ZZO č. 4 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 4 konaného dne 6. června 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva. Délka 6:02.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 3. Délka 5:07.

Bod 3 programu: informace o činnosti obecního úřadu. Délka 13:07.

Bod 4 programu: schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce za rok 2018. Délka 14:30.

Bod 5 programu: schválení zprávy o uplatňování Územního plánu za roky 2014-2018. Délka 21:16.

Bod 6 programu: pronájem pozemku České poště pod budovou Domu služeb. Délka 16:26.

Bod 7 programu: schválení veřejnoprávních smluv Charita Holešov a Linka Bezpečí. Délka 5:35.

Bod 8 programu: schválení vítězů veřejných zakázek Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova. Délka 42:55.

Bod 9 programu: schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova. Délka 37:48.

Bod 10 programu: závěrečný účet svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2018. Délka 1:08.

Bod 11 programu: schválení podání žádostí o dotace. Délka 12:19.

Bod 12 programu: zřízení věcného břemene. Délka 1:52.

Bod 13 programu: rozpočtové opatření č. 1/2019. Délka 8:50

Bod 14 programu: diskuze. Délka 13:18.

Bod 15 programu: závěr. Délka 0:11.

 

Zápis ze ZZO č. 4 naleznete zde.