Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon!

Překvapivě snadno si necháváme ukrást obsah Svobody a Demokracie od vládnoucího establishmentu. Z centra, kde jsou dějinami vytvářena pravidla, je do Kostelce u Holešova cesta tak dlouhá, že Svoboda a Demokracie přišly o svůj smysl a obsah. V naší obci se přeměnily na dvě fráze zařazované do bezobsažných projevů minulostí vyškolených aparátčíků.

Myslel jsem si, že se Svobodou a Demokracií obsaženou v zákonech bude náš obecní establishment zacházet alespoň s úctou a respektem. Úcta ke svobodě slova, respekt k demokracii vyjádřit svůj názor.

V září 2017 redakce periodika Kostka vykopala Svobodu a Demokracii do tmavého kouta: „Cílem celé redakce je … působit lidem radost a podávat dobré zprávy. Špatných je dost.“ (Kostka č. 3, strana 6). Minulostí natrénované praktiky naskočily jako Pavlovův reflex – my určujeme co se smí a co ne, my budeme za vás rozhodovat co je pro vás dobré.

„Děláš bordel v dědině, problémy v zastupitelstvu!“ – svůj řev doprovázel odsouzený M.P. ranami pěstí, když násilím vniknul na můj pozemek a do mého domu 18.12.2017. „Můžete si za to sám, protože veřejně šíříte informace, co se nám nelíbí“, s ranou se k M.P. 8.1.2018 přidala rada obce obecního establishmentu. Rány jsem utržil nejen já, ale i Svoboda a Demokracie u nás v obci.

2018. Čtyřlístek starosta Hlobil a redakční rada (Andrlíková, Pospíšilíková, Mikešková) ztratili poslední stopy pudu sebezáchovy a uvádějí do obecní praxe svůj výklad Svobody a Demokracie. Namísto otištění mého textu doplňující informace garantovaného zákonem, redakční rada publikuje: „Doplňující informace je totožná s již otištěným článkem.“ (Kostka 2/2018 strana 8) a „Další text doplňující informace je totožný s již otištěným textem ve fóru zastupitelů v č. 2/18 zpravodaje Kostka, str. 8.“ (Kostka 3/2018 strana 5). Že můj text není totožný s publikovaným vím já a Čtyřlístek. Že Čtyřlístek veřejně lže vím já, ale nikoliv čtenáři periodika Kostka. Obecním establishmentem byla do prachu cesty zašlapána Svoboda a Demokracie. Nezbývá než zvednout hlavu a vrátit Svobodu a Demokracii pod vládu práva, nechat promluvit moc soudní.

11.7.2018 a 9.10.2018 podávám 2 žaloby na obec Kostelec u Holešova. Odvolací Krajský soud v Brně 31.7.2019 plně rozhodnul ve prospěch mých 2 žalob. Krajská odvolací soudní moc podpořila návrácení ztraceného sebevědomí Svobodě a Demokracii u nás v obci. Navzdory názorům obecního establishmentu a Okresního soudu vyřkla odvolací Krajská soudní moc pravomocné rozhodnutí o nutnosti dodržovat zákon při naplňování obsahu a smyslu Svobody a Demokracie.

Zdálo se, že Svoboda a Demokracie se díky pravomocnému rozsudku soudu mohou v naší obci přestat bát. Mohou vylézt z tmavého kouta, kam byly před časem zahnány a hrdě opět pozvednout hlavu při prezentování svých hodnot. Lidé v Kostelci u Holešova by si to dozajista zasloužili.

Opatření uložená soudem establishment obce splnil. Kontroly nad Svobodou a Demokracií v obci se ale nový Čtyřlístek – starostka Pospíšilíková a redakční rada (Andrlíková, Surala, Mikešková) – vzdát nehodlá. Vedoucí redaktorka Šárka Andrlíková ve svém vystoupení na zastupitelstvu č. 6 dne 1.10.2019 v bodě 13 opět vykazuje Svobodu a Demokracii do temného kouta, protože ona bude nadále určovat, co se smí napsat a co ne, co je pro občany obce Kostelec u Holešova dobré a co je zbytečné. Přepis jejího vystoupení: „21:28 Ten příspěvek, ten poslední, jsme vám zkrátili o ten první odstavec. 21:46 (příspěvek) Se týkal jenom vás, vaší osoby a vašeho kvílení, že se vám ubližuje. Protože to kvílení už bylo v těch prvních soudem … přinucených, soudem přinucených … abysme je otiskli, tak to kvílení tam bylo, takže už jsem považovala za zbytečné to kvílení znova opakovat.“

Podobná touha o udržení kontroly nad Svobodou a Demokracií byla cítit z některých vyjádření v diskuzi k rozsudku o prohraném soudním sporu (ZZO č. 6, bod 13). Na stránkách obce budete diskuzi v zápise hledat marně.

Hlobil P. ml: Na volené osoby se nevztahuje zákoník práce, kterým se oháníte. ZO se před zahájením soudních jednání odmítlo s vámi dohodnout a proto by jste měl požadovat náhradu škody po celém zastupitelstvu.
Hlobil P. st.: Jako starosta jsem se řídil zákonem o obcích, neobdržel jsem mandát od zastupitelstva cenzurovat články do Kostky. I kdyby ZO rozhodlo, že mám zaplatit tak nezaplatím a potom je na vás, pane Žůrku, aby jste to dal k soudu.
Hlobil P. ml.: Do doby než rozhodl soud platilo usnesení zastupitelstva, škoda vznikla soudními poplatky a zastupitelstvo mohlo této škodě předejít, kdyby schválilo dohodu, ale zastupitelstvo schválilo, ať věc dojde k soudu.
Andrlíková Š.: Zastupitel hrubě uráží čtyři lidi, tím, že je obviňuje z protiprávního jednání. Bývalý starosta, pokud by kontroloval články, tak by byl ve střetu zájmů a to nikdy nedělal.
Hlobil P. st.: Rozhodnutí soudu respektuji, ale v žádném případě se s ním neztotožňuji.
Hradil M. : Tento bod bychom neměli vůbec projednávat, škoda není jasně stanovena a ještě běží lhůta na odvolání.

Bude nutné opět nechat promluvit soudní moc pro obranu Svobody a Demokracie v obci? Nestačí jeden rozsudek, jeden prohraný soudní spor pro ponaučení a zjednání nápravy?

2 komentáře u „Svoboda. Svoboda? Zapomeňte, my jsme zákon!“

 1. Tento tvůj kritický článek má své opodstatnění,je viditelné,že řada obecních zastupitelů si jede po své linii,já osobně tě podporuji!Můžu ti říct že jsem častým terčem zesměšňování a špinavých pomluv,které mě ničí na duši!Ty sám jsi poznal „tvrdou pěst“nenávisti,za což agresor M.P.musí tvrdě zaplatit.

  1. Tondo,
   včera jsem konečně dostal originální zápis RO č. 21/2019. V části diskuze, kterou mimochodem obec nikde nezveřejňuje (kromě originálního zápisu který si musíš vyžádat, nebo osobně přečíst na obci), je uvedena nenánadná informace p. Pospíšilíkové. „Informace o rezignaci paní …… na místo šéfredaktorky zpravodaje Kostka.“ Vedoucí redaktorku Kostka schváluje ZO a nikoho jiného než Šárku Andrlíkovou ZO neschválilo. Důvod její rezignace není zřejmý.
   Vkrádá se spíše otázka, proč starostka o této důležité události na zastupitelstvu č. 7, konaného dne 7.11.2019, neinformovala? Když o rezignaci informovala už 4.11.2019 na RO? A proč se neřešila otázka vypsání výběrového řízení na místo vedoucí redaktorky, jak je uvedeno v pravidlech. Navíc toto vše musí schvalovat zastupitelstvo obce. 12.12.2019 bude nejspíš bude zastupitelstvo, tak bude o čem diskutovat.
   Zatím mám z toho pocit, že opět chtějí zamlčovat informace, co nejsou pro ně pozitivní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *