Kostlivec č. 8 – Hlobil škudlením připravil obec o 2 mil. Kč

Voliči a zastupiteli odsunutý starosta/místostarosta Hlobil se opakovaně chlubí svou spořivostí – na účtech obce je 16 mil. Kč. Jenomže díky Hlobilovu škudlení a aktuální inflaci obec přišla zhruba o 2 milióny Kč. Za 2 mega mohla obec ještě do loňska místo škudlení peněz na účtě zrekonstruovat chodník od školy kolem hřbitovů, kudy denně chodí děti do školy či občané na hřbitov. Nebo zrekonstruovat sociálky v Sokolovně. Dnes se o 2 mil. Kč smrskla kupní síla peněz na účtech obce: sice budeme po rozbitém chodníku stále klopýtat, ale s hřejivou myšlenkou, že má obec na účtech naškudleno 16 mil. Kč. Ani 8 let ve vedení obce Kostelec u Holešova Hlobilovi nestačilo, aby alespoň elementárně pochopil rozdílný princip mezi hospodařením obce a jeho domácnosti. Občan (zaměstnanec, podnikatel) nemá zákonnou jistotu budoucího příjmu (nemoc, zkrachuje zaměstnavatel, ztráta zakázek). Proto si občan vytváří rezervy a spoří na horší časy. Naproti tomu obec má zákonem danou jistotu pravidelného příjmu. Proto obce nehromadí peníze na účtech, ale co nejrychleji a co nejvíce investují do veřejných statků. Ty nejšikovnější obce investice nepořizují ze svého, ale přiměřeně si na ně půjčují. Každá banka raději půjčí obci, než občanovi. A hlavně za zcela odlišný úrok. To by obec Kostelec u Holešova měla vědět, protože za p. Hlobila si na ZO č. 16 dne 13.9.2016  snadnost a lacinost poskytnutí úvěru obci úspěšně vyzkoušela. U obce má banka jistotu, že peníze dostane nazpátek. Investování však vyžaduje schopnosti, úsilí, znalosti, odvahu či rozhodnost a to může některé bolet. Pohodlnější je 8 let populisticky hlásat kolik má obec naškudleno.

Aktuálně se p. Hlobil s naškudlenými 16 mil. Kč chlubil v periodiku KOSTKA 4/2022, na straně 7 v rubrice Fórum zastupitelů. Stav na bankovních účtech obce potvrzuje i zpráva auditorky.

V době psaní příspěvku panem Hlobilem (listopad 2022) vzrostly dle Českého statistického úřadu spotřebitelské ceny meziročně o 16,2%. Přičemž ceny ve stavebních materiálech meziročně vzrostly o 16,9%, ceny stavebních prací o 11,9%.

Pokud vyjdeme z výše uvedených údajů ČSÚ, dostáváme částku nejméně 2 mil. Kč, kterou obec díky inflaci letos na investicích ztratila právě kvůli populistickému dlouhodobému škudlení financí.

To představuje například rekonstrukci 300 m chodníku od školy kolem hřbitovů v Kostelci, 310 m chodníků v Karlovicích, rekonstrukci sociálek v Sokolovně. Stačilo v rekonstrukcích chodníků pokračovat i po roce 2019 a k tomu přidat sociálky v Sokolovně. Peníze by tak neztrácely hodnotu na účtech obce, ale přinášely by prospěch všem občanům v užitečné modernizaci obce.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *