Otevřený dopis ředitelky MŠ starostce obce

Dnes byl rozeslán otevřený dopis ředitelky Mateřské školy Zdeňky Zaviačičové adresovaný starostce obce Kostelec u Holešova RNDr. Marcele Pospíšilíkové. Obsah dopisu považuji za velmi závažný především díky popisu nepřijatelného jednání Ing. Petra Hlobila staršího. I přes skutečnost, že si p. Hlobil st. osvojil praktikování komunikace s druhými spočívajícím v nátlaku, výhrůžkách, psychickém tlaku či zastrašování, nelze tyto jeho praktiky přejít mlčením. Nejsme v padesátých letech akčních výborů, nejsme v dobách normalizace a kádrování lidí. Žijeme ve svobodné zemi, kde každý má dle Listiny právo vyjádřit svobodně svůj názor, aniž by mu za to hrozila újma při uplatňování těchto základních práv a svobod.

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE OBCE

Vážená paní starostko,

nemohu jinak, ale musím zareagovat na naše středeční jednání v mateřské škole.

Dne 15.6.2021 jste mne požádala o „pracovní schůzku“, já jsem vám potvrdila termín. Teprve s vaším příchodem do MŠ mi došlo, že se o žádnou pracovní schůzku nejedná. I když to předem nebylo domluveno, přišla jste za mnou i s panem místostarostou – a namísto pracovní schůzky se jednalo o “místní šetření“ s předem připraveným scénářem.

Odhlédneme-li od toho, jak silnou roli zde hrála vaše převaha – oba jste byli připraveni, já zaskočená a v podstatě téměř dvě hodiny pod psychickým tlakem, celé jednání až na výjimky vedl pan Hlobil, který sám sebe zřejmě jmenoval do role „vyšetřovatele“: kdo, kdy, jména, datum, jaké závěry, kde jsou zápisy … a to vše se závěrem, že takhle to neprojde…? U koho? Kde?

Perličkou jednání č.1 bylo jeho obvinění, že jsem zodpovědná za rozšíření kopie fb konverzace (všichni víme, jaké) mezi rodiči v šatně. Já si na rozdíl od pana Hlobila nemyslím, že mám právo prohlížet dětem skříňky a otvírat zalepené obálky. To mi promiňte, ale pervitin bych tam na rozdíl od pana místostarosty nečekala.  Důrazně mi bylo jeho ústy sděleno, jaká rizika plynou z mého „nekonání“ – ovšem v zápisu z „místního šetření“ je uvedeno (perlička č.2): „Starostka upozornila paní ředitelku…“ S kým jsem tedy měla zmíněnou „pracovní schůzku“? S vámi, která jste mě o ni požádala? Nebo s panem místostarostou, který mi opravdu vtipně vzhledem k situaci připomněl mou účast na své volební kandidátce?

Já to nepopírám ani nijak nezpochybňuji, věřila jsem jemu i jeho volebnímu programu. A on mě jistě oslovil s vědomím, že mám důvěru občanů Kostelce u Holešova a budu pro něj ve volbách do ZO přínosem. Takhle se, paní starostko, chová „kolega“ z kandidátky? Když nemůže jinak, bude mě zastrašovat? (Připomínám jeho slova týkající se „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ – pardon, to jsme jinde, ale je to stejně absurdní  – „vyšetřování šíření fb konverzace“ mezi rodiči v MŠ: „budou se vás na to dotazovat i jiní!“)

Závěrem se chci zeptat na něco, co mi vrtá hlavou po celou dobu: paní starostko, Vám skutečně nevadí, jak se chovali někteří členové Rady před a po jednání RO 12.4.2021? Vy jste se opravdu nad ničím nepozastavila a schvalujete to?

O tomto faktu jste se totiž na vašem „místním šetření“ v MŠ ani jeden z vás nezmínil. Já osobně jsem se s tím doposud nevyrovnala a nepovažuji to ani za morální ani za normální.

A druhá otázka: vy skutečně chcete označit za viníka celé této situace mě, ředitelku mateřské školy?

Pokud ano, a pokud všechno výše zmíněné schvalujete, prosím Vás, abyste 29.6.2021 na mé rozloučení v MŠ nechodila, neboť ani já ani někteří z rodičů bychom se necítili v této situaci dobře.

Zdeňka Zaviačičová,

ředitelka mateřské školy v Kostelci u Holešova (7.8.2007 – 31.7.2021)

V Kostelci u Holešova, 17.6.2021

9 komentářů u „Otevřený dopis ředitelky MŠ starostce obce“

    1. Ano, víra je důležitá součást našich životů. Jen si nejsem jist, zda někdo dokázal u Posledního soudu ověřit hanebnosti Grebeníčka st. či Urválka.

    2. U vás to je jak mafijanska obec. To je úžasný jak pár lidí udělá takový bordel v obci a má takovou moc. Měli byste si cenit těch lidi, kteří se nebojí a řeknou, nebo napíši pravdu a postaví se těm lidem. Je mi líto paní ředitelky co musí prožívat, jenom proto, že chce, aby po jejím odchodu bylo o děti stejně dobře postaráno, jak za její přítomnosti. Jak si dovolí starostka, nebo místostarosta dělat takový nátlak? Jestli ti dva mají aspoň trochu slušnosti, okamžitě by měli oba odstoupit, protože takový průser je už dost za hranou. Taková pěkná šikana.

  1. Tak klobou dolů že to paní ředitelka MŠ napsala po pravdě a dala pěkně najevo co si myslí. Co si ti dva myslí, že tu budou někoho zastrašovat? Na co tu dělá starostku, když tu vše řeší a řídí Hlobil? Nemá svůj názor, nebo neumí řešit takovou věc? Tak tady vidíte, že když se měla rozhodnout na radě, tak se raději zdržela hlasování. 🙉

  2. To je neskutečné…myslím, že by se měli zúčastnění chytit za ruce a tak jak spolu obráží pracovní schůzky, měli by si spolu i sbalit věci a vypadnout…myslím, že se již hodně spoluobčanů stydí za vedení obce a za to, že starostka je k ničemu a vše za ni řídí mocipán…

    1. Ano, je to ostuda a čím dál víc lidí to dává veřejně najevo. Viz poslední číslo KOSTKA 2/2021. Namísto racionálního přístupu k řešení problémů v obci si v úvodníku stěžuje, že si někdo dovolí prostřednictvím kontrolních orgánů pochybovat o její práci. Sice poznamená, že má na to právo, ale neopomene sepsat dlouze okomentovaný seznam, jak si někdo dovolil sáhnout na vrchnost obce. Ani špetka pokory, že by měla změnit své chování, aby nezavdávala důvod pro návštěvu kontrolních orgánů. Vtipné na tom je, že spousta rozhodnutí úřadů není ukončena, protože se aplikovaly opravné prostředky, o kterých ona neví.

    1. Miro, Hlobil st. už v důchodu dávno je. Zřejmě má malej důchod, protože si potřeboval měsíčně přilepšit 14 tisícema za funkci místostarosty. Pikantní je, že navýšení na 14 tisíc schvalovali jeho boys. Ale máš pravdu, že kvůli 14 tisícům se tam držet jako klíště, když má ostudu po dědině a širokém okolí, je nepochopitelné. Buď takové křivárny dělal celý život a přivykl, že si lidé před ním uplivnou, nebo fakt je na tom finančně špatně a kvůli pár korunám snese exkomunikaci. Čert ví, kde je pravda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *