Kostlivec č. 5 – kontrola MV ČR

Lenost. Tímto jedním slovem by se dalo charakterizovat dlouhodobé porušování povinností obce při poskytování informací. Jak si jinak vysvětlit, že obec na svém webu nezveřejní informace, co žadatelům poskytne, ačkoliv jí to zákon přikazuje? Přitom veškeré informace co žadateli obec poskytuje musela mít shromážděné a případně anonymizované, takže i připavené pro zveřejnění na webu obce. Jejich následné publikování je už zanedbatelný úkon, za který mimochodem obec platí externí firmě. Musí být ovšem splněn základní předpoklad, že nejste líní. Obec Kostelec u Holešova si dlouhodobě (dělo se tak minimálně 5 let) koledovala o pozornost kontroly MV ČR, ze které vypadl další obecní kostlivec. Kostlivec, kterého bude muset po Pospíšilíkové a Hlobilovi řešit nové vedení obce. Zprávu o kontrole MV ČR spolu s návrhem opatření musí projednat ZO, konkrétně v úterý 20.12.2022.

Namátkově kontrola vybrala 17 žádostí z období od 1.1.2021 do 18.8.2022. Cílem kontroly nebyla věcná správnost vyřízení žádostí, ale pouze dodržování procesních povinností obce plynoucích z InfZ.

Protokol o kontrole v bodě 1 konstatuje porušení § 5 odst. 3 InfZ  v povinnosti zveřejnit poskytnuté informace na weu obce.

V bodě 2 protokol o kontrole konstatuje porušení § 18 odst. 1 InfZ, kdy obec v povinné výroční zprávě neuvádí žádosti zastupitelů (ignoruje jejich existenci a vyřízení).

Při pročítání oficiálního sdělení obce č.j. OUKUH-816/2022 ze dne 15.8.2022 k probíhající kontrole MV ČR, dostává použití výrazu lenost pro chování obce při poskytování informací opodstatnění. Navíc k popisu chování obce se přidává lež, zamlčování skutečností a neopodstaněný vlastní výklad zákona.

Obec ve svém sdělení MV ČR tvrdí, že žádosti zastupitele byly podány dle zákona o obcích (128/2000 Sb.). To je lživé tvrzení, které zamlčuje fakt uváděný v mých žádostech zastupitele.
V žádostech zastupitele je na dvou místech jasně a nepřehlédnutelně uveden požadavek vyřízení žádosti dle InfZ (106/1999 Sb.), byť se jedná o žádost dle zákona o obcích (128/2000 Sb.). V takovém případě se žádost vyřizuje dle InfZ.

Obvláště komické je vysvětlení obce, jak chápe naplnění InfZ v podmínce o „mimořádném rozsahu poskytnutých informací“. Stanovisko obce by se dalo shrnout asi takto: „žádostí je mnoho a dohromady tvoří mimořádný rozsah, takže nemusíme nic zveřejňovat“.

Namísto posouzení rozsahu poskytnutých informací jedné dané konkrétní žádosti, obec naplnění důvodů pro mimořádný rozsah vyhodnocuje součtem všech poskytnutých informací ze všech existujících žádostí, které obec dosud vyřídila. Nezapomene u toho zaplakat, kolik jich bylo.

Další krok je na Zastupitelstvu obce Kostelec u Holešova, aby se ke zprávě vyjádřili a přijali patřičná nápravná opatření. To ostatně musí také sdělit MV ČR spolu s publikováním na úřední desce obce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *