Odstřihněte pupeční šňůru od Hlobila!

Vážená paní Pospíšilíková, je nejvyšší čas odstřihnout pupeční šňůru od bývalého starosty Hlobila. Zpřetrhat nitě loutkáře, co ze sebevědomých a přemýšlejících osob dělá poslušné loutky konající vůli loutkovodiče. Jasně a zpříma se vyrovnat s trpkými plody zasetými bývalým starostou Hlobilem. Nebát se vytáhnout z koutů úřadu obce kostlivce minulosti. To je cesta k přirozenému respektu funkce starostky obce, úctě k demokratickým principům této země a konání v souladu se zákony.

Po nástupu do funkce starostky obce se konání paní Pospíšilíkové zdálo být korektní. Byla vidět snaha přečíst si obsah smluv, text zákonů, vzdělat se na školeních, naslouchat připomínkám a korigovat případné přešlapy. Jenže jak ubíhaly týdny, přibývalo agendy a ubývalo času na řešení. Jako snadné se jevilo převzít praktiky chlebodárce funkce – bývalého starosty Hlobila: v zastupitelstvu máme pořád pohodlnou nadpoloviční většinu, lidé nás opětovně zvolili; stačí nafasovat hroší kůži a spustit informační hradbu, aby včas nezjistili co a jak děláme. Řešení je to rychlé a praktické. Sice to není demokratické, ale kdo v dědině chápe co je demokracie a na co má právo?

Možná si někteří z Vás myslí, že předchozí řádky jsou moje spekulace a fikce. Bohužel nikoliv – je to realita, kterou si dovolím doložit na třech konkrétních případech – samozřejmě s uvedením důkazních dokumentů.

Námitky k závěrečnému účtu 2018

Na ZZO č. 4 konaného dne 6.6.2019 jsem k bodu schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 předložil připomínky.

Bod 4 ZZO 4 pripominky Petr Zurek HL

Od paní Pospíšilíkové jsem 19.6.2019 dostal odpověď.

odpoved obce na vyhrady k zaverecnemu uctu HL2

Z použitých slovních obratů a logiky argumentace bych autorství dokumentu přisuzoval bývalému starostovi Hlobilovi. Jenže jako vyřizující osobu, stejně jako jméno pod dokumentem a v digitálním podpisu najdete starostku Pospíšilíkovou. Vnucuje se závěr, že dochází k hlobilovatění: odpovídá se zcela na něco jiného, než bylo předmětem mé námitky.

Já jsem upozorňoval na vyhozených 78.193 Kč v roce 2018 firmě BHZ invest s.r.o. z Hradce Králové za žádost o dotaci.

Paní Pospíšilíková v odpovědi píše o výdajích na výběrové řízení, které v roce 2019 dělala firma ALNIO Group s.r.o. z Brna za 82.280 Kč.

Konkrétní údaje k odpovědi obce jsem dohledal ve vyžádaných dokumentech. Detailní dokumenty k projektu „Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova“ naleznete zde.

Pikantnost na závěr. Námitky jsem poslal předem písemně datovou schránkou. Na obci měli čas si námitky prostudovat a rozmyslet si, co po 13 dnech napíší do odpovědi.

Podle této bichle se musíme řídit

Začalo to hrozivě znějícím výrokem bývalého starosty Hlobila v bodě 4 ZZO č. 4 (čas záznamu 7:01): „… my se musíme řídit tím, co tady je v této bichli“. Logicky jsem obec požádal o poskytnutí obsahu „bichle“. 3.7.2019 byla moje žádost obcí zamítnuta.

dokumenty místostarosty -odmítnutí HL

Po zrušení Rozhodnutí obce Krajským úřadem, poskytla obec 13.8.2019 část složky s komediálním odůvodněním.

POSKYTNUTÍ INFORMACE na základě zrušeného rozhodnutí - místostarostova složka HL_Page_1

Scénář se opakuje jako v předchozím případě. Dle použitých slovních obratů a logiky argumentace bych za autora dokumentů tipoval bývalého starostu Hlobila. Jenže jako vyřizující osoba, jméno pod dokumentem a v digitálním podpisu je uvedena starostka Pospíšilíková. Vkrádá se opět myšlenka, že dochází k hlobilovatění: napřed obec tvrdí, že složka je soukromá a obec složku nevlastní; o měsíc později dokument ze složky obec vlastní a určitě by ho napoprvé poskytla, kdyby věděla že požaduji tento dokument. Lhát a zapírat do té doby, než mi vrchnost (Krajský úřad) plácne přes prsty – na to je třeba mít zvlášť vytříbené morální vlastnosti.

Obec prohrála soudní spor

V dlouhodobém soudním sporu s obcí o publikaci článků opozičními zastupiteli v periodiku KOSTKA pravomocně rozhodnul odvolací Krajský soud v Brně. Plně vyhověl mým dvěma žalobám. Experiment s ignorováním zákona bude obec stát nejméně 70 tisíc Kč.

Na vyhlášení rozsudku 31.7.2019 v Brně byli osobně přítomni oba hlavní aktéři protiprávního jednání – současná starostka Pospíšilíková a bývalý starosta Hlobil. Proč na jednání Rady obce č. 16/2019 dne 19.8.2019 do zápisu zamlčeli, že obec soud prohrála?

16 RO 19 zapis rada c. 16_2019 - 19. 8. 2019 2

Rozsudek nabyl právní moci dnem vyhlášení 31.7.2019 a je vykonatelný 6.8.2019. Očekával bych, že Rada obce na základě prohraného soudního sporu bude řešit úkony uložené soudem a návazná interní opatření, aby se zamezilo opakovanému porušování zákona.

Namísto toho v zápise RO č. 16/2019 najdete hlobilovatění: dobrovolně nic neříkat, nezveřejňovat dokud se někdo nezeptá, negativní informace o obci neexistují.


Vážená paní Popíšilíková, rozumím důvodům a smyslu Vaší vděčnosti bývalému starostovi Hlobilovi za instalaci do funkce starostky. Je veřejně známo, že Váš dlouholetý zaměstnavatel je od ledna 2018 v konkursu, což mimo jiné znamená propuštění zaměstnanců, registraci na úřadu práce a ztrátu příjmu. Nešlo přehlédnout časový soulad mezi úpadkem Vašeho zaměstnavatele a skokovým zdvojnásobením odměny za funkci místostarostky obce. 125 tisíc Kč od obce v roce 2018 bylo dozajista vítaným příspěvkem při ztrátě zaměstnání. Po volbách si nešlo nevšimnout Vašeho vytlačení ze třetí výsledkové pozice do křesla starostky obce reprezentující čtyřleté kapesné minimálně 2,2 miliónů Kč. Ne, peníze Vám nezávidím. Pokud budete svůj úřad vykonávat dobře a v souladu se zákony, odměnu si dozajista zasloužíte. Pokud ne, zasloužíte si kritiku. Třeba i ostrou, nevybíravou a na hraně.