Archiv rubriky: ZZO č. 16

ZZO č. 16 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 16 konaného dne 17. prosince 2020 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 7:04.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 15. Délka 14:37.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 7:55.

Bod 4 programu: vítěz veřejné zakázky na kotelnu a vzduchotechniku ZŠ. Délka 35:59

Bod 5 programu: vítěz veřejné zakázky na vestavbu schodiště ZŠ. Délka 1:45.

Bod 6 programu: schválení rozpočtu na rok 2021. Délka 11:05.

Bod 7 programu: střednědobý výhled rozpočtu. Délka 1:06.

Bod 8 programu: odměny kulturní komisi. Délka 1:21.

Bod 9 programu: prodej obecních pozemků. Délka 1:03:09.

Bod 10 programu: dodatek stanov Holešovsko. Délka 0:55.

Bod 11 programu: rozpočtové opatření 6/2020. Délka 0:54.

Bod 12 programu: žádost o dotaci na veřejný rozhlas. Délka 3:04.

Bod 13 programu: dodatek smlouvy na VO Karlovice. Délka 4:41.

Bod 14 programu: diskuze. Délka 21:24.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:59.

Zápis ze ZZO č. 16 naleznete zde.

ZZO č.16 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 11

Komentovaný sestřih videozáznamu projednávaného bodu 11 – diskuze – z veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Projednávání bodu 11 – diskuze – na ZZO č. 16 nabralo hned v úvodu drsnou formu. Pan Hlobil si vzal slovo a pustil se do mých žádostí o informace, co posílám na obec. Jenže to udělal zákeřně. Neobracel se na mně (jako původce a autora žádostí), ale na naší volební kandidátku. Mnohým z Vás je jasné, o jakou hloupost a právní nesmysl jde – volební kandidátka nemůže dávat žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

11-zo-16-komentovany-sestrih-a

Ale panu Hlobilovi to naopak vyhovovalo trefovat se a neprávem napadat nevinné lidi. Bohužel to vyvrcholilo u kolegy tím, že prásknul věcmi a odešel (a bohužel i ze zastupitelstva). 28 let se v obci velmi úspěšně stará o výchovu mladých hasičů a teď se dostal neprávem do spárů právního negramoty Hlobila. Je velmi smutné, kam až p. Hlobil ve své zlobě je ochoten zajít. Chápu, že se to na něj momentálně tlačí ze všech stran – kontrola MV ČR, správní řízení ÚOHS, špatně provedená výběrová řízení, hrozby vracení dotací, atd. Sklízí ovoce svých špatných rozhodnutí, neochoty a neschopnosti naslouchat – navíc podtržené jeho právní negramotností a bezradností. Ale nechci Vám podsouvat své názory – nejlepší bude, když si pustíte komentovaný sestřih a uděláte si názor sami.

11-zo-16-komentovany-sestrih-b

Sestřih videozáznamu je opatřený texty a komentáři. Pro snadnější pochopení diskutované problematiky jsou v obraze naklíčované texty z dokumentů, na které se odkazuji. TC z původního záznamu je v obraze pro přehlednost zachován. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 11 naleznete zde.


Zdrojové dokumenty v plném znění, na něž se záznam odkazuje:

 

ZZO č.16 – komentovaný sestřih videozáznamu bodu 4

Komentovaný sestřih videozáznamu projednávaného bodu 4 – schválení vítěze VZ na úvěr – z veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Projednávání bodu 4 – schválení vítěze veřejné zakázky na poskytnutí úvěru – na ZZO č. 16 bylo nadmíru zajímavé. To, že drtivá většina zastupitelů včetně předkladatele bodu (tedy starosty) chodí nepřipravena, na to jsem si zvyknul. Že nikdo nemá s sebou dokumenty o kterých se jedná (např. směrnice, výzva a dokumentace VZ, jednací řády, zákony, atd.), to se také stalo naším obecním folklórem. Je pravda, že tentokrát měl starosta s sebou směrnici, ale na videu si jistě všimnete, že v ní akorát listuje. Obsah si buď nepřečetl, nebo mu nerozumí – myslím, že mi dáte za pravdu po shlédnutí sestřihu.

04-zo-16-komentovany-sestrih

Připravil jsem sestřih videozáznamu opatřený texty a komentáři. Pro lepší orientaci v problematice jsem do obrazu naklíčoval texty z dokumentů, které jsem citoval. To proto, aby se do mne zase někdo populisticky nepouštěl, že zde prezentuji výmysly a polopravdy. TC z původního záznamu je v obraze pro přehlednost zachován. Původní autentický a nezkrácený záznam projednávaného bodu 4 naleznete zde.


Zdrojové dokumenty v plném znění, na něž se záznam odkazuje:

směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 1/2015

odpověď na žádost kdy a kde byly na webu obce vyvěšeny výzvy na veřejné zakázky

plnohodnotný zápis ZZO č. 15 ze dne 2.8.2016

bod 5 ZZO 15 příloha č.1 výzva k podání nabídky na úvěr
bod 5 ZZO 15 příloha č.2 zadávací dokumentace

ZZO č.16 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 16 konaného dne 13. září 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Slib nového zastupitele za odstoupivšího zastupitele. Délka 3:38

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 16. Délka 9:35

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 3:16.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 14:34.

Bod 4 programu: schválení vítěze veřejné zakázky v předpokládané hodnotě 700 tis. Kč a vysoutěžené částce 195 tis. Kč na poskytovatele úvěru akce „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Délka 20:06.

Bod 5 programu: schválení vítěze veřejné zakázky na zhotovitele projektu „Proměna školní zahrady a prostoru přiléhajícího k ZŠ Kostelec u Holešova“. Délka 14:56.

Bod 6 programu: schválení obecně závazné vyhlášky OZV č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci hlučných činností. Délka 16:22.

Bod 7 programu: poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova – HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU. Délka 2:14

Bod 8 programu: dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2015/10 ze dne 16.9.2015. Délka 1:52

Bod 9 programu: projednání protokolu o kontrole vedení archivní a spisové služby v obci Kostelec u Holešova. Délka 21:33

Bod 10 programu: projednání protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Kostelec u Holešova. Délka 23:59

Bod 11 programu: diskuze. Délka 27:26

Bod 12: závěr. Délka 0:49


Zápis ze ZZO č. 16 si můžete přečíst zde.