Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 4

Čtvrtý díl. Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod kromě jiného proto, aby občané měli možnost kontrolovat činnost veřejné správy. Odpor obce k řádnému poskytování informací jen podtrhuje 2 věci: opora v právu na informace je v Listině nastavena správně a v obci Kostelec u Holešova je cosi shnilého, když se opakovaně brání průchodu kontroly svého konání veřejností. Na můj vkus obec Kostelec u Holešova příliš často neposílá veškeré dokumenty, co v průvodním dopise avizuje, nebo jsou požadovány. Když je posílaných dokumentů hodně, dá se to snad pochopit. Ale když ze 3 jednostránkových dokumentů formátu A4 obec pošle jen jeden, co si o tom pomyslet? Navíc když zaslání 2 hlavních požadovaných dokumentů (zápisu a prezenční listiny ze zasedání rady obce) obec samostatně uvádí a vypichuje v průvodním dopise. Zbrklost, neprofesionalita, nepozornost, šlendrián, nebo snad úmysl? Normální by bylo omluvit se. Namísto toho spustí na jednání zastupitelstva hnojomet, že je žádostmi o informace zahlcován úřad. K čemu tedy obec platí paní Rušikvasovou, co má žádosti o informace vyřizovat?

Obsah došlé datové zprávy. V zaslaných dokumentech není avízovaný zápis RO č. 19/2021, ani podepsaná prezenční listina.

Poskytujeme dokumenty, které neposíláme

Obec: v příloze zasíláme zápis z jednání RO č. 19/2021 včetně přílohy a prezenční listiny. Big Original s.r.o.: datovou schránkou jste v příloze neposlali avizovaný zápis a prezenční listinu. Doba vyřízení: 26 dnů namísto 15 dnů. Počet opravných prostředků: 1 (stížnost).

Perličky závěrem.

Když došly argumenty a rozptýlila se vypuštěná mlha, nastoupily hnojomety; ze zápisu ZO č. 23, bod 3

Žůrek P.: jak se podílí paní Rušikvasová na vyřizování žádostí podle z. 106
Pospíšilíková M. : paní Rušikvasová je na dohodu zaměstnaná u obce, pomáhá starostce s rozbujelou agendou okolo vyřizování žádostí podle 106ky, chystá základní texty odpovědí, které já doplňuji o fakta, která ona nemůže vědět a přidávám přílohy s dokumenty a posílám žadateli
Žůrek P.: množí se odvolání a stížnosti, což jsou legitimní opravné prostředky a KÚ jim dává za pravdu, nestálo by za to absolvovat nějaké školení na 106ku
Pospíšilíková M. : stížnosti se neposílají na KÚ, pouze pokud jsou považovány za neoprávněné, pokud jsou oprávněné tak se vyřizují OÚ, stěžovatel má ze zákona právo stížnost podat a plně využívá tohoto práva i v případech, kdy nedopatřením není k žádosti vše doloženo a stačilo by zavolat starostce a o chybějící dokument požádat, takto se to ale neřeší a rovnou se podá stížnost, které se vyhoví a to je vše, odvolání jsme povinni poslat na KÚ s vysvětlením, pokud nám dá KÚ za pravdu tak se to asi nedozvíte, pokud nám nedá za pravdu tak se to ventiluje, byla jsem na několika školeních a školení jsou jednostranná – v současném znění zákona nejsou žádné brzdy, které by dokázaly zamezit šikaně OÚ – například pokud žadatel vystupuje jako zastupitel, fyzická osoba, jednatelem dvou společností a 4x si požádá o totéž, tak mu 4x totéž musíte poslat, bez ohledu na to že se jedná jen o jednoho člověka ve čtyřech podobách a pokud toho chce někdo zneužívat tak to prostě takto dělá
Hlobil P. st.: jeden konkrétní příklad – všichni zastupitelé dostali k bodu projednávanému na ZZO podklad – únik facebookové komunikace a všichni zastupitelé ho mají k dispozici, ale mají podepsanou mlčenlivost, že nebudou dále poskytovat citlivé informace dále, následně se toto stalo předmětem vyšetřování policie a starostka musela poskytnout součinnost policii se závazkem mlčenlivosti, o uniklou FB komunikaci si požádal Big Original a informace byla odmítnuta z důvodu mlčenlivosti a pan Žůrek se tvrdošíjně odvolává jako Big Original že mu to obec nechce poskytnout, KÚ nenapíše poskytněte mu to, ale vrátí věc k novému projednání a řekne posuďte jestli tento případ je možný posuzovat dle příkladů různých caus, starostka pošle dotaz na policii a policie potvrdí povinnost mlčenlivosti a pan Žůrek informaci opět nedostane a odvolá se, já bych panu Žůrkovi poradil když sedíte doma u počítače tak si řekněte teď jsem tady jako zastupitel a mám zápis ZO a únik FB komunikace, teď si stoupněte vytočte se a řekněte si, teď jsem si sedl jako Big Original a mám ho taky. Tak proč ze sebe děláte takového hlupáka (výraz doplněn z videozáznamu) a otravujete tady paní starostku, ona má zcela jiné starosti a vás není hanba se tady na to ještě zeptat, kde se podíváme všude píšou je to šikanista, obtěžuje
Pospíšilíková M. : v této věci jsme dokonce byli napadeni, že děláme obstrukce, že nechceme tento dokument poskytnout
Hlobil P. ml.: jsme v bodě informace OÚ a řešíme jen problémy pana Žůrka, pokud má pan Žůrek tolik problémů a stížností, kterými bombarduje OÚ ať požádá – zařaďte moje problémy a mindráky na samostatný bod zasedání ZO a zastupitelé si odhlasují jestli to chtějí poslouchat nebo ne, vůbec se nebavíme o bodech které tu jsou ale o p. Žůrkovi, já jsem přišel kvůli plánovanému programu a ne poslouchat nářky p. Žůrka
Žůrek P.: chyběla mi ne jedna věc ale zápis a prezenční listina
Hlobil P. st.: tak jste si to měl vytisknout jako zastupitel
Žůrek P.: uniklá FB komunikace je přílohou zápisu ZO a může k ní kdokoliv, může do ní nahlédnout, nebo požádat o vytvoření kopie, nebo elektronické verze na zaslání
Hlobil P. st.: nemůže, správně říkáte, že nahlédnout s tím plně souhlasím, v tom okamžiku paní starostka řekne – tady mi podepište, že dne toho a toho v tolik hodin Franta Vopršálek nahlížel do zápisu ZO, vyžádal si kopii tu a tu konkrétní přílohu, byla mu předána proti podpisu a nebo mu předána nebyla a v tom já vidím rozdíl, aby kdokoliv jak vy říkáte komu to pošleme mohl potom říkat, že obec sama napomáhá úniku a rozšiřování uniklé FB komunikace, tuto argumentaci už jste někde použil
Žůrek P.: jaký je rozdíl mezi tím když si to někdo vyzvedne osobně nebo to právnické osobě pošlete datovou schránkou
Hlobil P. st.: rozdíl je v tom, že paní starostka může říct dala jsem mu to k nahlédnutí ale aby si to odnesl z úřadu, tak to jsem mu nedala
Žůrek P.: může si to ofotit, okopírovat atd.
Hlobil P. ml.: pokud je tam mlčenlivost tak paní starostka může i odmínout to vydat

V oficiálním zápise z projednávaného bodu 3 není uvedeno vše – původní videozáznam diskuze k tomuto tématu můžete shlédnout zde, originální záznam kompletního bodu 3 je k dispozici zde. Videozáznam z celého zastupitelstva č. 23 je ke shlédnutí zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *