ZZO č. 29 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 29 konaného dne 18. září 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kosteleci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení a schvalování programu. Délka 3:58.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 28. Délka 12:02.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 45:13.

Bod 4 programu: rozpočtové opatření č. 2/2018. Délka 4:30.

Bod 5 programu: stanovy mikroregionu Holešovsko. Délka 2:44.

Bod 6 programu: dodatek smlouvy Etmonta – veřejné osvětlení II. Délka 4:19.

Bod 7 programu: dodatek smlouvy Sisko – oprava chodníků. Délka 33:30.

Bod 8 programu: těžba obecního lesa a nová výsadba. Délka 11:24.

Bod 9 programu: dotace Hospic na svatém Kopečku. Délka 4:01.

Bod 10 programu: diskuze. Délka 12:12.

Bod 11 programu: závěr. Délka 0:23.

Zápis ze ZZO č. 29 naleznete zde.