Kostlivec č. 6 – Pospíšilíková ohrozila obec exekucí

Hned prvního prosince 2022 vypadl další čerstvý kostlivec i přes lživé tvrzení pana Hlobila, že žádní kostlivci na obci nejsou. Tento konkrétní nese datum vzniku 30. září 2022, přičemž se do 19. října 2022 vůbec nemusel stát kostlivcem. Jen připomínám, že starostka Pospíšilíková a místostarosta Hlobil byli ve svých funkcích do 18. října 2022, kdy je ustavující zastupitelstvo odstavilo od funkcí. Obci Kostelec u Holešova bylo Krajským úřadem Zlínského kraje, po zbytečně zpatlané odpovědi na žádost o informace, přikázáno sdělit žadateli datum, kdy byla vzduchotechnika zrealizována. Dvojka Pospíšilíková – Hlobil se namísto prostého sdělení požadovaného data 25.10.2021 pustila do nejistého právního experimentu v podobě přezkoumání Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Experiment nadbytečně zaměstná nové vedení obce spolu s rizikem vzniku nákladů spojeným s exekučním vymáháním. Dle aktuálních právních názorů bude navíc požadavek obce na přezkoumání rozhodnutí nejspíš odmítnut jako nepatřičný.

V odůvodnění Rozhodnutí č.j. KUZL 81788/2022 jsou srozumitelně a jasně popsány důvody rozhodnutí KU ZK: informací obec dozajista disponuje, žádný zákonný důvod nebrání odepření, informační příkaz se stává exekučním titulem.

Obec Kostelec u Holešova nesplnila příkaz KÚ ZK a po opakovaném odvolání oprávněného je 4.10.2022 vydáno opakované Rozhodnutí č.j. KUZL 82597/2022 s téměř identickým příkazem pro obec.

Stačilo, aby obec žadateli do 19. října 2022 poslala požadované datum: 25. října 2021. Namísto toho 6. října 2022 obec odesílá na KU ZK informaci, že se bude bránit informačnímu příkazu podnětem na přezkoumání k Úřad pro ochranu osobních údajů.

Krajský úřad Zlínského kraje 1. prosince 2022 reagoval výzvou, aby obec předložila všechny zbylé dokumenty, jako podání na ÚOOÚ a vyjádření tohoto úřadu.

Od 1.1.2020 platí totiž novela InfZ, která zavádí v § 16b institut přezkumného řízení, který se p. Pospíšilíková rozhodla využít. Nejspíš byl KÚ ZK zvědavý, jak se ÚOOÚ s požadavkem obce na přezkumné řízení vypořádá. Já ostatně také.

Předně jsem si prostudoval jedno i druhé podání obce, shodně datované 6.10.2022. V podáních postrádám informaci, proč a na základě jakého právního titulu se obec na ÚOOÚ obrací (chybí odkaz na § 16b InfZ, apod.). Možná bude ÚOOÚ méně formalistický a tuto skutečnost pomine. Co ale myslím nelze pominout je duch a smysl InfZ. Ten je totiž vystavěn v návaznosti na právo na informace zakotvené v Listině základních práv a svobod. Tedy práva požadovat informace od orgánů státní správy a veřejných institucí. Nikoliv naopak. Ačkoliv to nikde v § 16b není uvedeno, v širších souvislostech vnímám uplatnění institutu přezkumného řízení jako právo pro oprávněného (žadatele), nikoliv pro povinného. Potvrzení své úvahy jsem po krátkém hledání nalezl na stránkách ÚOOÚ. „Povinný subjekt není oprávněn dát podnět na přezkum proti rozhodnutí nadřízeného orgánu.“ Navíc požadavek obce na odkladný účinek Rozhodnutí KÚ ZK není v § 16b obsažen. Uvidíme, jak se s požadavkem obce na uplatnění § 16b InfZ vypořádá ÚOOÚ.

Nové vedení obce vyhodnotilo situaci, že není důvod k odmítnutí poskytnutí požadovaného data, kdy byla vzduchotechnika realizována. Především proto, že o uvedení VZT do provozu, včetně provedení zkoušek a zaškolení obsluhy, existuje na obci protokol ze dne 25.10.2021. Informaci obec poskytla a zažehnala riziko ostudy vymáhání exekucí.

Na celém je zvláštní jedna věc. Proč p. Pospíšilíková nechala zajít  poskytnutí informací až tak daleko? Proč se (nesmyslně) brání podnětem na přezkum k ÚOOÚ? Odpověď můžeme hledat ve větě dokumentu KÚ ZK „zda byla či nebyla k datu 22.11.2021, kdy byla podána žádost o dodatečné povolení stavby, instalována vzduchotechnická jednotka pro kuchyni v ZŠ Kostelec u Holešova“. A hlavně v datech patřičných úkonů:

Průběh zakázky a především legálnosti jednotlivých kroků je pod drobnohledem právní firmy. Myslím, že stejně jako já zbystřili u skutečnosti, že datum předání VZT (podle PD) 25.10.2021 nastává dříve, než je 20.4.2022 vydáno stavební povolení a schválena projektové dokumentace. Myslím, že toto je citlivé místo, proč paní Pospíšilíková odmítla poskytnout datum a pustila se do hry s rizikem exekuce pro obec. Možná i laskavé čtenáře napadne stejná otázka jako mě: jak může někdo předat VZT dle projektové dokumentace, která ještě nevznikla a dle stavebního povolení, které tou dobou ještě neexistovalo (ani o něj tou dobou nebylo požádáno).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *