Zpráva o (ne)činnosti úřadu obce 8

Osmý díl. V Kostelci u Holešova je bohužel místním folklórem, že obec nedodržuje zákony a interní pravidla. Nevím odkud nejvyšší představitelé obce berou drzost, když si z kontrol nadřízených orgánů dělají čurinu. Možná machrují před svými patolízaly na jednání zastupitelstva aby ukázali, jak to tomu Žůrkovi nandali. Možná za těch 7 let ve funkcích nabyli falešného dojmu, že oni v obci mohou bez odpovědnosti za následky cokoliv prohlasovat a prosadit. Že svět končí u cedule Kostelec u Holešova a nikdo na ně nemůže. Možná spoléhají na délku procesu prokázání pochybení v naivní představě, že lidé mezi tím zapomenou. Kontrola z Ministerstva vnitra ČR – Moravského zemského archivu v Brně trvala 11 měsíců a ještě za dalších 6 měsíců bude pokračovat. Že se podezření potvrdilo a obec pochybila, je prokázáno a nic na tom nezmění zesměšňování kontroly či bagatelizace chyb.

Diskuze k tématu kontroly Ministerstva vnitra ČR – Moravského zemského archivu v bodě 3 jednání ZO č. 23 ze dne 26.10.2021: zápis a videozáznam.

Kontrola potvrdila pochybení obce

Kontrolní protokol MZA: články ke zveřejnění v periodiku KOSTKA nejsou evidovány v rozporu se spisovým řádem a §2 odst. 1 vyhlášky. Obec: byla zavedena evidence došlých příspěvků. Ze zastupitelstva: vlk se nažral a koza zůstala celá. Závěrečná zpráva MZA: u konkrétních podnětů bylo kontrolou potvrzeno, že nebylo postupováno dle spisového řádu. Doba vyřízení: 367 dnů.

Perličky závěrem.

Ministerstvo vnitra ČR – Moravský zemský archiv:Co se týká Vašich konkrétních podnětů, bylo kontrolou potvrzeno, že v případě článků zasílaných ke zveřejnění v místním zpravodaji KOSTKA (dále jen „Zpravodaj“) nebylo postupováno dle čl. 3 odst. 1 a 8 aktuálně platného spisového řádu, účinného ode dne 31. 3. 2020 a schváleného usnesením RO č. 2/TR/2020 (dále jen „Spisový řád“). Výše uvedené odstavce uvádí povinnost, zajistit v případě dokumentů doručených mimo podatelnu či na jinou e-mailovou adresu než je elektronická adresa podatelny úkony spojené s příjmem, označením a evidencí.“

„To však dle našeho názoru nevylučuje povinnost vydavatele po určitou dobu přijaté články, ať již zveřejněné či nezveřejněné, uchovávat, zejména pak s ohledem na možné případné soudní spory. V rámci souvisejících jednání tak byla problematika uchování a vyřazování příspěvků diskutována s tím, že by mohla být doplněna do pravidel pro zveřejňování příspěvků, která má již nyní Obec nastavena v jednom ze svých vnitřních předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že skartační lhůta tohoto typu dokumentu není legislativně nikde stanovena, byla doporučena taková délka uchování, která by zajistila nejen provozní potřebu vydavatele pro jeho zveřejnění, ale i pro případné následné soudní spory.“

Zastupitelstvo č. 23, Hlobil st.: “ pane Žůrku vy jste tady řekl „dali mi za pravdu“, já jsem tu korespondenci četl a neřekl bych, že vám dali za pravdu. … Vůbec nejsme povinni toto schovávat a vám poskytovat, takže si tak nefanděte, že vám dali za pravdu„.

Obec: „Nápravné opatření: Byla zavedena listinná evidence došlých příspěvků do zpravodaje Kostka. Do evidence je
zaznamenáváno datum, kdy článek obdržela redakce, autor příspěvku a název článku.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *