Veřejná omluva panu Ležákovi

Chtěl bych se touto cestou, jako občan a jako zastupitel obce, veřejně omluvit panu Ležákovi, že musel strpět nedůstojné projednávání bodu na ZZO o nedodržení jeho smlouvy ze strany obce.

Při projednávání bodu 6 na ZZO č. 11 konaného dne 14. dubna 2016 ohledně okolností nenaplnění smlouvy ze strany obce vůči panu Ležákovi padala rozporuplná a mnohokrát nepravdivá tvrzení. Na sestřihu videozáznamu se o atmosféře a vyřčených tvrzeních můžete přesvědčit sami.

Kompletní nesestříhaný záznam naleznete ve dříve zveřejněném příspěvku ZZO č.11 – videozáznam v bodě 6.

Nebyl jsem členem ZO v minulém volebním období, když se vykupovaly pozemky na parcely a podepisovaly navazující věcná břemena. Problematiku jsem tenkrát sledoval jen z povzdálí. A stejně tak i na ZZO č. 11 jsem jako „divák“ sledoval projednávání bodu 6. Ono to jako projednávání bylo jen chvilku na začátku. Ve chvíli, kdy se začalo rozebírat proč obec nevykoupila pozemek paní Malované, když byla koupě 18. prosince 2013 na ZZO č. 17 usnesením č. 9/17 schválena, začala atmosféra v místnosti houstnout.

Zápis ze zasedání ZO č.17, 18.12.13_Page_4

Po schválení koupě na konci roku 2013 zbývalo do konce volebního období 10 měsíců. Protože obec tou dobou realizovala dlouhodobé finančně náročnější projekty (zateplení školy, nákup komunální techniky, apod.), na realizaci smlouvy nezbývaly v tu chvíli volné prostředky. Pozemek byl pro obec blokován a byla to již jen technická časová otázka vypořádání smlouvy – třeba po volbách 2014, kdy obec zpětně obdrží dotace z projektů.

Nešlo si nevšimnout (a na videozáznamu je to zřetelně vidět), jak je pan Ležák rozčarován z nečinnosti obce v jeho věci. Napřed zjistil, že sice odkup pozemku paní Malované byl předchozím zastupitelstvem schválen, ale současná RO vedená p. Hlobilem nemínila vůbec řešit právní kontinuitu závazků obce. Jinými slovy neudělala nic ve věci vykoupení pozemku paní Malované a následného naplňování smlouvy mezi obcí a panem Ležákem (zasíťování pozemků Záhumení). Vrcholem ostudy vůči panu Ležákovi bylo kategorické odmítnutí p Hlobila, že v předávacím protokole bývalého a současného starosty není žádná informace o závazku odkupu pozemku p. Malované. Samozřejmě v tu chvíli nikdo neměl po ruce předávací protokol, takže bylo obtížné uvést věci na pravou míru a potvrdit, zda pan Hlobil říká pravdu či nikoliv.

Cítíl jsem potřebu zastat se oprávněných práv pana Ležáka. Z obce jsem si vyžádal předávací protokol funkce starosty ze dne 12.11.2014, abychom měli k dispozici jasná fakta ohledně výkonu obecní samosprávy a nepracovali jsme s dohady. Bod 5 protokolu hovoří naprosto jasně a předurčuje právní kontinuitu závazku obce: je třeba dotáhnout odkup pozemku do konce.

Protokol o předání funkce starosty, včetně příloh_Page_02

Je dost možné, že pana Ležáka překvapila nečinnost obce v jeho případě také proto, že v plánu rozvoje obce 2015-2018 předloženým p. Hlobilem (a schváleným na ZZO č. 2) je uvedeno pokračování ve výkupu pozemků lokality Záhumení.

ZO 2 Plán rozvoje obce,příloha k bodu č.5,ZO č.2, ze dne 25.11.2014_Page_1

Pane Ležáku, chtěl jsem se Vám tímto příspěvkem omluvit za nedůstojné vystupování některých zastupitelů. Jako občan i jako zastupitel cítím zodpovědnost postavit se za Vaše práva, která nedostatečnou činností a laxním přístupem jsou ze strany obecní samosprávy neoprávněně krácena. Vám, stejně jako každému občanu obce má místní samospráva sloužit dle litery zákona a ne klást překážky, či vyhýbat se naplňování zákonů a usnesení. Pevně věřím, že moje dohledání a veřejné publikování faktů pomůže jak Vám, tak i ostatním občanům při jednáních s obcí a prověřování si vysloveného s objektivními fakty.

Objektivně je třeba uvést, že p. Hlobil dne 18.4.2016 na zasedání RO v bodě 2 uvedl své mylné tvrzení ze ZZO č. 11 na pravou míru.
9 RO 16 zapis rada c. 9_2016 - 18. 4. 2016_Page_2
Jelikož zápisy z RO nejsou občanům běžně přístupné, považuji za správné text zápisu zde uvést – jinak by o textu věděli jen zastupitelé. Jestli dojde k naplnění obsahu textu nedokáži předjímat a ani to není mým úkolem.


ZZO – zasedání zastupitelstva obce, RO – rada obce. Dokumenty jsou publikovány z veřejného zdroje nebo tak, jak byly poskytnuty obcí (p. Hlobil) na základě mé žádosti podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *