Archiv rubriky: ZZO č. 12

ZZO č. 12 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 12 konaného dne 25. června 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 3:54.

Bod 2 programu: projekt PLURAL

I. část: představení projektu FENIX TNT a energetická agentura Zlín, odpovědi na předem zaslané písemné otázky, odpovědi na živě položené otázky po představení projektu. Délka 1:26:51.

II. část: diskuze zastupitelů k projektu. Délka 48:52.

Bod 3 programu: nákup pozemků obcí. Délka 2:15.

Bod 4 programu: diskuze. Délka 6:08.

Bod 5 programu: závěr. Délka 0:11.

Zápis ze ZZO č. 12 naleznete zde.

ZZO č.12 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZO č. 12 konaného dne 17. května 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu náhradníka za člena ZO Kostelec u Holešova. Délka 4:24.

Bod 2 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 12. Délka 8:12

Bod 3 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 15:22.

Bod 4 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 27:25.

Bod 5 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy D/2016/9 – Charita Holešov. Délka 1:35.

Bod 6 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy D/2016/10 – sociální služba Kroměříž. Délka 1:13.

Bod 7 programu: schválení veřejnoprávní smlouvy D/2016/11 – ZO ČSOP Buchlov. Délka 1:01.

Bod 8 programu: schválení nejvhodnější nabídky – výměna okenních a dveřních výplní Dům služeb Kostelec u Holešova. Délka 6:35.

Bod 9 programu: doplnění člena kontrolního výboru. Délka 1:40.

Bod 10 programu: schválení rozpočtového opatření 1/2016. Délka 1:55.

Bod 11 programu: diskuse. Délka 38:20.

Bod 12 programu: závěr. Délka 1:25.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 12 si můžete přečíst zde.