ZZO č. 25 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 25 konaného dne 24. února 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu nového zastupitele, zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 10:27.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 24. Délka 6:49.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 18:28.

Bod 4 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 6:34.

Bod 5 programu: žádosti o finanční podporu. Délka 7:53.

Bod 6 programu: prodej obecní parcely. Délka 2:12.

Bod 7 programu: výmaz předkupního práva. Délka 2:06.

Bod 8 programu: smlouva o smlouvě budoucí. Délka 1:31.

Bod 9 programu: veřejná zakázka obecní rozhlas. Délka 9:51.

Bod 10 programu: změna ve Strategickém programu rozvoje obce. Délka 4:57.

Bod 11 programu: dotace na vybavení Myslivny. Délka 1:39.

Bod 12 programu: kaple sv. Floriána. Délka 6:25.

Bod 13 programu: informace ke stavbám. Délka 17:55.

Bod 14 programu: volba člena RO. Délka 1:51.

Bod 15 programu: prodloužení vodovodního řadu. Délka 1:08:08.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 8:57.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:16.

Zápis ze ZZO č. 25 naleznete zde.