Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 2

Chaotická, horlivá a nelogická anonymizace dokumentů obcí Kostelec u Holešova je poměrně běžným jevem. Ne že by se to občas jiným úřadům či státním institucím nestávalo. Obecně mám vypozorováno, že když je úřad dobře veden a koná v souladu se zákonem, má úředníky vzdělané a vyškolené. K excesům s anonymizací pak u nich nedochází. U nás v obci podklady pro odpověď na žádost o informace chystá, dle vyjádření p. Pospíšilíkové, paní Rušikvasová. Dlouho jsem problém okolo opakované nesprávné anonymizace neřešil až obec vytvořila „anonymizovaný“ dokument státní organizace Agentura pro ochranu přírody a krajiny. Důvod a provedení anonymizace si prostě říkalo o odvolání a upozornění, že obec prostřednictvím svých úředníků opravdu neví co dělá, nebo neví, jak to má dělat. Na což ve finále doplácíme my, občané obce Kostelec u Holešova.

Posudek AOPK ohledně kácení stromů

Obec: v rozporu se zákonem anonymizuje jméno a podpis v dokumentu státního úřadu, telefon a mailovou adresu obsahující jméno ponechá bez anomyzace. Odvolací orgán: dokumenty státních orgánů, institucí a úředních osob jsou vyjmuty z anonymizace, k anonymizace dokumentů nemělo dojít, postup obce postrádá smysl. Doba vyřízení: 59 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (odvolání).

  • 27.8.2021 podání žádosti
  • 9.9.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti obcí
  • 14.9.2021 odvolaní proti Rozhodnutí o odmítnutí
  • 8.10.2021 zrušení původního Rozhodnutí obce odvolacím orgánem Krajského úřadu Zlínského kraje
  • 25.10.2021 poskytnutí posudku 1 a 2 na základě příkazu nadřízeného orgánu Krajského úřadu Zlínského kraje

Perličky závěrem.

Krajský úřad Zlínského kraje. Odvolací orgán však musí souhlasit s odvolacími důvody uvedenými v odvolání žadatele. Agentura ochrany přírody a krajiny je orgánem státní správy, správním úřadem, a tedy vydané dokumenty vznikly z úřední činnosti. Ustanovení § 8a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím z ochrany práv dotčených osob vylučuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Údaj o vyřizující osobě, jakož i údaj o řediteli správy CHKO proto nepožívají právní ochrany ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Odvolací orgán tak musí konstatovat, že provedená anonymizace osobních údajů nebyla provedena v souladu s právními předpisy, a žadateli měly být požadované dokumenty poskytnuty v plném znění. Nad to je taktéž přiléhavá připomínka žadatele, že byť byl anonymizován údaj o vyřizující osobě, kontakt na ni (telefonní číslo, emailová adresa obsahující též jméno a příjmení) na dokumentu zůstal. Pominemeli fakt, že k anonymizaci na dokumentech nemělo dojít, takový postup povinného subjektu postrádá smysl.

Aktivní Kostelec z.s. (žadatel). Závěrem si dovolíme ke způsobu provedení anonymizace povinným uvést komickou skutečnost. Ačkoliv povinný v poskytovaných dokumentech AOPK anonymizoval jméno úřední osoby, v patičce dokumentů ponechal bez anonymizace e-mailovou adresu a telefon úřední osoby, co posudky vypracovávala.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *