Dotaz vedení Mateřské školy

„Letos se do Mateřské školy nedostalo 9 dětí“. Tvrzení p. Hlobila ml. v bodě 15 na ZO č. 25 bylo kontrováno požadavkem Mateřské školy na snížení počtu dětí z 30 na 26, které schválila RO č. 5/2022 usnesením 9/5R/2022 dne 7.3.2022. Informace na mne působily rozporným až protichůdným dojmem, proto jsem využil svého ústavního práva a dotázal jsem se té nejpovolanější osoby – ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova. Dříve než přišla odpověď na můj dotaz, došlo (opět) na slova vyřčená na ZO č. 11: „v Kostelci se na někoho plivne jedovatá slina a pak se dál rozmazává“. Domyslet si zdroj jedovaté sliny pomluvy „kdybych se stal starostou, tak zastavím rozšíření MŠ“ či „hodil jsem do projektu MŠ vidle“ není obtížné, ale nebudu se tím zatěžovat. Za podstatnější považuji zveřejnění zjištěných faktů, které by nám obec měla předložit a z neznámého důvodu se tak neděje.

Odpovědi na mé otázky jsem obdržel v přiložených dokumentech od Mateřských škol v Kostelci u Holešova, Němčicích a Roštění. Hlavní otázky byly shodné: kolik dětí bylo v minulých školních letech v Mateřských školách, kolik jich bylo odmítnuto, jaká byla je a bude kapacita MŠ. Zajímalo mne, jaká je ve spádové oblasti (Kostelec, Němčice, Rymice) kapacita míst v MŠ a především zda kapacita dokáže uspokojit poptávku, nebo dochází k převisu žádostí.

Ze zaslaných dokumentů lze vyčíst:

  • kapacity v MŠ jsou: 26 dětí (Kostelec), 25 dětí (Němčice) a 24/38 dětí (Roštění); v Roštění je otevřena jen jedna ze dvou existujících tříd
  • do MŠ nebylo v letech 2019-2021 přijato: 3-8 dětí (K), 0 dětí (N) a 0-7 dětí (R)

Pokud sečteme obsazenost 3 MŠ spádových obcí (K+N+R), přidáme počet nepřijatých dětí a porovnáme to s úřední kapacitou třech Mateřských škol, dostáváme následující výsledky.

Z poskytnutých údajů MŠ není zřejmé, zda nepřijaté děti v jedné MŠ nebyly přijaty v jiné MŠ – v tomto ohledu uvedený výpočet nemusí být v souladu s realitou. Co se ovšem téměř s jistotou dá říct, že úřední kapacita tří MŠ naší spádové oblasti pokrývá demografické potřeby spádové oblasti. Samozřejmě přináší to s sebou určitý ne-komfort v podobě cesty rodičů do 1 km vzdálené sousední obce. A samozřejmě otevření obou tříd MŠ v Roštění vyžaduje komunikaci a dohodu starostů spádových obcí.

Úřední kapacita tří MŠ pokrývající demografické potřeby spádových obcí může být hendikepem při hodnocení žádosti o dotaci na rozšíření MŠ v Kostelci u Holešova. Z aktuálních oficiálních údajů MŠMT vyplývá, že celkový počet míst v MŠ v ČR je o 2.500 větší, než počet dětí. Samozřejmě v každé části naší země je to různé. Největší nedostatek míst je ve Středočeském a Ústeckém kraji, které jsou ve výstavbě dotacemi více podporovány.

Pevně věřím, že laskavý čtenář si tento můj text nevykládá jako že jsem proti hledání řešení MŠ Kostelec u Holešova. Od samého začátku na ZO č. 11 dne 2.6.2020 jsem aktivně vystupoval, abychom se na ZO problému věnovali s plnou vážností – prosadil jsem, aby téma bylo samostatným bodem jednání se závazným usnesením. Abychom věci otevřeně a veřejně projednali před veřejností. V obou předložených usneseních jsem hlasoval pro: ZO č. 11 dne 2.6.2020 usnesení č. 3/11Z/2020 a ZO č. 15 dne 19.11.2020 usnesení č. 8/15Z/2020. Bohužel za uplynulé 2 roky se problematika vrátila jen jednou na jednání ZO č. 15 dne 19.11.2020. Dále už bylo nutné si informace dohledávat, nebo o ně žádat. Jsem přesvědčen, že když se původní, a zastupitelstvem schválená předběžná cena rozšíření MŠ ze studie 3,76 mil Kč vyšplhá na 8 mil. Kč a za 3 měsíce na 15 mil. Kč, mělo by to projít veřejnou diskuzí a projednáním na ZO. Ve vyžádaných dokumentech je navíc od projektantky uvedeno, že přístavbou druhé třídy MŠ dojde k celkovému navýšení o 12 dětí (na celkovou kapacitu 38 dětí).

Nedokážu posoudit, zda původní myšlenka řešení situace MŠ byla za 2 roky dovedena do optimálního výsledku, kdy rozšíření kapacity o 12 dětí bude stát nejspíš 15 mil. Kč + 21% DPH. Pokud se na výsledek podíváme pozitivním pohledem, že investici pokryje z drtivé části dotace, tak určitě není co namítat a jdu hned hlasovat pro. Zatím toho o dotaci ale moc nevíme a stále mám v hlavě „varování“ profesionála, bývalé ředitelky p. Zaviačičové, která v úvodu bodu 4 jednání ZO č. 11 dne 2.6.2020 řekla myslím dost důležitou větu.

Na samostatné stránce jsem přehledně připravil v časovém sledu veškeré dostupné dokumenty jak od projektantky, tak z jednání zastupitelstva. Aby dokumenty byly veřejně komukoliv dostupné, kdo se bude chtít zajímat o fakta.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *