Archiv rubriky: ZZO č. 23

ZZO č. 23 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 23 konaného dne 26. října 2021 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu jednání. Délka 9:46.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZO č. 22. Délka 3:24.

Bod 3 programu: informace o činnosti obce. Délka 1:15:37.

Bod 4 programu: novely obecně závazných vyhlášek. Délka 2:21.

Bod 5 programu: veřejnoprávní smlouvy. Délka 4:30.

Bod 6 programu: záměr prodeje pozemku obce. Délka 6:54.

Bod 7 programu: dodatek SoD Rovina. Délka 1:51.

Bod 8 programu: rozpočtové opatření 4/2021. Délka 4:29.

Bod 9 programu: parkování u ZŠ. Délka 32:47.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 0:38.

Bod 11 programu: závěr. Délka 1:04.

Zápis ze ZZO č. 23 naleznete zde.

ZZO č. 23 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 23 konaného dne 17. srpna 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu ZZO č. 23. Délka 4:37.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 22. Délka 3:32.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 26:32.

Bod 4 programu: schválení vyloučení uchazeče a zrušení veřejné zakázky v režimu zákona 134/2016 Sb. „Modernizace veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“. Délka 17:27.

Bod 5 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky a zahájení zadávacího řízení mimo režim zákona 134/2016 Sb. dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova – RVO1“. Délka 1:11:57.

Bod 6 programu: prodej automobilu. Délka 2:05.

Bod 7 programu: kabel NN zahrady Karlovice. Délka 3:12.

Bod 8 programu: kabel NN pozemek p.č. 611/2. Délka 2:52.

Bod 9 programu: dodatek zřizovací listiny ZŠ. Délka 11:54.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 0:19.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:46.

Zápis ze ZZO č. 23 naleznete zde.