Manipulátoři

K zápisům ze zastupitelstva či Rady obce, jako k úřední listině, máme přirozenou autoritu. Jenomže i tento úřední dokument vytváří lidé sledující své zájmy, ve snaze vědomě či podvědomě ovlivňovat názor čtenářů. Když k tomu přidáme, že veřejně dostupné verze na webu obce jsou nekompletní a odlišující se od originálního zápisu, máme tu značný prostor pro manipulaci se čtenáři. Málokterý zájemce o zápis dojde na obec, aby se podíval do listinného originálu, což manipulátoři dokážou s přehledem využít. Třeba proto, aby v zápise akcentovali jedovatou slinu na nepohodlné, nebo proto, aby pomlčeli o svých pochybeních.

Budou číst jen to, co jim ukážeme

O faktu, že originální zápis se odlišuje od verze, co je předkládána veřejnosti na webu obce, jsem psal před 4 lety v příspěvku „Kdo koho vlastně šikanuje?“. Odlišnost originálního a zveřejněného zápisu jsem demonstroval na části zápisu RO č. 15/2017. Vlevo je to, co obec ukazuje veřejnosti, vpravo je originální obsah.

Přílohy jen pro vyvolené

Obec čtenářům skryje ale mnohem zásadnější informace ze zápisu – veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí zápisu. V přílohách se skrývá dost často zásadní obsah, o jehož existenci v textu zápisu není ani náznak. Pro demonstraci jsem vybral bod 9 ZO č. 20 konaného dne 29.6.2021. Jedním ze 3 dokumentů příloh zápisu byl přepis FB komunikace, který měl úzkou návaznost na volbu ředitelky MŠ. Přepis FB komunikace hýbal celou obcí a podezření z trestného činu pletich veřejné zakázky řešila PČR. I přesto, nebo právě proto, obec přílohu veřejně nezpřístupnila a dokonce kladla značné obstrukce, než dokument oficiálně po 152 dnech poskytla.

Manipulátoři

Nastala situace, že p. Pospíšilíková se přestala kontrolovat co říká, dotyčná firma si to nenechala líbit a donutila p. Pospíšilíkovou k omluvě.

Omluva p. Pospíšilíkové za nepravdivý výrok vůči prvnímu zhotoviteli stavby rekonstrukce kotelny a VZT Školní jídelny Základní školy Kostelec u Holešova.

Jenomže text omluvy přečtený za ZO č. 28 se neobjevil v textu zápisu zastupitelstva (co by viděli i běžní čtenáři), ale pouze jako přiložený dokument, který běžný čtenář nevidí. Pokud ho chce vidět, musí buď osobně zajít na obec, nebo o něj požádat dle InfZ. Kdo manipulativně vytvářel zápis a skryl omluvu p. Pospíšilíkové před zraky běžných čtenářů, myslím nemusím napovídat.

V momentě, kdy je třeba na někoho plivnout jedovatou slinu, tak se naopak text přidá přímo do zápisu a pro jistotu i graficky zvýrazní. To proto, aby byl viditelný pro každého čtenáře. Určitě tušíte, kdo vytvářel zápis ZO č. 20 konaného dne 29.6.2021.

Manipulátor jde v tomto případě ještě dál. Pro širokou veřejnost byla jedovatá slina plivnuta, ale důkazy dokládající tvrzení z výše uvedeného textu jsou opět pouze v příloze zápisu, kterou běžný čtenář nevidí.

A teď přijde vrchol snažení manipulátora kdy risknul, že obsah důkazních příloh nebude nikdo studovat. Dokumenty měly zřejmě sloužit k dokázání nepravdivosti mého komentáře k videozáznamu ze Zastupitelstva č. 19.

Jak se v dalším textu dočtete, tak dokumenty z příloh neobstojí v prokázání nepravdivosti mého komentáře k volbě ředitelky MŠ Radou obce v rozporu se závěrem odborné výběrové komise. Navíc vlastnoručně přidanými přílohami k textu se p. Hlobil st. sám usvědčuje z manipulace. Na tomto místě je myslím příhodné citovat Járu Cimrmana.

Autor tak vlastně zastává názor, který zároveň vyvrací.

 1. K bodu 1 textu („Nikdo z trojlístku nemá sebemenší odbornost pro posouzení vhodnosti kandidáta“) je předložen důkazní dokument 16 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Hlobil. Dočtete se v něm, že pedagogická způsobilost se týká střední školy, pro zemědělské odborné předměty. Mateřská škola má myslím jiný předmět pedagogické činnosti.

  Detail z vysvědčení o pedagogické způsobilosti z roku 1992.
 2. Podobně k bodu 2 (Nikdo z nich nikdy nebyl ředitelem školní vzdělávací instituce“) je přiložen důkazní dokument 17 osvědčení pro funkci ředitele školy Hlobil. V dokumentu je uvedeno, že „bylo absolvováno studium na základní znalosti umožňující výkon funkce ředitele školy“.
  detail z osvědčení absolvování studia umožňující výkon ředitele školy

  Nikoliv, že by absolvent byl ředitelem školní vzdělávací instituce. Což ostatně i sám autor jedovaté sliny ve svém textu potvrzuje („Ředitelem jsem nikdy nebyl.“).

  Detail z dokumentu p. Hlobila st.
 3. K bodu 3 („Nikdo z nich nemá pedagogické či psychologické vzdělání.“) má zřejmě posloužit dokument 16 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Hlobil. Jestli se autor jedovaté sliny domnívá, že složením jedné zkoušky z psychologie dosáhl plnohodnotného vysokoškolského vzdělání z oboru psychologie s magisterským titulem, tak je mi ho vlastně líto. Žije nejspíš v bludné představě, že je lingvista/jazykovědec, protože složil jednu zkoušku z českého jazyka. Nebo že je z něj aplikovaný matematik jen proto, že složil zkoušku z počtů/matematiky.
 4. Přímé podpůrné důkazy k bodu 4 („Trojlístek je pro volbu ředitelky MŠ odborně nula.“) autor jedovaté sliny neuvádí, ale pouze si stěžuje na situaci, která byla vyřešena již 26.5.2021 (více jak měsíc před jednáním ZO č. 20).

  Odpověď ze dne 26.5.2021 na e-mail rozeslaný všem zastupitelům obce Kostelec u Holešova.

Původní zdroj informací. Pan Hlobil st. reagoval na můj komentář (ze dne 25.5.2021), který byl napsán spolu s dalšími 6 komentáři pod příspěvkem ZO č. 19 – videozáznam. Předmětem byla kritika chybějícího věrohodného zdůvodnění, proč trojlístek radních rozhodl v rozporu se závěry odborné výběrové komise, jejímiž členy (v souladu s vyhláškou) byl psycholog, ředitelka MŠ, školní inspektor či další odborníci určení Českou školní inspekcí nebo krajským úřadem. Odborné předpoklady trojlístku radních se ani nedaly porovnat s odbornou kvalifikací jednotlivých členů výběrové komise, jak předepisuje vyhláška č. 54/2005 Sb..

Lustrační osvědčení (poznámka)

Dodnes přemýšlím, proč bylo k zápisu přiloženo Lustrační osvědčení p. Hlobila z roku 1992. Dokonce mi udělil písemný souhlas, abych dokument publikoval na webu.

Proč mi sám proaktivně posílá lustrační osvědčení, usiluje o jeho zveřejnění na mém webu a nechává ho přiložit k zápisu Zastupitelstva č. 20? Že byl před L89 členem KSČ je všeobecně známo, podobně jako že po L89 převlékl dres a v roce 1990 byl za OF na 6 dní zvolen starostou obce Kostelec u Holešova. Ale proč nám tak okatě mává lustračním osvědčením? Co za tím stojí netuším. Minimálně mi to připadá zvláštní postup.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *