ZZO č. 16 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 16 konaného dne 17. prosince 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 7:04.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 15. Délka 14:37.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 7:55.

Bod 4 programu: vítěz veřejné zakázky na kotelnu a vzduchotechniku ZŠ. Délka 35:59

Bod 5 programu: vítěz veřejné zakázky na vestavbu schodiště ZŠ. Délka 1:45.

Bod 6 programu: schválení rozpočtu na rok 2021. Délka 11:05.

Bod 7 programu: střednědobý výhled rozpočtu. Délka 1:06.

Bod 8 programu: odměny kulturní komisi. Délka 1:21.

Bod 9 programu: prodej obecních pozemků. Délka 1:03:09.

Bod 10 programu: dodatek stanov Holešovsko. Délka 0:55.

Bod 11 programu: rozpočtové opatření 6/2020. Délka 0:54.

Bod 12 programu: žádost o dotaci na veřejný rozhlas. Délka 3:04.

Bod 13 programu: dodatek smlouvy na VO Karlovice. Délka 4:41.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 21:24.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:59.

Zápis ze ZZO č. 16 naleznete zde.