smlouvy s dodavateli

Smlouva o dílo na veřejné osvětlení veřejné zakázky „Modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova – RV01“

smlouva oboustranně podepsaná dne 26.9.2017 ETMONTA smlouva a publikovaná dne 1.10.2017 na profilu zadavatele

Příkazní smlouva na administraci výběrových řízení veřejného osvětlení Dobrá zakázka

příkazní smlouva na administraci veřejných zakázek pro veřejné osvětlení, firma Dobrá zakázka s.r.o., ze dne 7.4.2017

Příkazní smlouva na administraci výběrových řízení veřejného osvětlení

smlouva na administraci veřejných zakázek pro veřejné osvětlení včetně plné moci, firma Stilt Projects s.r.o., ze dne 4.7.2016

Veřejné osvětlení

smlouva na realizační dokumentaci veřejného osvětlení, firma Satturn, ze dne 14.3.2016
plná moc udělená firmě Satturn p. Hlobilem

Školní jídelna – pronájem

Scolarest -smlouva-o-najmu, firma Scolarest, ze dne 25.6.2015; smlouva o nájmu nebytových prostor pro podnikání: 203 m² výrobních a skladových prostor a 212 m² prostor školní jídelny; roční nájem 84.000 Kč bez DPH, smlouva na 7 let.

Scolarest-smlouva-o-stravovani, firma Scolarest, ze dne 25.6.2015; smlouva o zajistění stravování; náklady energií platí obec (elektrická energie, vodné a stočné, atd.), smlouva na 7 let

Školní kuchyně – rekonstrukce

Smlouva-dehon, firma DEHON, ze dne 25.6.2015; smlouva o rekonstrukci prostor školní kuchyně; cena 1.845.250 Kč s DPH.

Dodatek-č-1-dehon, firma DEHON, ze dne 31.8.2015; smlouva o snížení ceny zakázky o více jak 316.264 Kč na základě zásahu stavebního dozoru za neoprávněně účtované náklady při rekonstrukci prostor školní kuchyně; nová cena 1.528.985,23 Kč s DPH.


Dokumenty jsou publikovány tak, jak byly poskytnuty obcí (p. Hlobil) na základě mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, nebo byly získány z veřejně dostupných zdrojů.

publicistický blog, dokumenty, zákony, názory, komentáře