obecně závazné vyhlášky

V tuto chvíli platné Obecně závazné vyhlášky (OZV) a nařízení Rady obce

– OZV č. 1/2018 ze dne 1.3.2018
vyhláška o nočním klidu
Stanovení vyjímečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší

– nařízení Rady obce č. 1/2017 ze dne 5.6.2017
nařízení Rady obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

– OZV č. 1/2016 ze dne 14.9.2016
zrušující vyhláška OZV č. 3/2009
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

– OZV č. 1/2015 ze dne 18.12.2015
vyhláška o odpadech
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

– OZV č. 6/2009 platná od 20.10.2009
vyhláška o udržování čistoty veřejného prostranství
K zajištění udržování Čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k
ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

– OZV č. 4/2009 platná od 20.10.2009
vyhláška o pohybu psů
Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obcích Kostelec ti Holešova a Karlovice.

– OZV č. 3/2009 platná od 30.12.2009
o nočním klidu
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

OZV č. 1/2009 platná od 20.10.2009
zrušující OZV

– OZV č. 5/2009 (elektronická verze z webu obce)
– OZV č. 5/2009 (papírová verze z archivu obce)
platná mimo část V čl. 23 o odpadech


Dřívější vyhlášky, v tuto chvíli již neplatné

– OZV č. 1/2012
o odpadech

– OZV č. 7/2009
o odpadech

– OZV č. 5/2009
v části V čl. 23 o odpadech

– OZV č. 2/2009
o odpadech

OZV č. 1/2008
o poplatcích

publicistický blog, dokumenty, zákony, názory, komentáře