Tlačení trakaře s demokracií a dodržováním zákonů je na Vás

Mám 3 důvody, proč nenajdete mé jméno na volební kandidátce v Kostelci u Holešova. Všechny mají společného jmenovatele v napadení občanem obce Miroslavem P. 18.12.2017 provázeného 2,82 ‰ alkoholu a vyjádřením „Děláš bordel v dědině“ a „Děláš bordel na zastupitelstvu“. Soud útočníka pravomocně odsoudil, navazující další soudy stále probíhají, následky bohužel přetrvávají. Prvním důvodem je můj zdravotní stav v příčinné souvislosti s napadením 18.12.2017 z důvodu mých aktivit jako zastupitele (Zlínský deník, Týdeník Kroměřížska). Třináct měsíců strávených na neschopence po napadení (první moje neschopenka v životě), co přešlo do trvalého invalidního důchodu je myslím dost výmluvný argument pro mé rozhodnutí. Druhý důvod je, že v návaznosti na napadení jsem přišel o práci a musím pomáhat manželce v soláriu, což je náš jediný zdroj příjmů jako rodiny. Třetí důvod je, že až na pár výjimek lidi v Kostelci nezajímalo co dělám a báli se mne veřejně podpořit. Proč mám tedy riskovat svůj život a zdraví pro někoho, kdo o to ani nestojí a veřejně se mě nezastane? Jestli si mám vybrat mezi svým zdravím a životem na jedné straně a aktivitami pro obec, kterým téměř nikdo nevyjádří veřejně podporu, tak si vybírám svůj život a zdraví. Lidé v Kostelci ještě musí dozrát a dospět v demokracii a respektu k zákonům, jak je běžné v jiných místech této země. Já jsem jim ukázal cestu jak dohlížet na nakládání s našimi veřejnými prostředky, na dodržování zákonů, na úctu a respekt k principům demokracie. Zbytek je na nich.

Z počátku vládnutí Hlobilova uskupení se mi vryly do paměti dva výrazné signály, které předznamenaly moje úsilí za dodržování zákonů obcí a za zachování úcty a respektu k demokratickým pravidlům:

 • „To číst nebudu. Já jsem tu zákon.“ (reakce Hlobila po zvolení starostou na nabídnutý výtisk zákona o obcích k prostudování)
 • „To by si tu mohl říkat každý co chce!“ (replika radního Rušikvase na poznámku veřejnosti při jednání Zastupitelstva obce)

Vědom si svého slibu zastupitele „… Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ , začal jsem obec nabádat k dodržování zákonů. Bohužel mnoho mých upozornění zůstalo ze strany obce či zastupitelstva bez odezvy. Přesněji řečeno mým upozorněním se vysmívali. Nezbylo než požádat třetí stranu o vyjádření ke způsobu aplikování zákona obcí.

Dovolím si uvést stručný výčet dosažených prosazení zákona a práv občanů obce Kostelec u Holešova zajímat se o dění v obci. Abyste případně věděli, na co a kde navázat.

 1. „Jednání Rady obce je neveřejné, žádost o zápis RO odmítáme.“ Z prvotního postoje p. Hlobil obrátil a dnes jsou alespoň neúplné zápisy (ZO a RO) k dispozici on-line. Pokud se zajímáte o kompletní originální dokument, musíte na obec osobně, nebo si jej vyžádat dle zákona č. 106/1999 Sb.
 2. „Zpoplatníme poskytování informací.“ Účelovou finanční překážku v poskytování informací byla obec nucena zrušit na základě zásahu dozorujícího orgánu MV ČR.
 3. „Vypněte tu kameru! Hoďte na to čepicu! Zastupitelstvo odhlasovalo, abyste vypnul tu kameru.“ To jsou některé z hlášek zastupitelů a občanů z dvacetiminutového grilování odporu na ZO č. 9 kvůli natáčení veřejného jednání zastupitelstva. Nezákonné požadavky jsem ignoroval a natočená jednání zastupitelstva jsou od té doby veřejně k dispozici. Častokrát slouží jako důkazní dokument protiprávního jednání obce. Jednání odpůrců natáčení je o to více komické, jelikož Holešov i Přerov jednání ZO nejen natáčí, ale i živě přenáší kabelovou TV.
 4. „Zadávací dokumentace je diskriminační, hrozí zásah ÚOHS.“ Většina zastupitelů se nám na ZO smála, když jsme toto varování vyslovili. Pak zasáhnul ÚOHS a výběrové řízení zrušil. Obec to stálo 30 tis. Kč a zdržení při výběru dodavatele téměř o jeden rok.
 5. „Ministerstvo vnitra konstatovalo 6 porušení zákona obcí.“ Marně jsem dlouhodobě upozorňoval na nesoulad konání obce se zákonem o obcích a Informačním zákonem; autorita kontroly z MV ČR jako jediná přinutila obec k nápravě.
 6. „Nedostatky ve vedení spisové služby Kostelec u Holešova.“ Kontrola MV ČR konstatovala pochybení při neoznačování úředních dokumentů spisovou značkou. Mohlo tak docházet k manipulaci s úředním dokumentem obce, kdy byl dokument vlastně oficiálně vyhotoven.
 7. „V obecním periodiku KOSTKA musí být umožněno vyjádřit svůj názor i opozičnímu zastupiteli, třeba i odkazem na web stránky.“ Od roku 2018 se vyostřily zásahy obce do mých textů spolu s odporem obce zveřejňovat mé příspěvky. Následovaly 2 žaloby, které byly nepravomocně okresním soudem Kroměříž zamítnuty, aby při odvolacím řízení Krajský soud v Brně prvostupňové rozhodnutí zrušil a potvrdil správnost mých žalob. Obec, kromě ostudy a odstoupení vedoucí redaktorky, vydala za tento předem ztracený právní experiment 53.433 Kč.
 8. „Černá stavba chodníků v Kostelci byla postavena v rozporu s projektem, aniž by to zaregistroval stavební dozor či obec.“ Pro sjednání nápravy musela do obce dorazit PČR a stavební úřad.
 9. „Obec byla přinucena k zadání odborného posudku, který zredukoval původní požadavek na skácení 30 stromů na výsledných 6 stromů“. Příčinou bylo nekompetentní odůvodnění skácení stoletých stromů ze strany žadatelů (obec, soukromá osoba).
 10. „Uloženou náhradní výsadbu obec neoprávněně vykázala doklady zaplacenými z dotace“. Dle KÚ ZK je věcí obce, aby si hlídala provedení náhradní výsadby. Porušení dotací prověří Státní fond životního prostředí, nesplnění náhradní výsadby Inspekce životního prostředí.
 11. „Až 5 let nebyla prováděna náhradní výsadba za pokácené stromy.“ Z podnětu KÚ ZK bylo zmapováno pochybení na základě něhož obec začala dodatečně konat. Dohru má v rukou přestupkový orgán Inspekce životního prostředí.
 12. „Většina zastupitelů se vysmívala riziku při rozdělení veřejné zakázky na veřejné osvětlení.“ ÚOHS na základě zjištěných okolností zahájil s obcí správní řízení.

Z popsaného je myslím zřetelně vidět, že dodržování zákonů, spolu s respektováním demokratických principů, není u nás v obci Kostelec u Holešova automatickou samozřejmostí. Zvlášť citelně to pocítí jednotlivci, co nejsou konformní s Hlobilovým názorovým proudem. Byť nám trakař s demokracií a dodržováním zákonů v obci při tlačení vrže, musí se v rámci České republiky pohybovat. Je jen na nás (Vás), zda se občanům podaří přesednout do pohodlnějšího prostředku, který bude přirozeně dodržovat a respektovat pravidla demokratického právního státu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *