Archiv rubriky: ZZO č. 3

ZZO č. 3 – audiozáznam

Originální audiozáznam pořízený a poskytnutý obcí z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 3 konaného dne 20. prosince 2022 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost a lepší orientaci byl původní zvukový záznam rozdělen podle jednacích bodů, vloženy ochranné prvky a doplněn o vložený TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení. Délka 8:31.

Bod 2 programu: informace o činnosti obce. Délka 16:31.

Bod 3 programu: rozpočtové provizorium. Délka 3:09.

Bod 4 programu: schválení rozpočtového opatření 3/2022. Délka 1:05.

Bod 5 programu: schválení určeného zastupitele. Délka 4:07.

Bod 6 programu: příspěvek na stravné. Délka 1:48.

Bod 7 programu: používání soukromého vozidla. Délka 1:02.

Bod 8 programu: prodej obecního pozemku. Délka 1:09.

Bod 9 programu: žádost o odprodej pozemku obce. Délka 3:52.

Bod 10 programu: zpráva kontrolního výboru. Délka 16:38.

Bod 11 programu: zpřístupnění datové schránky a spisové služby obce kontrolnímu výboru. Délka 16:40.

Bod 12 programu: projednání protokolu o kontrole MV ČR. Délka 13:49.

Bod 13 programu: projednání zápisu auditorky. Délka 17:51.

Bod 14 programu: schválení členů finančního výboru. Délka 1:26.

Bod 15 programu: dodatek smlouvy se SFŽP. Délka 10:21.

Bod 16 programu: mimořádné odměny členům KK. Délka 1:55.

Bod 17 programu: diskuze. Délka 52:56.

Bod 18 programu: závěr. Délka 0:18.

Zápis ze ZZO č. 3 naleznete zde.

ZZO č. 3 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 3 konaného dne 7. března 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 6:19.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 2. Délka 4:49.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 8:23.

Bod 4 programu: schválení Jednacího řádu ZO. Délka 8:18.

Bod 5 programu: program rozvoje obce 2019-2022. Délka 12:36.

Bod 6 programu: schválení rozpočtu obce na rok 2019. Délka 1:22:07.

Bod 7 programu: dotace spolkům – schválení veřejnoprávních smluv. Délka 25:20.

Bod 8 programu: převod pravomocí rozpočtových opatření na RO. Délka 6:14.

Bod 9 programu: stanovy mikroregionu Holešovsko. Délka 1:36.

Bod 10 programu: informace pověřeného zastupitele o uplatňování územního plánu. Délka 53:22.

Bod 11 programu: návrh na pořízení změny ÚP. Délka 9:11.

Bod 12 programu: nákup pozemků obcí. Délka 2:19.

Bod 13 programu: prodej obecního pozemku. Délka 8:50.

Bod 14 programu: věcné břemeno. Délka 3:12.

Bod 15 programu: VPS centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Délka 2:58.

Bod 16 programu: zadávací dokumentace veřejné zakázky „zlepšení nakládání s odpady“. Délka 39:16.

Bod 17 programu: diskuze. Délka 22:42.

Bod 18 programu: závěr. Délka 0:27.

 

Zápis ze ZZO č. 3 naleznete zde.