Kostlivec č. 2 – dezinformátorka Pospíšilíková

Poskytovat informace je povinnost obce, kterou si obec sama hradí ze svých prostředků. Jakékoliv doprovodné řeči paní Pospíšilíkové, že poskytování informací spotřebovává drahocenný čas a prostředky obce, které jsou takto vyhozeny z okna, jsou jen dezinformačními výmluvami, aby předřadila své osobní pohodlí před dodržování zákona a plnění povinností vyplývajících z funkce starostky obce. Svou neochotou poskytnout veřejnosti informace je dvojice Hlobil – Pospíšilíková dlouhodobě známá – jak mezi žadateli o informace, tak u odvolacího správního orgánu (Krajský úřad Zlínského kraje), či dohledového kontrolního orgánu (Ministerstvo vnitra ČR). V zoufalé snaze gradovat negativní vykreslování žadatelů před jejími přívrženci, přenesla paní Pospíšilíková téma z jednání a zápisů ZO a RO na stránky obecního periodika KOSTKA. Na její nepravdy jsem reagoval odpověďmi jak v periodiku KOSTKA 3/2022 a 4/2022, tak v článcích Starostku za 60 tisíc měsíčně zdržuje vyřizovat úřední agendu a Ani 4 roky nestačily, aby p. Pospíšilíková pochopila výkon státní správy. Zároveň jsem o stanovisko požádal dozorový orgán Ministerstvo vnitra ČR, které potvrdilo mé podezření. Paní Pospíšilíková ohledně poskytování a vyřizování žádostí o informace šíří na veřejnosti dezinformace.

Jádrem sporu se stal veřejně prezentovaný názor paní Pospíšilíkové v periodiku KOSTKA č. 2/2022, že vyřizování zákonem předepsané agendy „spotřebovává její drahocenný čas a finanční prostředky, které jsou takto vyhozeny z okna“. Jedná se prý o významnou část pracovního nasazení starostky obce, kterou „nikde v obci neuvidíte“. V následujícím vydání periodika KOSTKA č. 3/2022 pokračovala v dezinformacích … příjem obce z rozpočtového určení daní je … určen na údržbu a rozvoj obce, … tedy nikoliv na výkon veřejné správy.

Ze strany paní Pospíšilíkové se jedná o dezinformační bláboly, což jsem si ověřil v odpovědi MV ČR na mou žádost o stanovisko.

Dovolím si odcitovat zásadní pasáže ze stanoviska MV ČR.

Pro úplnost informací uvádím odpověď MV ČR ze dne 17.10.2022, včetně přílohy k dokumentu, na mou žádost o informace ze dne 5.10.2022, která předcházela výše uvedenému stanovisku MV ČR ze dne 7.11.2022.

Voliči si konání paní Pospíšilíkové a pana Hlobila všimli a odsunuli je z veřejného života obce. Pospíšilíková byla ve volbách 2022 z druhého místa kandidátky odsunuta na páté pořadí mimo zvolené zastupitele jako první náhradník. Hlobil z prvního místa kandidátky skončil na čtvrtém místě jako poslední zvolený zastupitel z jeho kandidátky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *