M.P. – první účet

Pravomocný trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmínkou na 18 měsíců a zaplacení částky 98.898 Kč. To je k dnešnímu dni první účet pro M.P. za jeho útok na mou osobu. Pravomocných rozsudků a prvních vyplacených náhrad se všichni dočkali až po rozhodnutí odvolacího Krajského soudu.

Lidé se mne dotazují, jaký je výsledek soudního procesu s agresorem, co mne 18.12.2017 doma napadnul. Přichází mnohdy až s fantasktními „zaručenými“ informacemi, na jak dlouho byl agresor odsouzen a kolik musí zaplatit. Přitom se stačí zúčastnit veřejného projednávání na soudě, nebo si vyžádat pravomocné rozsudky. Objektivní fakta pak mohou nahradit spekulace, fámy a drby.

Rok a čtvrt jsme kvůli presumpci neviny nesměli říct, co se 18.12.2017 doopravdy odehrálo. Nemohli jsme nikomu ukázat důkazní videozáznam z útoku. Museli jsme čelit pomluvám a slovním útokům, dokonce i ze strany vedení obce. Teď když byl agresor odsouzen a rozsudky nabyly právní moci, je možnost zveřejnit fakta. Dovolím si odcitovat z Rozsudku odvolacího Krajského soudu, kde je případ nejpřehledněji popsán.

Napadeným rozsudkem byl obviněný M. P. uznán vinným přečiny ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku, porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 trestního zákoníku a nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, jichž se dle zjištění soudu I. stupně dopustil tím, že dne 18.12.2017 v 21.56 hodin v Kostelci u Holešova pod vlivem požitých alkoholických nápojů přišel před dům č. p. 73 poškozeného Ing. Petra Žůrka, narozeného 5.12.1959, ve kterém žije s poškozenou Šárkou Žůrkovou, zazvonil na zvonek u branky, opřel se o kovový plot vysoký 130 cm a když vyšel poškozený z domu a opakovaně jej vyzval k odchodu, obžalovaný na místě zůstal a vulgárně poškozenému nadával, vyhrožoval mu, že ho různými způsoby fyzicky napadne, následně přelezl přes oplocení a opakovaně pěstí udeřil před domem poškozeného do obličeje, pak poškozeného honil kolem zaparkovaného motorového vozidla, až poškozeného dostihl a pravou rukou jej uchopil kolem krku do tzv. kravaty, oba upadli na zem, obžalovaný pak pěstmi tloukl poškozeného do hlavy a horní poloviny těla, přitom mu vyhrožoval, že poškozeného zabije, poté se poškozenému podařilo vysmeknout ze sevření, a utéct do svého domu, kam za ním vběhl obžalovaný a uvnitř domu se snažil poškozeného znovu udeřit pěstí do obličeje za současného vyhrožování zastřelením, čímž poškozenému způsobil zlomeninu nosních kůstek s posunem, zhmoždění levé očnice a oka včetně poranění rohovky, následkem čehož byl poškozený do 20. 12. 2017 hospitalizován v nemocnici a poté omezen v obvyklém způsobu života bolestivostí hlavy a zad, a dále u obou poškozených vznikla posttraumatická stresová porucha, která přetrvává dosud.
Za tyto přečiny mu byl podle § 146 odst. 1 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 8 měsíců a jeho výkon mu byl podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku a § 82 odst. 1 trestního zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců. Podle § 82 odst. 2 trestního zákoníku bylo obviněnému uloženo omezení, aby se během zkušební doby zdržel nadměrného požívání alkoholických nápojů.

Rozhodování Okresního soudu Kroměříž bylo, diplomaticky řečeno, podivné. Abych nebyl subjektivně zaujatý, nechám citací promluvit odvolací Rozsudek Krajského soudu.

Pokud jde o napadený výrok, tak v daném případě je třeba poškozeným dát za pravdu. … S takovýmto odůvodněním napadeného výroku o náhradě škody (red. pozn. soudu I. stupně) se v žádném případě nelze ztotožnit. Odvolacímu soudu není vůbec jasné, jak skutečnost, že pracovní neschopnost poškozeného Ing. Petra Žůrka v době vydání napadeného rozsudku nebyla ukončena bránila soudu I. stupně v rozhodnutí o výši bolestného, tedy nemajetkové újmy tohoto poškozeného a dále o nároku poškozené Šárky Žůrkové a společnosti Big Original. Není pravdivé tvrzení soudu I. stupně, že nároky, které tito poškození požadovali, nebyly nijakým způsobem doloženy. Tyto nároky jsou zcela jednoznačně doloženy, když již ve zmíněných odvoláním jsou přesně označena čísla listů, na nichž se tito poškození připojují se svými nároky na náhradu škody, i s příslušnými připojenými doklady.

V daném případě si soud I. stupně zcela neoprávněně zjednodušil svoji povinnost o náhradě škody rozhodnout a této svojí povinnosti se v podstatě vyhnul.

Odvolací soud pak dal za pravdu také odvolání České republiky – Ministerstva spravedlnosti ČR, jímž se soud I. stupně nezabýval vůbec. … Vyplacení částky 10 000 Kč bylo touto poškozenou řádně doloženo a nezbývá se než podivit tomu, proč se tímto uplatněným nárokem soud I. stupně vůbec nezabýval.

Možná se ptáte, jestli název příspěvku „první účet“ znamená, že budou pokračovat další „účty“. Ano, je tomu tak. Rozsudkem se roztáčí kolo náhrad, které budou bezprostředně následovat, nebo jsou v procesu vymáhání. V tomto příspěvku jsem se věnoval pouze prvním soudně rozhodnutým náhradám ve výši 98.898 Kč, které poškození od odsouzeného obdrželi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *