Proč Rada obce plánuje schodkový rozpočet na rok 2019?

Rada obce předložila návrh schodkového rozpočtu na rok 2019. Na jedné straně se snaží záplatovat přehlížené opravy zděděné po předchozím starostovi Hlobilovi, na straně druhé se snaží naplňovat vyhladovělý prázdný šuplík s projektovými dokumentacemi a žádostmi o dotace. Řešit to schodkovým rozpočtem je rizikové, zvláště když některé výdaje nejsou nutné resp. působí dojmem zbytečného rozhazování.

rozpocet 2019 - PZ namitky 190226_Page_2

V 9 bodech jsem sepsal námitky k návrhu rozpočtu obce (návrh rozpočtu 2019, detailní návrh, porcování medvěda na RO) a v předstihu jsem je zaslal Radě obce. Od paní starostky se mi dostalo pozitivní zpětné vazby, že se námitkami budou zabývat a vyjádří se k nim. Cítím to jako krok vpřed, že se vracíme k normální lidské komunikaci a výměně názorů.

rozpocet 2019 - PZ namitky 190226_Page_2

Jedna moje námitka se týkala navýšení dotací spolkům, které v součtu dělá 27%. V minulosti aktivita Finančního výboru na zastupitelstvu byla nulová a nebylo zřejmé, jestli vůbec někdo kontroluje na co spolky dotace využily. Požádal jsem paní starostku o spolupráci, abychom rozptýlili pochybnosti ještě před samotným jednáním zastupitelstva a nezadrhli jsme se při schvalování dotací spolkům. Podařilo se sice pohnout z bodu nulové kontroly, ale k jistotě, že veřejné prostředky spolky používají dle schválených pravidel, máme ještě daleko. Poslal jsem paní starostce a Radě obce žádost o doplnění dokumentů k žádostem spolků o dotaci.

FW_ Podklady pro zasedání Zastupitelstva č. 3 (7. 3. 2019 17_00)_Page_1

Pevně věřím, že v zastupitelstvu je mnoho nových tváří, kterým není lhostejné, zda obec postupuje dle zákonů a pravidel, které si obec sama stanovila. Jako zvolení zastupitelé jsme převzali faktickou spoluzodpovědnost za vykonávání veřejné správy naší obce a měli bychom k tomuto úkolu přistoupit důsledně a zodpovědně. Cítím, že na rozdíl od minulého volebního období to tentokrát vezmeme za správný právní konec.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *