Dostanu zase roubík?

V termínu do uzávěrky jsem zaslal 3 samostatná sdělení zastupitele k otištění do periodika KOSTKA 3/2020. Minule s mými texty Redakční rada naložila dost svérázným způsobem. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát.

První samostatné sdělení zastupitele bylo odesláno 18.8.2020 v tomto obsahu a rozsahu textu.

Po bitvě je každý generál?

(zpracováno podle příspěvku „Po bitvě je každý generál?“ z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Na FB profilu kostelecuholesova .eu byl publikován zajímavý příspěvek. Líbivě napsaný, ale s mlhavou znalostí reality, idealistickou představou o možnostech ovlivňování chodu obce, či nejasností o rozdaných politických kartách u nás v obci.

Vysvětlení a komentář jsem shrnul do 10 bodů, z nichž část pro tento text vybírám. Nemohu konat jménem obce, protože k tomu nemám pravomoc. Moje zkušennost s veřejnými zakázkami je známá, přesto jsem nikdy nebyl navržen za člena hodnotící komise. V Kontrolním výboru není člen opozice, podobně jako v Redakční radě. O co spolky požádají, to dostanou. Pokud mám v předstihu informace, dávám na ZO písemné připomínky, které jsou v zápise. Informace, co nám obec nesdělí, si musím napřed vyžádat a pak mohu reagovat jako „generál po bitvě“. Silou 9 hlasů proti 6 bude opozice vždy tahat za kratší konec a nezbývá, než zmapovat porušení zákona, medializovat a doufat, že se to nezopakuje.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Druhé samotatné sdělení zastupitele bylo odesláno 20.8.2020 v tomto obsahu a rozsahu textu.

Lež ani podvod nepomohly k získání dotace

(zpracováno podle příspěvku „Lež ani podvod nepomohly k získání dotace“ z webu www.kostelecuholesova.eu publikovaného 31.7.2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Paní Pospíšilíková se v periodiku KOSTKA č. 2/2020 veřejně přiznala k podvodu, aby lidem „prodala“, že chodníky a veřejné osvětlení v Karlovicích, namísto 3,5 mil. Kč, dokáže udělat jen za 150 tis. Kč. Nejenže obec dotaci díky vlastnímu lemplovství nedostala, ale navíc podvedla okolní obce z MAS Partnerství Moštěnka, co se o dotaci také ucházeli.

Originální příspěvek popisuje podvod, kdy výběrové řízení ani vítěze VZ neschválil žádný orgán obce, a cituje veřejné přiznání „Záměrem starostky bylo získat co největší počet bodů v bodovém hodnocení žádosti obce o dotaci …“. Přečtete si dokument ukazující marnost podvodu, protože žádost byla podána mezi posledními bez šance na úspěch. Samostatný odstavec je v původním příspěvku věnován časovému přehledu s doložením důkazních dokumentů, kdy několikaměsíční náskok před vyhlášením dotace promarnilo úřední lemplovství.

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Třetí samostatné sdělení zastupitele bylo odesláno 21.8.2020 hodinu před uzávěrkou v tomto rozsahu a obsahu textu.

Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí

(zpracováno podle příspěvku „Pavlačové drby rozhodly o vzdělávání i vašich dětí“ z webu www.kostelecuholesova.eu publikovaného 21.8.2020, kde je původní plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty)

Jestli jste se mysleli, že nový ředitel základní školy bude v řádně vyhlášeném konkurzu vybrán na základě vyhodnocení odborných kvalit hodnotící komisí, tak jste se šeredně zmýlili. Rozhodly pavlačové drby a 3 politici. Trojlístek radních Hlobil st., Klesnil a Marek rozhodl o dalším směrování a kvalitě vzdělávání i Vašich dětí.

„Na základě analýzy vnitřních poměrů a vnějších projevů…“ stojí v politickém odůvodnění tří radních. V textu příspěvku najdete, že trojlístek místo seriózní analýzy shromažďoval drby, které si nechává ve své hlavě. Že konkurs na ředitelku MŠ se nedělal proto, že je v předdůchodovém věku, ale konkurs na ředitele ZŠ se dělal proto, aby si nemyslel, že ředitelování má do důchodu. A prý jsou za své hlasování odpovědní voličům. Zeptáte se trojlístku za své děti, proč politicky po 28 letech vytlačili z obce zkušeného pedagoga?

Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Jeden z trojice členů Redakční rady odstoupil. Nový člen je povoláním policista, což by z principu měla být osoba respektující a dodržující zákony. Uvidíme, zda to bude mít vliv na dodržování Tiskového zákona a Ústavou zaručených práv a svobod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *