odpověď na komentář nejen Karla Pavlíka

Od pana Karla Pavlíka přišel rozsáhlý komentář, který se v mnohém shoduje s některými otázkami od zastupitelů či tazatelů. Proto jsem se rozhodl pro tento příspěvek s obšírnějším vysvětlením a doložením faktů.

K.P.: Pan Žůrek je zastupitel a v přísaze jistě sliboval, že bude vše dělat pro dobro obce.

Dovolím si zacitovat slib zastupitele ze zákona 128/2000 Sb.§ 69 odst. 2: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Všimněte si, že Vaše slova „bude vše dělat pro dobro obce“ ve slibu nejsou. Zákonodárce velmi dobře věděl, že použití slova vše je nesplnitelné a nenaplnitelné. A dále doporučím Vaší pozornosti, jak slib řeší vyváženost mezi zájmy obce a jejich občanů na straně jedné a řídit se Ústavou a zákony ČR na straně druhé. Jinými slovy: sebelepší zájem obce a občanů nesmí být v rozporu s Ústavou a zákony ČR. A tady je asi klíčová odpověď na spoustu mých kroků a činů.

K.P.: … není schopen své jednání seriózně oddůvodnit (žádný pádný argument jsem ve videích neslyšel).

Chápu, že jste na zdejších stránkách poprvé a nebylo asi v lidských silách vše pročíst a shlédnout všechny videa. Pro Váš výše uvedený argument jako příklad za všechny doporučuji pozornosti příspěvek ohledně nahrávání videozáznamu z veřejného jednání zastupitelstva. Máte tam všechno: moje argumenty, zdůvodnění svého jednání. Přesto jsem byl zastupiteli a veřejností pranýřován. Následně jsem požádal MV ČR o stanovisko (dokumenty jsou v příspěvku), aby se třetí strana vyjádřila ke sporu.

K.P.: … několikrát poslat na obec kontrolní orgány (bez jakékoliv předešlé snahy být obci nápomocen)

Neustále opakuji stejnou odpověď na otázku, proč to dělám. Když vidím, že jako obec děláme věci v rozporu se zákony, snažím se na to ostatní upozornit. Ve chvíli, kdy je můj názor přehlasován demokratickou většinou, tak respektuji výsledek hlasování. Ale nikde není zaručeno, že hlasující většina má právně správný názor. A pokud cítím, že je v obci porušován zákon, je mou povinností občana a zastupitele pokusit se o nápravu. A jedna z cest je, že požádám třetí stranu, ať nám sdělí oficiální názor. Někdy je to formou stanoviska, někdy je to formou kontrolního nálezu, někdy je obci přikázáno vykonat rozhodnutí, apod. Tedy pokud to jde, tak se snažím dopředu upozornit na chyby a až potom věc předávám třetí straně. Že většina zastupitelů má mizivé právní povědomí a malou snahu se dovzdělat, je věc druhá. Přehledně chyby naleznete na stránce Černá listina v horním menu.

Na mnoho Vašich otázek můžete nalézt odpovědi v mém příspěvku „O co Vám jde pane Žůrku?“. Myslím, že tam jsou přehledně napsané moje důvody proč věci dělám. Možná tam najdete i motivy mého jednání – třeba i z psychologického hlediska, pokud Váš zájem o mé zkoumání trvá.

Na konec mi dovolte jednu poznámku na poslední větu Vašeho komentáře. Jestliže se „toto fakt nedá číst“, tak to jednoduše nečtěte. Já nerežíruji, kdo píše komentáře na můj web pod mé příspěvky. Ano, to že si to přečtou moji blízcí, moji kamarádi, moji zákazníci, moji spolupracovníci – no to je snad logické, ne? A to že zaujmu i neznámé lidi, tak to je bonus navíc a potvrzení, že to asi nedělám tak úplně špatně. A že je málo kritických komentářů? Ani se moc nedivím. Statisticky to bude podobný vzorek jako tváře nechápajících lidí v sále na zastupitelstvu. Většině projednávaného nerozumí a tak raději mlčí, aby se neztrapnili hloupým argumentem. A přitom stačí tak málo – přečíst si příslušný zákon.