Zápisy ze zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova schválený dne 25.11.2014 usnesením ZO 2/2014 a vyvěšený na webu obce v bodě XIII odstavec 3 říká:

Jednací řád Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova_Page_6

Zápis je umístěn na internetových stránkách obce Kostelec u Holešova.

Detailněji řečeno (jak vyplývá z předchozích bodů) – plnohodnotný zápis včetně podpisů starosty, místostarostky a 2 ověřovatelů. Plnohodnotný zápis, jež je jediným originálním zápisem z veřejného zasedání Zastupitelstva obce (ZZO) a obsahuje písemný záznam co bylo na zasedání projednáváno, řečeno, připomínkováno, apod. Mimochodem veřejnost ZZO, veřejnost zápisu a veřejnost informací co byly na ZZO řečeny, projednávány, namítány, kontrolovány a rozhodnuty jsou klíčovou podmínkou pro kontrolu činnosti ZO veřejností. ZO pracuje s veřejnými financemi, které musí být pod veřejnou kontrolou. A zásadní kontrolu musí vytvářet občané. V místních věcech to totiž nikdo jiný za ně neudělá.

Po nástupu do role zastupitele dne 15.9.2015 jsem napřed potřeboval zorientovat v dokumentech, které vedení obce vytváří (zápisy ZO a RO, smlouvy a dohody, výběrová řízení, atd.). Od samého počátku jsem narazil na tvrdý odpor p. Hlobila v poskytování dokumentů. Nevím, kde se u něj bere ta paranoia, že poskytnutím dokumentů se světu odhalí tajemství starosty Hlobila. Pochopil jsem, že porušování jednacího řádu ZO v nezveřejňování zápisů ZZO není technický omyl či neschopnost vedení obce, ale systematický záměr.

8.12.2015 na ZZO jsem nechal zařadit na program jednání bod 16 o dodržování jednacích řádů obce – přednesená důvodová zpráva: Příloha k bodu č. 16 ZO č.9. Na tomto místě se nebudu rozepisovat o detailech projednávání bodu a usnesení k němu. Chci jen zdůraznit výsledek: plnohodnotné zápisy ze ZZO na webu obce stále nejsou. V lednu 2016 sice obec publikovala na webu usnesení, ale to samozřejmě v žádném případě není a nemůže být zaměňováno se zápisem ZZO.

Proto jsem se rozhodnul, že veřejnosti poskytnu plnohodnotné zápisy ze ZZO, tak jak mi byly obcí tyto dokumenty poskytnuty na základě mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *