ZZO č. 11 – k bodu 5 „Výzva na výměnu oken a dveří“

Ve schválené „Výzvě“ nedošlo důsledně k dohodnuté úpravě textu technických podmínek. Jelikož „Výzva“ je již zveřejněna, je třeba urychleně text opravit a informaci rozeslat uchazečům.

Na ZZO č. 11 jsme v bodě 5 projednávali „Výzvu na výměnu okenních a dveřních výplní pro dům služeb“. Vznikla připomínka, že v příloze č. 4 – Technické parametry, je třeba doplnit do textu požadavků slůvko min. před číslo s požadovanou hodnotou pro parametry prostupu tepla – viz sestřih videozáznamu pojednávající o doplnění textu. Video je sestřih originálního záznamu se zachovaným reálným TC a TC od začátku projednávaného bodu. Původní záznam naleznete pod bodem 5 v příspěvku ZZO č. 11 – videozáznam.

S připomínkou doplnění textu přišel kolega Radek Pospíšilík, já jsem se snažil objasnit kde v textu přílohy č. 4 a proč na celkem 4 místech je třeba text doplnit. Petr Měrka se při formulaci usnesení ještě jednou připomněl, zda by text doplnění neměl být uveden v usnesení. Ze strany p. Hlobila jsme byli ujišťováni, že má u textu vykřičník a že text doplní. Těsně před hlasováním jsem znovu zopakoval, že původní text je třeba doplnit o slůvko min. u dvou parametrů oken (Ug a Uw) a u dvou parametrů dveří (Ug a Ud), tedy 2+2 úpravy.

V pondělí 18.4.2016 byla dokumentace publikována na webu obce. Bohužel příloha č. 4 byla opravena (doplněna o slůvko min.) jen z poloviny – u parametru Ug (vyznačeno zeleně) pro okna a dveře. U parametrů Uw a Ud (vyznačeno žlutě) slůvko min. chybí.

bod 5 technicke parametry 160419

Proč je uvedení slůvka min. tak důležité? Pokud v technických parametrech uvedeme pouze jednu fixní požadovanou hodnotu prostupu tepla, může dojít k diskriminaci uchazeče ze strany zadavatele (obec). Uvedu příklad. Uchazeč nabídne za stejnou cenu lepší vlastnosti – nižší hodnotu prostupu tepla (např. Ug=1,09). My ho ale budeme muset z výběrového řízení vyloučit, protože nesplnil technické parametry (požadovali jsme Ug=1,1). A tento postup se běžně považuje za diskriminaci uchazeče. Pokud před parametrem bude slůvko min., tak definujeme minimální požadované vlastnosti. Cokoliv lepšího je přípustné a je ku prospěchu obce. Dále je třeba si uvědomit, že okna a dveře mají v tomto případě vždy 2 U parametry. U okna se Ug týká prostupu tepla skleněnou výplní, Uw definuje prostup tepla okenním rámem včetně kování. U dveří je tomu podobně – Ug se opět týká prostupu tepla skleněnou výplní, Ud definuje prostup tepla dveřním rámem včetně kování. Tedy u každého z dvojice U parametrů musí být slůvko min.. Pokud to napíšeme jen u jednoho U parametru z dvojice, je to špatně. To je stejně, jako kdybychom nenapsali nic a říkáme si o napadnutí výběrka kvůli diskriminaci.

Jak situaci vyřešit? V tuto chvíli lze elegantně udělat samostatný dokument-dodatek „upřesnění technických parametrů“. Dokument pak přidat na web obce k výzvě a rozeslat osloveným uchazečům. Myslím, že je třeba prodloužit termín odevzdání nabídek o dobu mezi zveřejněním původní a doplněné dokumentace, ale tím si nejsem jistý – to je třeba ověřit. Výzvu a výběrko rušit nemusíme, protože neměníme zásadní parametry jako např. způsob hodnocení. Toto je můj návrh, jak bych situaci řešil já. Ovšem výkonnou pravomoc v rámci Výzvy má p. Hlobil a já nemám právo mu do jeho rozhodování zasahovat. Chtěl jsem tímto příspěvkem upozornit na chybu a poradit s řešením.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *