bohdaně Peškové, která žádost o povolení vyřizovala a opatřila doručený dokument podacím razítkem (s datem 31.1.2021) a evidenčním číslem 8740/2022. Jenomže to nesouhlasí s výkazem služebních cest p. Pospíšilíkové, který předložila na jednání RO č. 5/2022 dne 7.3.2022 v bodě 11 ke schválení.

Na služební cestě ve Zlíně byla p. Pospíšilíková až o den později, 1.2.2022. Čtyři a půl hodiny na EAZK (agentura vyřizovala obci dotaci na kotelnu + zpracovávala (či pomáhala zpracovat) podpůrné odborné dokumenty) a KÚZK. Když odečteme hodinu na cestu tam a zpátky, zbývá nám 3,5 hodiny na dvě jednání, což je nezvykle hodně. Navíc v žádném zápise RO či ZO nenajdeme zmínku že jednání proběhla a co bylo jejich předmětem. Kvůli čemu p. Pospíšilíková strávila 1.2.2022 tři a půl hodiny na jednáních s EAZK a KÚZK nám zůstává utajeno.

Navíc u dokumentu údajně podaného 31.1.2022 je podivné, že první a druhá strana žádosti obsahuje hlavičku s logem a názvem obce. U jiných dokumentů obce druhá a další strany hlavičku neobsahují viz srovnání dokumentů obce ze stejného období.

Ze všech přímých a nepřímých důkazů se dá složit závěr: paní Pospíšilíková 1.2.2022 lepila horkou jehlou své opomenutí ohledně povolení provozu kotelny. Vzala starý předtištěný hlavičkový papír obce spolu s razítkem a vyrazila 1.2.2022 k agentuře EAZK, aby vytvořila žádost o schválení. Tuto žádost osobně předala na KÚ ZK Ing. Peškové, která jí antidatovaně přijala 31.1.2022. Ten samý den 1.2.2022 vydává KUZK povolení a odesílá jej obci datovou schránkou (to lze již na obci dohledat). Zdá se, že p. Pospíšilíková lepila horkou jehlou kostlivce, který po dotazech veřejnosti a začínajícím zájmu ČIŽP začal vypadávat ze skříně. Ve vzduchu začala pro ZŠ viset hrozba pokuty až 10 mil. Kč za přestupek od ČIŽP a paní Pospíšilíkové nejspíš došlo, že pochybení nepůjde zaretušovat.

V mozaice událostí a faktů chybí pohled ředitelky ZŠ Možíšové. Dne 27.12.2022 jsem jí písemně nabídl možnost reagovat na existující dokumenty ČIŽP, KUZK a obce, které budou předmětem tohoto příspěvku. Do dnešního dne paní ředitelka Možíšová bohužel nereagovala.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *