Kostlivec č. 1 – pokuta 50 tisíc Kč od ÚOHS

Svoje předem písemně připravené vyjádření zastupitel Hlobil přečetl na jednání zastupitelstva. Kromě jiného se razantně vymezil proti mému varování zaslané Aleši Pospíšilíkovi, že „Nové vedení obce a zastupitelstvo bude muset řešit mnoho reliktů a nepopulárních kostlivců, co zbyly po Hlobilově uskupení“ (Hlobilova interpretace: „nová RO převezme neradostné dědictví a mnoho kostlivců co po Hlobilově uskupení zbylo“). Vyjádření p. Hlobila nebyla nějaká jeho momentální emotivní replika v diskuzi na názor jiného řečníka. Dokument si p. Hlobil předem písemně připravil: měl tedy možnost si text promyslet, zvážit věrohodnost jednotlivých slov a oporu v důkazech. Pan Hlobil veřejnosti tvrdí, že kostlivci jsou pouze 2 a to ještě z období před jeho vládnutím v obci. Rozhodl jsem se toto jeho nepravdivé tvrzení vyvrátit. Seriál příspěvků o kostlivcích Hlobilova uskupení bude doprovozený důkazy a vysvětlujícími komentáři.

Že existuje kostlivec s cenovkou 50.000 Kč za přestupek v podobě porušení zákona o zadávání veřejných zakázek spočívající v neoprávněném rozdělení veřejné zakázky, pan Hlobil a paní Pospíšilíková velmi dobře věděli.

Šest týdnů před volbami (11.8.2022) dostala obec Rozhodnutí o přestupku. Přesto Hlobil s Pospíšilíkovou zavřeli kostlivce do skříně a nikomu nic neřekli. Hlobil dokonce vědomně veřejně lhal když jako zastupující místostarosta v době nepřítomnosti starostky na zastupitelstvu č. 28 konaného dne 23.8.2022 převzal její povinnosti a měl informovat o činnosti obce. Ačkoliv jsem se na vývoj správního řízení cíleně ptal, od p. Hlobila jsem dostal jen arogantní a jízlivou odpověď. Že obec od 11.8.2022 vlastní Rozhodnutí ÚOHS p. Hlobil 23.8.2022 zamlčel.zápis ZO č. 28, 23.8.2022, bod 3

Ani v zápisech následujících 4 zasedáních Rady obce (16/2022 5.9.2022, 17/2022 19.9.2022, 18/2022 3.10.2022 a 19/2022 17.10.2022) nenajdete žádnou zmínku o ukončeném správním řízení a uložené pokutě 50.000 Kč od ÚOHS. Toto si snadno může každý průměrně IT gramotný čtenář ověřit na webu obce proklikem na uzob s patřičnými kritérii vyhledávání.

Paní Pospíšilíková zcela selhala a rezignovala na svou povinnost informovat o činnosti obce. Místo informování členů Rady obce, zastupitelů či občanů, urputně hlídala zamčenou petlici na dveřích skříně s kostlivcem za vydatného přispění Hlobila. Při úzkostlivém hlídání skříně s kostlivcem tajně doufali, že se veřejnost před volbami o pokutě nedozví. Dozví. Na stránkách ÚOHS, jsou veřejně dostupná veškerá rozhodnutí úřadu.

Rozhodnutí ÚOHS o pokutě 50.000 Kč ze dne 10.8.2022 nabylo právní moci 20.10.2022, protože obec podala proti Rozhodnutí rozklad. Rozhodnutím předsedy ÚOHS byl rozklad dne 19.10.2022 zamítnut a potvrzeno původní Rozhodnutí o přestupku obce s pokutou 50.000. Kč.

ÚOHS byl na obec poměrně shovívavý při výšce vyměřené pokuty za přestupek. Horní hranice pokuty byla 741.186 Kč. Je nesporné, že je to kostlivec pana Hlobila a paní Pospíšilíkové, kterého se do poslední chvíle ovládání obce snažili zatajit. Na riziko rozdělení zakázky jsme předkládali mnoho argumentů (videozáznam bodu 5 ZO č. 23 ze dne 17.8.2017), ale byli jsme „demokraticky“ přehlasováni Hlobilovými „boys“. Teď by se správně měli hlasující zastupitelé podělit o zaplacení pokuty 50.000 Kč za škodu, kterou svým nesprávným rozhodnutím obci způsobili.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *