úředník Hlobil opět porušil zákon

Obec zastoupená úředníkem Hlobilem mi odmítla poskytnout informace dle zákona 106/1999 Sb.. KÚ ve Zlíně rozhodnutím potvrdil, že obec špatným rozhodnutím úředníka Hlobila chybovala a nejednala v souladu se zákonem.

KU rozhodnuti 160630_Page_1

KU rozhodnuti 160630_Page_1

Celý dokument Rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně ze dne 30.6.2016 na mou stížnost si můžete přečíst zde.

Část odůvodnění Rozhodnutí z hlediska oprávněnosti žádosti a povinnosti informace poskytnout:

KU rozhodnuti 160630_Page_2
KU rozhodnuti 160630_Page_3

Část odůvodnění Rozhodnutí z hlediska formy žádosti dle zákona 106/1999 Sb.:

KU rozhodnuti 160630_Page_3

Pro úplnost a objektivnost uvádím oficiální odpověď č.j. 243/2016/Hl-23 úředníka Hlobila na mou žádost z 31.5.2016:
Průvodní dopis k žádosti ze dne 31.5.2016

A dále uvádím oficiální odpověď č.j. 264/2016/Hl-24 úředníka Hlobila na mou stížnost ze dne 15.6.2016:
Sdělení ke stížnosti


Komentář: právní exkurz. Netvrdím, že tento odstavec je přesný, vyčerpávající a neobsahuje chyby. Ale snad pomůže v základní rychlé orientaci.

Při vyřizování žádosti s úřady či státními institucemi se pracuje s termíny osoba oprávněná (nebo oprávněný) a osoba povinná (nebo povinný). V tomto konkrétním případě já, jako žadatel o informace, jsem oprávněným. Osoba povinná je v tomto konkrétním případě obec Kostelec u Holešova. Statutárním zástupcem obce je ze zákona starosta. U nás v obci je jediný uvolněný (tedy plně placený) zastupitel – pan Hlobil – pro výkon funkce starosty obce. Tedy veškerou úřední agendu jak samostatné tak přenesené pravomoci obce vykonává tento jediný úředník obce z titulu statutárního zástupce obce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *