Archiv rubriky: ZZO č. 13

ZZO č. 13 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZZO) č. 13 konaného dne 27. srpna 2020 v zasedací místnosti obce Kostelec u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: zahájení zasedání zastupitelstva a schválení programu jednání. Délka 18:18.

Bod 2 programu: kontrola usnesení ZZO č. 11 a 12. Délka 8:34.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 34:37.

Bod 4 programu: schválení účelové investiční dotace z MV-GŘHZS. Délka 1:09.

Bod 5 programu: rozpočtové opatření č. 4/2020. Délka 1:55.

Bod 6 programu: novela Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Délka 3:06.

Bod 7 programu: schválení výběrového řízení veřejné zakázky na veřejné osvětlení v Karlovicích. Délka 44:50.

Bod 8 programu: smlouva o zřízení věcného břemene nformace a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Délka 6:37.

Bod 9 programu: návrhy na změnu Územního plánu. Délka 26:45.

Bod 10 programu: odstoupení člena Redakční rady. Délka 3:28.

Bod 11 programu: směna pozemků. Délka 8:17.

Bod 12 programu: záměr prodeje DA. Délka 2:51.

Bod 13 programu: záměr prodeje pozemků. Délka 16:52.

Bod 14 programu: projednání doporučení Rady obce. Délka 1:24:49.

Bod 15 programu: diskuze. Délka 27:26.

Bod 16 programu: závěr. Délka 0:19.

Zápis ze ZZO č. 13 naleznete zde.

ZZO č.13 – videozáznam

Plný a nezkrácený autentický videozáznam veřejného zasedání ZZO č. 13 konaného dne 28. června 2016 v jídelně ZŠ v Kostelci u Holešova.

Pro přehlednost je záznam rozdělen podle jednacích bodů. Pro lepší orientaci je do každého záznamu vložen TC (time code) reálného času a zároveň TC od začátku projednávání konkrétního bodu.

Bod 1 programu: projednávání námitek k zápisu ZZO č. 12 a schvalování programu ZZO č. 13. Délka 15:53

Bod 2 programu: kontrola usnesení z minulého ZZO. Délka 5:52.

Bod 3 programu: informace o činnosti OÚ. Délka 21:09.

Bod 4 programu: schválení realizace projektu veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč. Záznam je z technických důvodů rozdělen do 2 souborů:
první část 4A, délka 1:26:13
druhá část 4B, délka 20:30

Bod 5 programu: schválení závěrečného účtu obce za rok 2015. Délka 10:30.

Bod 6 programu: schválení účetní uzávěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2015. Délka 3:30.

Bod 7 programu: projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2015. Délka 2:31.

Bod 8 programu: diskuse. Délka 23:55.

Bod 9 programu: závěr. Délka 0:51.


Zápis ze zasedání Zastupitelstva č. 13 si můžete přečíst zde.

Megalomanská investice za 10 mil. Kč

P. Hlobil prosazuje megalomanskou investici za 10 mil Kč. do kompletně nového veřejného osvětlení.

Finanční fakta

Obec v letošním roce v rozpočtu hospodaří s částkou cca 5 mil. Kč nemandatorních výdajů. Investice v rozsahu 10 mil. Kč do nového veřejného osvětlení, navíc bez jakýchkoliv dotací a pouze jen z prostředků obce, znamená vyčerpání 2 ročních rozpočtů obce.

Investiční fakta

Současné osvětlení v obci je z cca 1/3 nové (přesněji řečeno mladší jak 15 let). Realizací projektu by samozřejmě došlo k likvidaci této 1/3 osvětlení a zmaření předchozí investice obce.

IMAG0553

Revizní zpráva

Zastánci megalomanské investice opakují nepravdu, kterou údajně vyčetli z revizní zprávy: veřejné osvětlení je v havarijním stavu a je nebezpečné jej používat. V revizní zprávě žádná taková věta není – sami se v dokumentu o tom můžete přesvědčit. V revizní zprávě se jen logicky upozorňuje na existující problematický stav některých stožárů (zhruba 7) a špatný stav jednoho ze 3 rozvaděčů. Tyto závady se samozřejmě dají řešit a běžně se řeší opravou nebo výměnou.

Plachetky

Zastánci projektu argumentují neexistujícím osvětlením na Plachetkách. Bezvýhradně souhlasím s tím, že osvětlení Plachetek musí být řešeno. Je ostuda obce, že lidé k domům chodí po tmě. Zvláštní je, že RO 12. října 2015 (!) projednávala dle zápisu RO č. 21/2015 v bodě 11 kalkulaci na vybudování osvětlení Plachetek v konečné částce 409.614 Kč, ale dodnes pro realizaci tohoto osvětlení v přijatelné investiční výšce neudělala nic. No vlastně udělala – Plachetky zahrnula do megalomanské investice osvětlení celé obce za 10 mil Kč s nejasným osudem a termínem realizace

Časový vývoj

  • 12.10.2015, RO 21/2015 bod 11 – kalkulace VO Plachetky, cena 409.614 Kč – nerealizováno
  • 7.12.2015, RO 25/2015 bod 5 – kalkulace opravy/výměny kritických míst (1 stožár, 2x oprava vedení, 1 rozvaděč), cena cca 98.000 Kč – nerealizováno
  • 1.2.2016, RO 3/2016 bod 2 – návrh na kompletní nové osvětlení, cena 6 mil. Kč
  • 3.3.2016, ZO č. 10 bod 7 – usnesením č. 15/10Z/2016 byl p. Hlobil pověřen zadáním projektové dokumentace VO
  • 28.6.2016, ZO č. 13 bod 4 – p. Hlobil předkládá projekt VO v rozpočtové ceně 10 mil. Kč

Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a pud sebezáchovy. Na ZO se budu snažit prezentovat odborné argumenty a budu doufat, že se ostatní zastupitelé nad informacemi alespoň zamyslí a zváží, co je pro obec prospěšnější.