Proč starostka Pospíšilíková lže?

Že nám veřejně paní Pospíšilíková na jednání Zastupitelstva 14.12.2021 lhala, se v tu chvíli na místě nedalo ověřit. Svým dotazem jsem se zajímal, zda rekonstrukce (VZT a kotelna) v budově ZŠ, kudy denně prochází děti a cizí strávníci, byla ukončena kolaudací. „Stavební povolení ani kolaudace nebyla potřeba“ vyznělo z odpovědi p. Pospíšilíkové. O pár dní později mi začaly docházet zprávy naznačující, že to byla od p. Pospíšilíkové vědomá lež a obec opět dělá černou stavbu navíc financovanou z dotace.

14. prosince 2021 na veřejném jednání Zastupitelstva obce č. 24, v bodě 3 (videozáznam čas 14:55-15:50) odpověděla p. Pospíšilíková na můj dotaz: „Stavba se nedělala na stavební povolení, dle stanoviska stavebního úřadu není třeba stavební povolení a územní rozhodnutí, kolaudace není.“

Pro ověření tvrzení jsem postupně požádal kompetentní úřady o dokumenty, které by ověřily tvrzení p. Pospíšilíkové. Již první dokumenty dokazovaly, že 14.12.2021 p. Pospíšilíková vědomě lhala. Vědomě proto, že věděla o nutnosti mít stavební povolení: již 22.11.2021, tedy více jak 3 týdny před veřejně pronesenou lží, učinila pokus legalizovat černou stavbu podáním žádosti o dodatečné povolení stavby. Druhou vědomou lží se p. Pospíšilíková snažila schovat za stanovisko stavebního úřadu (že není potřeba stavební povolení), přičemž téměř 2 měsíce věděla, že stavební úřad stavbu považuje za nelegální, protože 26.10.2021 zahájil řízení o odstranění stavby. Dlouho před vyřčenou lží na zastupitelstvu 14.12.2021 p. Pospíšilíková věděla, že obec stavební povolení nemá, má ho mít a jedná se o nelegální černou stavbu ve veřejné budově obce, kam denně chodí děti a veřejnost. Pikantní na celém je, že kdybych se nezeptal, p. Pospíšilíková by nás, v rozporu s její zákonnou povinností, neinformovala. Ani nás zastupitele, ani radu obce na některém ze 4 jednání v období 26.10.2021 až 14.12.2021: RO 22/2021, RO 23/2021, RO 24/2021 a RO 25/2021. Nechápu, k čemu radní (Hlobil st, Surala, Marek, Klesnil) docházejí na jednání rady obce, když se nezajímají o nezákonné konání obce a nepožadují informace od starostky.

26. října 2021

Stavební úřad vydává a obci doručuje oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby. Stavba není v pořádku a je buď prováděna v rozporu s projektovou dokumentací nebo stavebním povolením. Nebo obec staví bez stavebního povolení.

22. listopadu 2021

Obec, jménem p. Pospíšilíkové, podává žádost o dodatečné povolení stavby.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby na základě podané žádosti o dodatečné povolení stavby ze dne 22.11.2021.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby do 31.3.2022.

2. prosince 2021

Stavební úřad vydává výzvu k doplnění žádosti o dodatečné stavební povolení ze dne 22.11.2021.