Rada obce lhala a vysmívala se 373 petitentům

Je to asi největší podraz Rady obce ve volebním období 2014-2018. Neznalost problematiky, neschopnost se zorientovat, umanutost, papalášská arogance moci a odmítání vést konstruktivní dialog vedly nakonec u mnoha slušných a zapálených spoluobčanů v obci k tomu, že aktivity pro zájmový a spolkový život v obci vzdali.

Úvodem bych se chtěl všem 373 petitentům omluvil za lež obsaženou ve Stanovisku Rady obce na předanou Petici „za zachování provozu školní jídelny současným zřizovatelem„. Já vím, moc to nepomůže. Tou dobou jsem ani nebyl zastupitelem a na zasedání jsem chodil jen jako divák-pozorovatel bez možnosti jednání významně ovlivnit. Ale dnes jako zastupitel cítím spoluzodpovědnost za nespravedlnost, kterou někteří kolegové zastupitelé vůči Vám napáchali. Stydím se za jejich jednání, za účelovou lež, ve které více jak rok pokračovali. V době podání petice a odpovědi RO, byla školní jídelna provozována ZŠ, jejímž zřízovatelem je obec. Od 1.9.2015 jídelnu neprovozuje ZŠ a obec není zřizovatelem žádného subjektu provozující jídelnu.

  • 21.5.2015 byla petice předána do rukou starosty Hlobila. Petice je adresována obci, vedení obce, radě obce a zastupitelům. Zastupitelé nikdy petici neobdrželi, starosta Hlobil dvakrát selhal – petice nebyla evidována ve spisové službě a nebyla distribuována adresátům, kterým byla určena (zastupitelé).
  • 16.6.2015 vydává RO stanovisko „… školní jídelna i nadále zůstane v majetku Obce Kostelec u Holešova pod současným zřizovatelem„.

12 RO 2015 7 bez podpisu HL_Page_1

  • 23.6.2015 ZZO č.7. V bodě 7 b) je schválen (pro 8, proti 6) dodatek ke zřizovací listině ZŠ: od 1.9.2015 organizace nevykonává činnost školní jídelny. Jinými slovy, to co RO napsala před týdnem je lež. Do 31.8.2015 byla zřizovatelem jídelny ZŠ, od 1.9.2015 to je Scolarest (Eurest).

ZO 7 4 HL

  • Na několika zasedáních zastupitelstva opakovaně vznášíme dotaz, kdo je zřizovatelem školní jídelny. Je evidentní, že RO tápe v rozdílech kdo je majitel, zřizovatel a provozovatel. Diskuze je obvykle dlouhá, nic neobjasňuje a obvykle končí starostovým „dětem chutná“.
  • 8.12.2016 ZZO č. 17, bod diskuze. Zdeněk Ballnér zastupitelům vysvětluje, kdy obec (ZŠ) přestala být zřizovatelem školní jídelny a kdo je současným zřizovatelem. Já předkládám dokument školského úřadu Zlínského kraje co jsem si nechal vypracovat. Radek Pospíšilík žádá starostu o písemnou odpověď kdo je zřizovatelem školní jídelny.

kdo je zrizovatel KU Zlin 161121 HL

14-ZO-18 Diskuze Hlobil

starosta Hlobil: Ale pořád Obec zřizuje školu, ale už bez školního stravování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *