Archiv rubriky: ZZO č. 25

ZZO č. 25 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 25 konaného dne 24. února 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu nového zastupitele, zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 10:27.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 24. Délka 6:49.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 18:28.

Bod 4 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 6:34.

Bod 5 programu: žádosti o finanční podporu. Délka 7:53.

Bod 6 programu: prodej obecní parcely. Délka 2:12.

Bod 7 programu: výmaz předkupního práva. Délka 2:06.

Bod 8 programu: smlouva o smlouvě budoucí. Délka 1:31.

Bod 9 programu: veřejná zakázka obecní rozhlas. Délka 9:51.

Bod 10 programu: změna ve Strategickém programu rozvoje obce. Délka 4:57.

Bod 11 programu: dotace na vybavení Myslivny. Délka 1:39.

Bod 12 programu: kaple sv. Floriána. Délka 6:25.

Bod 13 programu: informace ke stavbám. Délka 17:55.

Bod 14 programu: volba člena RO. Délka 1:51.

Bod 15 programu: prodloužení vodovodního řadu. Délka 1:08:08.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 8:57.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:16.

Zápis ze ZZO č. 25 naleznete zde.

ZZO č. 25 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 25 konaného dne 12. prosince 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 25. Délka 6:56.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 24. Délka 3:32.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 29:10.

Bod 4 programu: rozpočtové opatření č. 3/2017. Délka 1:45.

Bod 5 programu: rozpočtové provizorium. Délka 2:14.

Bod 6 programu: změna územního plánu. Délka 27:41.

Bod 7 programu: prodej automobilu Dacia Logan Délka 8:13.

Bod 8 programu: poskytnutí příspěvku na zřízení nového babyboxu ve Zlíně Délka 10:46.

Bod 9 programu: odměny neuvolněným zastupitelům Délka 10:43.

Bod 10 programu: poskytnutí příspěvku pro Domov pro seniory Choryně. Délka 1:24.

Bod 11 programu: dodatek k pravidlům vydávání zpravodaje KOSTKA Délka 30:43.

Bod 12 programu: plnění plánovaných úkolů v roce 2017. Délka 15:38.

Bod 13 programu: diskuze. Délka 1:11:12.

Bod 14 programu: závěr. Délka 0:48.

Zápis ze ZZO č. 25 naleznete zde.

Technická poznámka. U některých bodů záznamu se ještě dokončuje export a po dokončení budou průběžně publikovány.

23.12.2017. Všechny body byly exportovány a publikovány.