ZZO č. 28 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 28 konaného dne 26. června 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 22:38.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 27. Délka 4:17.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 31:33.

Bod 4 programu: závěrečný účet obce za rok 2017. Délka 31:28.

Bod 5 programu: účetní uzávěrka a hospodářský výsledek za rok 2017. Délka 3:53.

Bod 6 programu: závěrečný účet svazku obcí za rok 2017. Délka 1:46.

Bod 7 programu: změna způsobu obsluhy pošty. Délka 18:49.

Bod 8 programu: finanční příspěvek Charita. Délka 3:08.

Bod 9 programu: stanovení počtu členů ZO. Délka 1:42.

Bod 10 programu: vyřazení nedokončených investic z majetku obce. Délka 3:45.

Bod 11 programu: kabelová přípojka NN. Délka 2:26.

Bod 12 programu: rozpočtové opatření č. 1/2018. Délka 5:04.

Bod 13 programu: rozpočtový výhled na roky 2019-2023. Délka 4:22.

Bod 14 programu: plán rozvoje sportu na období 2018-2023. Délka 35:28.

Bod 15 programu: zpráva ze šetření kontrolního výboru. Délka 20:03.

Bod 16 programu: diskuze. Délka 31:19.

Bod 17 programu: závěr. Délka 0:45.

Zápis ze ZZO č. 28 naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *