Jsme připraveni pokračovat. Ale v čem?

Kandidátka Hlobilova uskupení měla v roce 2018 heslo: „Jsme připraveni pokračovat“. Za 4 roky se ukázalo, v čem pokračovali – porušování zákona, obcházení předpisů, neplnění povinností předepsaných zákonem, prohraný soudní spor, pomluvy či obviňování. Mašinérii státní správy, orgánům činným v trestním řízení a soudům chvíli trvá, než se doberou závěru. Nicméně plody jejich „pokračování“ průběžně dozrávají a je dobré si je připomenout. Třeba i proto, abychom seznali, v čem chce Hlobilovo uskupení „pokračovat“ a proč jména jako Zaviačičová, Surala, Ballnér, A. Pospíšilík nejsou u něj vidět.

Aktuálně probíhající řízení

Výsledek právě probíhajících řízení a kontrol sice není znám, ale už jen skutečnost, že řízení s obcí bylo zahájeno značí, že úřady mají oprávněné podezření z porušení předpisů podložené důkazními dokumenty.

 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – dělení zakázky při zadávání veřejné zakázky na veřejné osvětlení v obci Kostelec u Holešova v letech 2017-2018.

  Výřez z dokumentu ÚOHS č.j. ÚOHS-18734/2022/536 ze dne 2.6.2022
 2. Ministerstvo vnitra ČR – výkon zákona č. 106/1999 Sb. při poskytování informací.
 3. Česká inspekce životního prostředí – neprovedení náhradní výsadby za způsobenou ekologickou újmu.
 4. Firma ABV flow s.r.o. se ohradila proti křivému nařčení ze strany p. Pospíšilíkové, která se v zastoupení veřejně omluvila.
  text omluvy
  Omluva p. Pospíšilíkové přednesená na ZO č. 28 dne 23.8.2022

  Celý dokument omluvy zde a v zápise ZO č. 28.

Dokončená řízení a soudy

Ohledně ukončených případů byly informace již zveřejněny – především v sekci „Černá listina“ tohoto webu. Připomenu ty nejzásadnější případy.

 1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – zrušení výběrového řízení z moci úřední (veřejná zakázka na dodavatele veřejného osvětlení).
  Rozhodnutí ÚOHS č.j. ÚOHS-S0599/2016/VZ-42820/2016/551/OPa ze dne 20.10.2016 o zrušení výběrového řízení vyhlášeného obcí Kostelec u Holešova.

  Obec musela zaplatit 30.000 Kč.

  Rozhodnutí ÚOHS o úhradě nákladů řízení za zrušené výběrové řízení z moci úřední.
 2. Krajský soud v Brně – porušení Tiskového zákona. Obec musela zaplatit 53.433,63 Kč (náklady předepsané soudem, advokát obce, cestovní náklady obce).

  Detailní vyčíslení proplacených nákladů obce Kostelec u Holešova v rámci prohraného soudního sporu.

Konsolidace a zpracovávání důkazů

 1. Pronájem školní jídelny – ztráta obce minimálně 1,46 mil. Kč.
 2. Chodníky v Kostelci u Holešova – vybudovány bez stavebního povolení a v rozporu s projektovou dokumentací. Projektant, stavební dozor, zhotovitel ani obec nezaregistrovali, že se chodník nedá postavit dle projektu. Musela zasáhnout PČR a SÚ, aby se situace napravila. Obci vznikly dodatečné náklady.
 3. Podezření na dotační podvody.
 4. Obec porušila podmínku Stavebního úřadu při rekonstrukci technologií pro ŠJ. Obec musela navíc zaplatit téměř 698 tis. Kč (další projekt, nutné požární úpravy).

„Jsme připraveni pokračovat“

Ačkoliv jsou důkazy veřejně publikované na webu obce www.kostelecuholesova.cz v části Zpravodaj KOSTKA, sluší se zde připomenout, co si Hlobilovo volební uskupení představuje za svým „Jsme připraveni pokračovat“. Sliby jsou zveřejněné na straně 2 periodika KOSTKA č. 3/2018.

Žlutě jsem v textu zvýraznil, v čem je Hlobilovo uskupení „připraveno pokračovat“. Níže si dovoluji doplnit, jak slib dopadl.

 • rekonstrukce míst pro oddělený sběr odpadů – projekt zastaven pro nereálnost splnění podmínek dotace, dotace 732.050 Kč vrácena
 • revitalizace rybníka v Karlovicích – nerealizováno, obec nezískala dotaci
 • revitalizace zeleně od družstva po náves a na hřbitově – realizováno, výsledky (funkčnost, estetika) vidíte sami
 • rekonstrukce domu seniorů – na několik etap z části proběhla, momentálně se řeší reklamace
 • dokumentace pro šatny na hřišti – nerealizováno

1 komentář u „Jsme připraveni pokračovat. Ale v čem?“

 1. To je jedno pane Žůrek v čem se bude pokračovat. 60 hadrů k důchodu je nádhera a je jedno že co udělali tak bylo špatně. Každý hledí jen na své potřeby. A jak už někdo psal prachy nesmrdí. Když si starostka stěžuje kolik musí vyřizovat žádostí, tak co dělá Hlobil? Je zástupce starostky, tak ať neobíhá dědinu s drby na vás a ať něco dělá. Výplatu 13 hadrů dostává a práce za ním není vidět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *