ZZO č. 27 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 27 konaného dne 26. května 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: složení slibu zastupitele, zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 9:24.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 26. Délka 4:37.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 14:07.

Bod 4 programu: dodatek smlouvy rekonstrukce Dům seniorů. Délka 7:37.

Bod 5 programu: schválení závěrečného účtu obce a účetní uzávěrky za rok 2021. Délka 6:21.

Bod 6 programu: rozpočtové opatření 1/2022. Délka 0:50.

Bod 7 programu: schválení zhotovitele veřejné zakázky rekonstrukce vzduchotechniky školní jídelny. Délka 17:28.

Bod 8 programu: schválení věcného břemene. Délka 1:25.

Bod 9 programu: smlouva o smlouvě budoucí. Délka 2:48.

Bod 10 programu: prodloužení páteřního vodovodního řadu k lokalitám BI 6 a BI7 (z technických důvodů je videozáznam rozdělen na dvě části)

první část videozáznamu bodu 10. Délka 1:28:07.

druhá část videozáznamu bodu 10. Délka 16:07.

Bod 11 programu: VPS Charita Holešov. Délka 1:20.

Bod 12 programu: diskuze. Délka 0:54.

Bod 13 programu: závěr. Délka 0:35.

Zápis ze ZZO č. 27 naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *