Sběratel

V posledních dvou číslech Kostky publikoval p. Hlobil st. v rubrice Fórum zastupitelů citáty osobností. Nic proti sběratelskému hobby p. Hlobila st., ale takovéto příspěvky by měly být uveřejňovány vedle pěstování rajčat či chovu králíků. Nikoliv v rubrice určené pro zastupitele, kde ze zákona mají právo na otištění textu týkajícího se obce.

Z veřejně dostupných informací lze dohledat, že šíře sběratelského portfolia p. Hlobila st. kromě citátů obsahuje ještě pranostiky, což si můžeme připomenout z minulých vydání periodika KOSTKA. Aby nedošlo k mýlce: nemám nic proti sběratelským a hobby aktivitám. Z dětství si pamatuji, že mnoho z nás sbíralo citáty, výroky nebo pranostiky. Jak jsme pobírali více rozumu, znalostí a životního rozhledu, postupně jsme opuštěli toto sběratelství, protože jsme si zformovali vlastní názory, myšlenky či postoje k životu, které jsme se naučili prezentovat svému okolí. Ti obratnější z nás si pak již nemuseli při prezentaci svých názorů pomáhat myšlenkami cizích lidí.

Jak jsem uvedl, nemám vůbec nic proti hobby či sběratelství. Určitě může být zajímavé podělit se o výsledky sportovních, kulturních či zájmových aktivit. Dozajista se najdou čtenáři, kteří si se zálibou přečtou o pěstitelském či chovatelském úspěchu občana obce. Ostatně redakční rada je hladová po takovýchto informacích, když sama na straně 12 čísla 1/2021 periodika KOSTKA půstránkovým inzerátem vybízí k zaslání příspěvků.

V příspěvku „Kostelecké papalášství“ jsem 28. ledna 2021 publikoval názor, že citáty 4 osobností publikované p. Hlobilem st. v čísle 4/2020 periodika KOSTKA nepatří do rubriky Fórum zastupitelů. I přesto, že pan Hlobil st. své další citáty v čísle 1/2021 periodika KOSTKA uvodí textem z programu jeho kandidátky z roku 2014 „usilovat o lepšího člověka“, nic to nemění na skutečnosti, že to nepatří do rubriky Fórum zastupitelů. Konkrétně proto, že není naplněn požadavek zákona, aby se text týkal obce. Přilepenec propagandistické volební fráze s nekonkrétním naplněním a souvislostí s naší obcí obtížně dokáže naplnit dikci zákona.

Je výsostné právo redakční rady citáty pana Hlobila st. uveřejnit. Zároveň je jejich zodpovědností vybrat pro publikování textu odpovídající rubriku. Redakční rada by neměla rezignovat na čistotu členění periodika. Abychom příště náhodou nenašli článek o Chmelovárku v rubrice Mateřská škola.

ZZO č. 17 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 17 konaného dne 25. února 2021 v Sokolovně obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 7:21.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 16. Délka 6:38.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 28:29.

Bod 4 programu: změna Územního plánu. Délka 31:33

Bod 5 programu: územní studie BI6. Délka 3:16.

Bod 6 programu: schválení veřejnoprávních smluv. Délka 6:33.

Bod 7 programu: veřejná zakázka na rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Délka 23:31.

Bod 8 programu: zpráva kontrolního výboru. Délka 8:39.

Bod 9 programu: věcné břemeno. Délka 33:04.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 6:26.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:32.

Zápis ze ZZO č. 17 naleznete zde.