Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 6

Šestý díl. Zopakovat třikrát po sobě stejnou chybu během jednoho měsíce, to vyžaduje mimořádný talent. Zvláště poté, když je na chybu veřejně upozorněno, chyba je napravena a přesto se opět prosadí mimořádný talent úředníka chybu zopakovat. Která ze dvou úřednic obce Kostelec u Holešova disponuje tímto mimořádným talentem se asi nedozvíme. Jediné co víme, že oficiálními kandidátkami jsou p. Pospíšilíková a p. Rušikvasová, co vyřizují žádosti o informace.

Výpis obsahu datové schránky ze dne 3.11.2021. Hlavní požadované dokumenty – zápis RO č. 21/2021 a prezenční listina budete mezi poskytnutými dokumenty hledat marně.

Poskytujeme dokumenty, které opět neposíláme

Obec: v příloze zasíláme zápis z jednání RO č. 21/2021 včetně přílohy a prezenční listiny. Big Original s.r.o.: datovou schránkou jste v příloze neposlali avizovaný zápis a prezenční listinu. Doba vyřízení: 16 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (stížnost).

Perličky závěrem.

Big Original s.r.o.. Stejně jako v případě naší nedávné stížnosti ze dne 14. října 2021 se musíme podivit nad skutečností, že při vyřízení naší žádosti o zápis z jednání RO č. 21/2021 nám nebyl poskytnut právě tento zápis. Je možné, že se jedná pouze o šlendriánský přístup k výkonu státní správy a záměrem není cílená obstrukce ze strany povinného, jako třeba u naší žádosti ze dne 30.6.2021. Během 2 týdnů se však jedná o druhé opakování stejné chyby (neposkytnutí hlavního dokumentu – zápisu RO). S přihlédnutím k vyjádření Krajského úřadu Zlínského kraje v dokumentu KUZK 63569/2021 o obstrukčním jednání povinného, zvažujeme uplatnění Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.


Pro korektnost je třeba uvést, že obec Kostelec u Holešova reagovala na stížnost ze dne 3.11.2021 vyřízením hned druhý den 4.11.2021. Třetí identickou chybu (neposkytnutí dokumentu) obec dokonce sama vyřídila následující den po poskytnutí nekompletních dokumentů.

Zdá se, že obec zavedla nějaký mechanismus kontroly poskytovaných informací. To by určitě bylo chvályhodné, protože by to přibližovalo smysl a cíl fungování státní správy a samosprávy pro občany obce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *