Dílčí audit 2017 – bez pochybení by to nešlo?

13. prosince 2017 proběhl dílčí audit. Auditorka opět upozorňuje (bohužel i opakovaně) na porušování pravidel obcí. Významnější sebereflexi jsem ze strany obce zatím nezaznamenal.

2 Audit 2017 1_Page_01

Celou zprávu auditorky si můžete přečíst zde.

Pracovní cesty

Na straně 5 zprávy se uvádí, že v roce 2016 auditorka upozorňovala na nesprávnost postupu při schvalování pracovních cest.

Z dokumentu jsem pochopil, že praxi obec nezměnila a nereagovala na výtku. Proto auditorka musela výtku zopakovat v závěrečném shrnutí v bodě B. Zdá se vám to malicherné trvání na zbytečných detailech? Věřte tomu, že v životě může mít takové opomenutí fatální následky. Pokud by se na služební cestě něco stalo bez příkazu k pracovní cestě, nebude to klasifikováno jako pracovní úraz včetně všech finančních následků. A dozajista to znáte ze své práce – vedoucí vám napřed musí podepsat doklad o vyslání na pracovní cestu a až potom můžete vyrazit. V obci je to identické.

Pronájem školní jídelny – Scholarest

Evergreen. Snad každá zpráva auditorky řeší tento svérázný způsob pronájmu obecního majetku soukromému podnikateli.

2 Audit 2017 1_Page_072 Audit 2017 1_Page_08Auditorka znovu (a opakovaně) upozorňuje, že nastavením podmínek ve smlouvě obec poskytuje soukromému podnikateli nepřímo finanční podporu z veřejných prostředků, aniž by to měla řádně ošetřeno smlouvou o dotaci. Odborně se tomu říká nedovolená podpora soukromého podnikání z veřejných prostředků ( čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie), problematiku řeší ÚOHS – více informací zde.

Dále auditorka (opět opakovaně) upozorňuje na chaos v kompetencích, který v obci máme. Jestliže smlouvu schválí zastupitelstvo, dodatek ke smlouvě musí schválit stejný orgán (tedy opět zastupitelstvo a nikoliv rada). To by rada mohla například udělat dodatek k původní smlouvě, ale se zcela novým obsahem, který by absolutně změnil smysl a cíl původní smlouvy. A to samozřejmě není možné.

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

Dvakrát toto zastupitelstvo schvalovalo Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice je důležitá proto, aby byla jasná pravidla o nakládání s veřejnými prostředky. Aby se minimalizoval neprůhledný či nevýhodný výběr dodavatele, aby se obrousily hrany ohledně podezření z korupce při zadávání veřejných zakázek. Směrnice je dozajista chvályhodným počinem.

2 Audit 2017 1_Page_08

Proč ale rada obce porušuje tuto Směrnici, kterou sama navrhla a prosadila? Auditorka si porušení samozřejmě musela všimnout.

Závěrem je korektní poznamenat, že dílčí zpráva auditorky slouží jako podnět k nápravě nalezených chyb, pokud se chyby dají napravit. Doufejme, že se obec popsané chyby a nedostatky pokusí napravit a v závěrečné zprávě auditorky za rok 2017 se již neobjeví.

2 komentáře u „Dílčí audit 2017 – bez pochybení by to nešlo?“

  1. Na to není co dodat, je škoda, že v tomto státě není nadřízený orgán, který by za takové velké chyby starostu odvolal, tak jako v jiném zaměstnání, pokud člověk udělá tolik chyb, tak tam nemá co dělat.

    1. To je právě na zákoně o obcích 128/2000 Sb. (stejně jako na zákoně o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb., nebo na tiskovém zákoně 46/2000 Sb.) ta tragédie. Zákony nemají žádné sankce. Je poměrně přesně popsáno co se smí a co se nesmí, ale nikde není uvedena sankce když někdo zákon poruší. Nevím, jestli si to zákonodárci takto záměrně odhlasovali, nebo ne. Ale jelikož spousta poslanců a senátorů je zároveň starosty, ani bych se tomu nedivil.
      Když jsem se na to ptal na Ministerstvu vnitra (co má dozor nad dodržováním zákona o obcích), tak mi řekli – starostu můžete odvolat. No ale jak, když má starosta pohodlnou koaliční většinu? Na to odpověděli – tak to musíte nechat na voličích při dalších volbách.
      Co k tomu dodat. 4 roky jsou docela dlouhá doba a za tu dobu si lidé zvyknou a zapomenou, že jim někdo rozebral nebo rozvrátil obec. A když se k tomu přidá strach říct nahlas svůj názor, tak jsme zpátky v sedmdesátých letech. Něco jiného říkáme doma za zavřenými dveřmi a něco jiného na veřejnosti. Naivně jsem si myslel, že tohle už nebudu muset znovu zažívat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *